twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - vinteren 2016-2017

Varmere, tørrere og en anelse solrigere ift. gennemsnittet 2006-2015. Få snedækkedøgn. Blæsevejr Urd 26-27. december 2016 og 3-4. januar 2017 kom på den danske stormliste

Produktionstidspunkt: 2017-03-01

Kalendervinteren 2016-2017 (december, januar og februar) endte med en middeltemperatur på 2,8°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 2,3°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 0,5°C) og 1,1°C varmere end gennemsnittet beregnet på perioden 2006-15, der er på 1,7°C.

December 2016 og februar 2017 lå temperaturmæssigt over gennemsnittet for 2006-2015, mens januar 2017 blev gennemsnitlig. December 2016 blev i øvrigt den sjette varmeste (sammen med december 1951) siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Siden 2005-2006, har vinterens middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud:

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

0,8

4,7

4,1

1,5

-1,5

-1,3

2,0

0,0

3,7

2,8

3,1

2,8

Den varmeste vinter DMI har registreret var vinteren 2006-2007 med 4,7°C som helhed. De koldeste registrerede vintre er fra 1939-1940 og 1962-1963, begge med et snit på -3,5°C.

Vinterens højeste temperatur blev 12,4°C målt ved Tirstrup i Djursland Jylland og også i København den 8. december 2016. Vinterens laveste temperatur på -14,1°C blev målt den 16. januar 2017 ved Isenvad i Midtjylland.

Vinterens samlede antal frostdøgn blev 37,8 for landet som helhed. Det er under normalen for 1961-90, der er 53 døgn. Antal døgn med snedække i vinteren 2016-2017 var 6,0 (normal 26,4 døgn) – meget under det normale. Der var ingen snedækkedage i december (normal 5,1 døgn), kun 1,8 døgn med snedække i januar (normal 12) og 4,2 døgn med snedække i februar (normal 9,3).

I vinteren 2016-2017 blev regionerne Midt-/Vestjylland og Syd-/Sønderjylland varmest med 3,0°C hver især i gennemsnit, mens region København og Nordsjælland blev koldest med 2,4°C i gennemsnit.

I gennemsnit ud over landet faldt der 129 millimeter nedbør i vinteren 2016-2017. Det er 32 millimeter eller 20% under normalen for 1961-90 (161 millimeter) og 57 millimeter eller 31% under gennemsnittet 2006-2015 (186 millimeter). Ikke siden vinteren 2010-2011 (126 millimeter) er der faldet så lidt i en vintersæson. December 2016 og januar 2017 var tørrere end gennemsnittet for 2006-2015, februar vådere.

Vinteren 2006-2007, med hele 319 millimeter, er den vådeste vinter registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den tørreste vinter er fra 1946-1947, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør.

Siden 2005-2006, har vinterens nedbør (mm) for Danmark som helhed set således ud:

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

132

319

200

107

140

126

208

157

222

245

223

129

I vinteren 2016-2017 kom der mest nedbør i region Syd- og Sønderjylland med 174 millimeter i gennemsnit, mens der i region Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 90 millimeter i gennemsnit.

På landsplan skinnede solen i gennemsnit i 169 timer i vinteren 2016-2017, hvilket er 14 timer eller 9% over normalen for 1961-90 (155 timer). Sammenlignes med gennemsnittet for 2006-2015 (157 timer) har solen skinnet 12 timer eller 8% mere.

Den solfattigste vinter er fra 1925-1926 med 81 timer. Den solrigeste vinter er fra 1931-1932 med 243 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

December 2016 og januar 2017 var begge solskinsmæssigt over gennemsnittet for 2006-2015, februar under.

Siden 2005-2006 har vinterens solskinstal (timer) for Danmark som helhed set således ud:

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

173

124

126

129

160

205

229

144

127

153

188

169

I vinteren 2016-2017 fik region Nordjylland mest sol med 195 timer i gennemsnit. Region Syd- og Sønderjylland fik mindst med 153 soltimer i gennemsnit.

Et blæsevejr ”Urd” ramte for det meste det nordvestlige Jylland, vestvendte kyster og Bornholm den 26-27. december 2016. Den højeste middelvind på 29,4 m/s og højeste vindstød på 37,8 m/s blev begge målt i Torsminde på den jyske vestkyst. Urd blev klassificeret som en regional klasse 2 (w2) på den danske stormliste. Klasse 2 er den næstlaveste klasse i det danske system. Blæsevejret gav også forhøjede vandstande sine steder.

3-4. januar 2017 blev to blæsende dage. Thyborøn toppede som det mest forblæste sted med en 10-minutters middelvind på 24,5 m/s.  Da der også blev målt relative høje vindhastigheder andre steder på Vestkysten, kunne blæsevejret klassificeres som den allermindste storm på den danske stormliste, altså en lille klasse 1 storm fra nordvest (nw1). Natten til den 4. var der orkan i vindstødene ved den jyske vestkyst, hvor højeste vindstød blev målt til 33,2 m/s i Thyborøn, og i forbindelse med en kraftig byge på Rømø blev der senere registreret 37,5 m/s i stødene. Vindfeltet over Kattegat pressede vandet mod syd. Tilsvarende pressede kraftig vind fra den centrale Østersø mod syd og sydvest. Resultatet var forhøjet vandstand i Vestlige Østersø, Lillebælt og Storebælt, og Stormrådet erklærede den 5. januar situationen for en stormflod.

Endnu et blæsevejr passerede Danmark 11-12. januar 2017 med højeste vindstød på 32,1 m/s (stærk storm) ved Torsminde på den jyske vestkyst og højeste 10-minutters middelvind på 24,5 m/s ved Skagen. Dette blæsevejr kom ikke på den danske stormliste.

Det var blæsende 22-23. februar 2017. Højeste 10-minutters gennemsnitsvind på 22,9 m/s (stormende kuling) og kraftigste vindstød på 29,4 m/s (stærk storm) blev målt ved Torsminde på den jyske vestkyst. Det var også blæsende 28. februar 2017 ved den jyske vestkyst. Højeste 10-minutters gennemsnitsvind på 20,1 m/s (hård kuling) blev målt ved Blåvands Huk og kraftigste vindstød på 25,2 m/s (storm) blev målt ved Skagen. Ingen af disse blæsevejr i februar kom på den danske stormliste.

Juleaftensdag 2016 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 4-7°C med udbredt regn og kun lidt sol. Vinden var hård, nogle steder op til stormende kuling fra det vest-sydvestlige hjørne. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2016. I juledagene lå døgnmiddeltemperaturerne fra ca. 5 op til 8,5°C. Dagen efter (1. juledag) kom der lidt regn og stort set ingen sol og 2. juledag var der udbredt regn, lidt sol og storm om aftenen.

Nytårsaftensdag 2016 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 4-9°C med lidt regn og lidt sol hist og her. Vinden var jævn til hård med vindstød af hård kuling, og et enkelt sted endda lige akkurat stormende kuling, ved nogle vestvendte kyster.

Middellufttrykket (reduceret til havoverfladen) over Danmark for december 2016 blev rekordhøjt for København med 1022,9 hPa siden regelmæssige målinger startede i 1923 (tidligere rekord 1022,8 hPa fra december 2002). Det blev også rekordhøjt for Tranebjerg (Samsø) med 1022,7 hPa siden regelmæssige målinger startede i 1872 (tidligere rekord 1022,0 hPa fra december 2002). På tre andre stationer med lange tidsserier tilbage til 1870’erne nemlig Vestervig (Nordjylland), Nordby(Fanø) og Hammer Odde Fyr (Bornholm) blev middellufttrykket for december 2016 nær rekordhøjt.

Landstal vinter 2016-2017, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015

Parameter Vinter 2016-2017 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 2,8°C 0,5°C 1,7°C
Nedbørsum 129 mm 161 mm 186 mm
Solskinsum 169 timer 155 timer 157 timer

Landstal februar 2017, samt normalen for 1961-1990 og gennemsnittet for 2006-2015.

Parameter Februar 2017 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 1,9°C 0,0°C 1,1°C
Nedbør 54 mm 38 mm 43 mm
Soltimer 55 timer 69 timer 61 timer

Landstal januar 2017, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015.

Parameter Januar 2017 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 1,4°C 0,0°C 1,4°C
Nedbør 34 mm 57 mm 67 mm
Soltimer 65 timer 43 timer 50 timer

Landstal december 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015

Parameter December 2016 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15
Middeltemperatur 4,9°C 1,6°C 3,0°C
Nedbør 41 mm 66 mm 83 mm
Soltimer 49 timer 43 timer 44 timer

Klimatal for de danske kommuner - vinter 2016/2017

Kommune Middeltemperatur (°C) Nedbørsum (mm) Solskinsum (timer)
Albertslund 2,6 100,2 174,3
Allerød 2,3 98,3 176,8
Assens 3,0 115,6 154,4
Ballerup 2,5 99,7 176,2
Billund 2,8 193,9 159,4
Bornholm 2,5 124,6 162,3
Brøndby 2,8 95,0 178,3
Brønderslev 2,4 103,5 205,8
Dragør 2,7 104,3 181,4
Egedal 2,4 94,2 176,3
Esbjerg 3,2 169,5 160,5
Fanø 3,5 156,6 174,1
Favrskov 2,6 109,0 170,1
Faxe 2,2 87,9 157,6
Fredensborg 2,4 102,1 177,8
Fredericia 2,9 129,8 157,2
Frederiksberg 3,0 106,7 181,3
Frederikshavn 2,6 98,8 202,4
Frederikssund 2,4 91,4 181,3
Furesø 2,4 108,7 176,6
Faaborg-Midtfyn 2,9 114,0 154,2
Gentofte 2,6 106,0 181,3
Gladsaxe 2,6 106,6 177,8
Glostrup 2,7 100,5 175,7
Greve 2,4 86,9 172,0
Gribskov 2,4 95,1 180,5
Guldborgsund 2,6 105,2 145,6
Haderslev 2,8 161,9 147,3
Halsnæs 2,5 87,8 183,8
Hedensted 2,7 143,9 160,1
Helsingør 2,4 111,5 180,9
Herlev 2,6 99,0 176,6
Herning 2,8 185,7 174,3
Hillerød 2,3 93,0 176,8
Hjørring 2,5 117,2 203,0
Holbæk 2,5 89,4 186,1
Holstebro 3,1 180,5 172,7
Horsens 2,7 139,1 161,1
Hvidovre 2,9 98,3 180,1
Høje-Taastrup 2,4 92,0 172,3
Hørsholm 2,4 104,3 177,9
Ikast-Brande 2,5 178,0 179,2
Ishøj 2,5 86,7 174,6
Jammerbugt 2,6 115,8 195,3
Kalundborg 2,7 85,4 175,6
Kerteminde 2,9 91,9 161,9
Kolding 3,0 149,8 150,5
Københavns 2,9 103,4 181,3
Køge 2,3 86,4 159,4
Langeland 2,9 103,0 150,2
Lejre 2,3 95,8 175,6
Lemvig 3,7 162,1 173,0
Lolland 2,8 95,9 134,5
Lyngby-Taarbæk 2,5 105,0 179,0
Læsø 3,1 82,5 201,8
Mariagerfjord 2,4 102,0 181,1
Middelfart 3,0 115,6 156,5
Morsø 3,4 141,5 178,9
Norddjurs 2,8 82,9 181,3
Nordfyn 2,9 95,4 161,1
Nyborg 2,8 93,1 157,7
Næstved 2,2 83,1 157,4
Odder 2,8 97,9 167,6
Odense 2,8 108,9 155,8
Odsherred 2,7 86,2 190,5
Randers 2,4 95,6 174,2
Rebild 2,4 108,4 187,1
Ringkøbing-Skjern 3,2 173,6 165,5
Ringsted 2,3 90,3 164,0
Roskilde 2,3 92,5 170,1
Rudersdal 2,4 107,2 178,2
Rødovre 2,8 102,9 177,4
Samsø 3,0 77,9 175,4
Silkeborg 2,6 146,9 173,6
Skanderborg 2,6 130,6 166,1
Skive 3,0 137,2 178,0
Slagelse 2,6 75,7 158,6
Solrød 2,3 88,2 165,6
Sorø 2,4 89,1 167,1
Stevns 2,4 78,4 160,3
Struer 3,3 166,4 173,8
Svendborg 2,8 125,9 154,4
Syddjurs 2,9 86,7 174,5
Sønderborg 3,0 142,0 151,1
Thisted 3,4 141,8 179,0
Tønder 3,1 173,4 152,9
Tårnby 2,7 101,8 181,5
Vallensbæk 2,7 90,6 177,2
Varde 3,3 176,7 162,2
Vejen 2,8 178,9 146,6
Vejle 2,7 184,8 160,8
Vesthimmerland 2,5 126,2 186,1
Viborg 2,7 128,9 171,6
Vordingborg 2,6 92,5 155,6
Ærø 2,9 121,7 152,0
Aabenraa 2,9 186,3 140,1
Aalborg 2,4 95,6 198,3
Aarhus 2,7 96,9 170,1

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima” og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. marts 2017

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder