twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - vinteren 2015-2016

Tiendevarmeste siden 1874. Ganske våd, kun lige uden for top-10. Lidt over normalen solskinsmæssigt. Stormen Helga kom på den danske stormliste.

December 2015 blev den næstvarmeste, syvendevådeste og med antal soltimer lidt under gennemsnittet. Januar 2016 blev koldere, tørrere og solrigere ift. perioden 2001-2010. Den var mild i den sidste uge, men ellers ret vinterlig. Februar 2016 blev varmere, vådere og solrigere ift. både normalen 1961-1990 og gennemsnittet 2001-2010.

Produktionstidspunkt: 2016-03-01

Kalendervinteren 2015-2016 (december, januar og februar) endte med en middeltemperatur på 3,1°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 2,6°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 0,5°C) og 1,2°C varmere end gennemsnittet beregnet på perioden 2001-10, der er på 1,9°C.

Alle tre vintermåneder lå temperaturmæssigt over 1961-1990-normalen, og december 2015 og februar 2016 lå begge også over 2001-2010-gennemsnittet.

Siden 2000-2001, har vinterens middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud:

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

2,0

2,7

-0,2

2,0

2,7

0,8

4,7

4,1

1,5

-1,5

-1,3

2,0

0,0

3,7

2,8

3,1

Vinteren 2015-2016 endte på en tiendeplads i rækken af varme vintre siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Den varmeste vinter DMI har registreret, skal vi ikke langt tilbage for at finde. Det var nemlig vinteren 2006-2007 med 4,7°C som helhed. De koldeste registrerede vintre er fra 1939-1940 og 1962-1963, begge med et snit på -3,5°C.

Vinterens højeste temperatur blev 13,4°C målt ved Horsens den 20. december 2015. Den laveste temperatur på -16,3°C blev målt den 21. januar 2016 ved Isenvad i Midtjylland.

Vinterens samlede antal frostdøgn blev 35,5 for landet som helhed. Det er under normalen for 1961-90, der er 53 døgn.

I vinteren 2015-2016 blev regionen Syd-/Sønderjylland varmest med 3,6°C som gennemsnit, mens region Nordjylland blev koldest med 2,5°C i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i vinteren 2015-2016. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit ud over landet faldt der 223 millimeter nedbør i vinteren 2015-2016. Det er 62

millimeter eller 39% over normalen for 1961-90 (161 millimeter) og 43 millimeter eller 24% over gennemsnittet 2001-2010 (180 millimeter).

Vinteren 2006-2007 med hele 319 millimeter er den vådeste vinter registreret siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Den tørreste vinter er fra 1946-1947, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. 

Siden 2000-2001, har vinterens nedbør (mm) for for Danmark som helhed set således ud:

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

164

259

91

210

179

132

319

200

107

140

126

208

157

222

245

223

December 2015 var meget - og februar 2016 lidt - vådere end normalt, hvorimod januar var en anelse tørrere og indimellem havde sne. December 2015 blev den syvendevådeste siden de landsdækkende nedbørmålinger i Danmark startede i 1874.

I vinteren 2015-2016 kom der mest nedbør i region Syd- og Sønderjylland med 270 millimeter i gennemsnit, mens der i region Bornholm kom mindst med 137 millimeter i gennemsnit.

Nedbøren i Danmark i vinteren 2015-2016. Grafik Mikael Scharling.

På landsplan skinnede solen i gennemsnit i 188 timer i vinteren 2015-2016, hvilket er 33 timer eller 21% over normalen for 1961-90 (155 timer). Sammenlignes med gennemsnittet for 2001-2010 har solen skinnet 29 timer eller 18% mere (159 timer).

Den solfattigste vinter er fra 1925-1926 med 81 timer. Den solrigeste vinter er fra 1931-1932 med 243 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Januar og februar 2016 var begge solskinsmæssigt noget over normalen. 

Siden 2000-2001, har vinterens solskinstal (timer) for for Danmark som helhed set således ud:

0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

157

162

165

191

206

173

124

126

129

160

205

229

144

127

153

188

I vinteren 2015-2016 fik region Midt- og Vestjylland mest sol med 202 timer i gennemsnit. Region Nordjylland fulgte lige efter med 197 timer. Region København og Nordsjælland fik mindst med 166 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i vinteren 2015-2016. Grafik Mikael Scharling.

Stormen Helga ramte Nordjylland og den jyske vestkyst den 4. december 2015; den kom (som den eneste denne vinter) på Stormlisten, og blev klassificeret som en regional klasse-1 storm. Højeste middelvind på 27,1 m/s (storm) og højeste vindstød på 34,5 m/s (orkan) blev begge målt i Hirtshals.

Endnu et blæsevejr ramte landet om aftenen og natten mellem den 21. og 22. december. Højeste 10-minutters vindhastighed på 23,2 m/s (stormende kuling) blev målt ved Hammer Odde Fyr på Bornholm om morgenen den 22. december. Højeste vindstød på 30,7 m/s (stærk storm) blev målt ved Røsnæs Fyr om aftenen den 21. december.

Et længerevarende blæsevejr fra sydvest og vest med styrke op til stormende kuling og vindstød op til orkanstyrke gav forhøjet vandstand i Limfjorden og Vadehavet i halvandet døgn mellem den 1. og 3. februar.

Der blev ikke landsdækkende hvid jul i 2015, i stedet var juleaftensdag 2015 præget af småregn og temperaturer omkring 7 grader og kun lidt sol i den østlige del af landet. Vinden var generelt jævn til hård fra syd-sydvest.

Landstal vinteren 2015-2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter Vinter 15-16 Normal 1961-90 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 3,1°C 0,5°C 1,9°C
Nedbørsum 223 mm 161 mm 180 mm
Soltimesum 188 timer 155 timer 159 timer

Landstal februar 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter Februar 2016 Normal 1961-90 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 2,4°C 0,0°C 1,2°C
Nedbørsum 53 mm 38 mm 50 mm
Soltimesum 94 timer 69 timer 71 timer

Landstal januar 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter

Januar 2016

Normal 1961-90

Gennemsnit 2001-2010

Middeltemperatur

0,3°C

0,0°C

1,5°C

Nedbørsum

55 mm

57 mm

66 mm

Soltimesum

57 timer

43 timer

47 timer

Landstal december 2015, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter December 2015 Normal 1961-90 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 6,7°C 1,6°C 2,2°C
Nedbørsum 115 mm 66 mm 61 mm
Soltimesum 36 timer 43 timer 45 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af klimatolog Frans Rubek 

© DMI, 1. marts 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder