twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - september 2013

Våd, solfattigere og koldere september i forhold til perioden 2001-2010.

September 2013 fik en døgnmiddeltemperatur på 13,1° C for landet som helhed. Det er 0,4°C over normalen beregnet for perioden 1961-90, men til gengæld koldere end den seneste 10 års normal på 13,8°C beregnet på perioden 2001-10. Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen for september i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,6

14,7

14,1

13,8

14,5

16,2

12,9

12,9

14,1

12,6

14,1

13,0

13,1

Rekorden for den varmeste september siden da, er henholdsvis fra 1999 og 2006 med 16,2°C. Den koldeste september skal findes helt tilbage i 1877 med 10,0°C. De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874.  

Landets højeste temperatur på 26,0°C blev målt nær Holstebro i Jylland den 6. Omkring dette tidspunkt blev der registreret sommerdøgn på enkelte lokaliteter defineret ved, at temperaturen skal overstige 25°C. Månedens laveste temperatur på -0,2°C blev målt den 28. ved Isenvad nær Herning i Midtjylland og derved fik vi sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde). Der har ikke været frost i en september måned i Danmark siden 2005.  

Region Bornholm var varmest med 13,9°C i gennemsnit, mens region Østjylland var koldest med 12,9°C i gennemsnit. 

Temperaturen i Danmark i september 2013. Grafik Mikael Scharling.

Der faldt i gennemsnit 92 millimeter regn ud over landet i september 2013. Det er 19 millimeter eller 26% over normalen (1961-90) og hele 30 millimeter eller 48% over 10 års normalen (2001-2010).

Den 9. september gav pæne nedbørmængder til hele landet. Lavtrykspassager i perioden 14-16. september gav store regnmængder i det vestlige Jylland. Der blev ved denne lejlighed registreret kraftig regn flere steder (mere end 24 millimeter på 6 timer). Den 18. september ramte et tordenvejr med kraftig regn og skybrud (mere end 15 mm på 30 minutter) Københavnsområdet.

Nedbøren har været meget ujævnt fordelt med mest nedbør til region Syd- og Sønderjylland, som fik hele 138 millimeter. Region Bornholm har fået mindst nedbør med kun 45 millimeter.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for september i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

137

31

40

75

29

36

85

65

45

73

92

95

92

Rekorden for vådeste september er på 162 millimeter fra 1994. Den tørreste september er fra 1933, hvor der blot faldt 18 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Nedbør i Danmark i september 2013. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit 136 timer ud over landet i september 2013, hvilket er 8 timer eller 6% over normalen (1961-90). En sammenligning med den seneste 10 års normal (2001-2010) fortæller, at solen har skinnet 26 timer eller 16% mindre end 10 års normalen.

Mest sol fik region Bornholm med 166 soltimer i gennemsnit, mens der i regionen Syd- og Sønderjylland var mindst med kun 123 soltimer i gennemsnit.

Rekorden for den solrigeste september er fra 2002 med 201 solskinstimer, og bundrekorden er fra 1998 med kun 74 timer. De landsdækkende solskinsmålinger i Danmark startede i 1920. Siden 2001 har solskinstallene (timer) for september i Danmark set således ud: 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

89

201

170

193

181

188

145

145

160

146

135

115

136

Soltimer over Danmark i september 2013. Grafik Mikael Scharling.

Landstal september 2013. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

Parameter

September 2013

Normal 1961-90

Normal 2001-2010

Middeltemperatur

13,1 °C

12,7 °C

13,8 °C

Nedbør

92 mm

73 mm

62 mm

Soltimer

 136 timer

128 timer

162 timer

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. oktober 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder