twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - juni 2016

Varm og våd med solskin tæt på 2006-2015 gennemsnittet. Varmeste juni siden juni 2007 og vådeste siden juni 2012. Midlet af de daglige minimumtemperaturer blev femtehøjest og midlet af de daglige maksimumtemperaturer sjettehøjest siden 1953. Landsdækkende varmebølge i starten af juni. Lejlighedsvis meget nedbør med kraftig regn og skybrud. Den 15. tredjehøjeste døgnnedbør siden 1874 (Horsens). Ny regnintensitets-rekord på Ærø den 23. 

Produktionstidspunkt: 2016-07-01

Juni 2016 fik en døgnmiddeltemperatur på 16,0°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,7°C over normalen på 14,3°C beregnet på perioden 1961-90 og 1,7°C varmere end den seneste 10 års gennemsnitsværdi på 14,3°C beregnet på perioden 2006-2015.

Siden 2006, har middeltemperaturen for juni (°C) i Danmark set således u

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15,0

16,1

15,0

13,9

13,9

15,1

12,7

14,0

14,9

12,7

16,0

Ikke siden juni 2007 har vi haft en så varm juni. Den endte dog lige uden for top 10. Den koldeste juni er fra 1923 med 10,7°C. Rekorden for varmeste juni er fra 1889, der i gennemsnit blev 18,2°C varm. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

At juni 2016 var en varm måned, vidner også både midlet af de daglige minimum- og maksimumtemperaturer. Midlet af de daglige minimumtemperaturer blev femtehøjest, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Midlet af de daglige maksimumtemperaturer blev sjettehøjest siden 1953.

Top 10 for juni for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 12,2°C (2003)
2) 12,1°C (2002)
3) 11,9°C (2007)
4) 11,8°C (1953)
5) 11,6°C (2016)
6) 11,4°C (1988)
7) 11,3°C (1966,1992)
9) 11,2°C (1970)
10) 11,1°C (2011)

Top 10 for juni for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor. 

1) 22,4°C (1992)
2) 22,0°C (1970)
3) 21,2°C (1953)
4) 20,5°C (1968)
5) 20,3°C (1966)
6) 20,2°C (2016)
7) 20,1°C (1959,1988,2007)
10) 19,9°C (1960)

Månedens højeste temperatur på 29,4°C blev målt ved Rønne på Bornholm den 25. juni. I juni 2016 var der 3,4 sommerdøgn på landsplan (normal 1961-90 er 1,9). Sommerdøgn er defineret som højeste temperatur > 25°C. Månedens laveste temperatur på 1,1°C blev målt i Isenvad nær Herning i Midtjylland den 11. juni.

I starten af juni blev der budt på en landsdækkende varmebølge. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

Region København og Nordsjælland var varmest med 16,6°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med 15,3°C i gennemsnit.  

Temperaturen i Danmark i juni 2016. Grafik John Cappelen.

I gennemsnit ud over landet faldt der 79 millimeter regn i juni 2016. Det er 24 millimeter eller 44% over normalen på 55 millimeter for 1961-90, og 15 millimeter eller 23% over 10 års gennemsnitsværdien for 2006-2015 på 64 millimeter. Fra den 1-12. juni kom der på landsplan kun lidt over 1 mm regn, resten kom fra den 13. og måneden ud.

Siden 2006, har nedbørstallene (mm) for juni i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

26

124

39

63

52

76

98

68

40

59

79

Det blev den vådeste juni siden juni 2012, hvor der kom 98 millimeter. Den vådeste juni er fra 2007, hvor der faldt hele 124 millimeter regn for måneden som helhed. Rekorden for den tørreste juni er fra 1992, hvor der kun faldt 1 millimeter i gennemsnit ud over landet. Det er også den tørreste måned overhovedet registreret i Danmark. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Den 15. juni fik specielt Jylland en del regn. Særligt vådt blev det i Horsens, hvor der blev målt over 115 millimeter i løbet af 3 timer. Der blev registreret skybrud ved den lejlighed. Skybrud er, når der falder mere end 15 millimeter på 30 minutter. Henover døgnet blev der registeret lidt mere regn i Horsens, så det blev til 117,8 millimeter i alt. Det er tredje højeste døgnnedbør registreret siden 1874.

Top 10 for juni for højeste døgnnedbør er angivet nedenfor.

1) 153,1 mm (1880)
2) 123,0 mm (1940)
3) 117,8 mm (2016)
4) 115,0 mm (1888)
5) 113,0 mm (1933)
6) 109,5 mm (1988)
7) 106,9 mm (2001)
8) 103,0 mm (1945)
9) 102,0 mm (1889)
10) 100,0 mm (1905)

Også andre steder i Jylland blev der registreret skybrud den 15. juni. Regnen blev hængende over landet frem til den 16. juni, hvor der blev registreret skybrud i København. Den 20. juni faldt der ganske meget regn i Jylland specielt i vest. Den 23. juni og natten til den 24. trak regn– og tordenbyger op over den østlige og sydlige del af landet med mange skybrud og lynnedslag til følge. Ærø blev hårdest ramt. Der blev registeret over 55 millimeter i Ærøskøbing. Intensiteten i regnen var så voldsom, at den gav ophav til en ny rekord. Ikke tidligere har DMI registreret så meget som 5,4 mm/minut i en regnintensitetsmåler (vippeske-typen), som der blev målt på Ærøskøbing Renseanlæg. Den tidligere intensitetsrekord er fra Rønne, hvor man 12. august 1993 målte 4,4 mm/minut og nummer 3 er København, den 2. juli 2011, hvor man målte 4,2 mm/min. Den 24-25. juni var der fortsat regn- og tordenbyger mange steder, og der blev begge dage registreret skybrud.

Der var i juni 2016 pæne regionale forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 95 millimeter i gennemsnit, mens der på Bornholm kom mindst med 40 millimeter for regionen i gennemsnit. 

Nedbør i Danmark i juni 2016. Grafik John Cappelen

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juni 2016 i 235 timer, hvilket er 26 timer eller 12% over normalen for 1961-90. Sammenlignes med den seneste 10 års gennemsnitsværdien (2006-2015) på 240 timer har Solen dog skinnet 5 timer eller 2% under gennemsnittet.

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for juni i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

241

220

281

280

248

252

182

215

270

209

235

Den solrigeste juni er fra 1940, hvor der blev registreret 303 timer. Bundrekorden for solskinstimer lydende på 107 soltimer er fra juni 1987. Det var det år, hvor sommeren var så kold og solfattig, at der blev snakket om to vintre – først en hvid, senere en grøn. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik Bornholm med 294 timer i gennemsnit for regionen. I regionen Syd- og Sønderjylland kom der mindst med 219 soltimer i gennemsnit mindst for regionen.

Soltimer i Danmark i juni 2016. Grafik John Cappelen.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele juni 2016 fra 3 udvalgte kyststationer. Det var mindre end gennemsnitligt blæsende mest fra sydlige retninger ved Skagen, sydvestlige retninger ved Hvide Sande og øst-nordøstlige retninger ved Gedser. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for juni 2016 beregnet til 3,9 m/s (1961-90 normal 5,1 m/s).

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middel vindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

5,8 (6,6)

169 (240/20%)

14,8 (20,1)

17,6

10

Hvide Sande

5,6 (6,5)

227 (300/23%)

15,5 (18,1)

19,6

6

Gedser

5,2 (6,2)

68 (270/26%)

20,5 (18,0)

27,3

8

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Sankthans aften 2016 blev en ganske blandet fornøjelse. Mange steder i landet blev aftenen afbrudt af til tider meget kraftige byger med nogle steder skybrud, torden og vindstød, men der var også plads til enkelte solstrejf hist og her. Temperaturen lå i den høje ende mellem 17-21°C, og vinden var overvejende let til jævn.

Landstal juni 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet 2006-2015

ParameterJuni 2016 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15 
Middeltemperatur16,0°C14,3°C14,3°C
Nedbør79 mm55 mm64 mm
Soltimer235 timer209 timer240 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen 

© DMI, 1. juli 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder