twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - juli 2016

Koldere, vådere og solfattigere ift. 2006-15 gennemsnit. Solfattigste juli siden 2011. Fjerdehøjeste laveste temperatur siden 1874. Landsdækkende varmebølge og pletvise hedebølger 20-25. Lejlighedsvis pænt meget nedbør med indimellem skybrud. Mange døgn med nedbør.

Juli 2016 fik en døgnmiddeltemperatur på 16,4°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,8°C over normalen beregnet på 30 års perioden 1961-90, der er 15,6°C. Det er 1,0°C koldere end det seneste 10 års gennemsnit på 17,4°C beregnet på perioden 2006-15. Sidste års juli var noget koldere, da den endte på 15,5°C. Juli 2014 endte til gengæld på 19,5°C; sammen med juli 1994 den næstvarmeste juli registreret siden 1874. Rekorden for varmeste juli er i øvrigt fra juli 2006, der i gennemsnit blev 19,8°C. Den koldeste juli er fra 1979 med i gennemsnit 13,6°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Siden 2006, har middeltemperaturen for juli (°C) i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19,8

15,7

17,6

17,2

18,7

16,4

15,9

17,3

19,5

15,5

16,4

En del juli’er siden 2006 i Danmark har faktisk været ret varme. Specielt juli’erne 2006, 2010 og 2014 har været meget varme.

I sidste halvdel af juli blev der budt på landsdækkende varmebølge 6 dage i træk fra den 20-25. juli og pletvise hedebølger, og der blev målt op til næsten 29°C. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

Juli 2016 gav i gennemsnit 3,7 sommerdøgn (normal 1961-90 er 2,6) for landet som helhed og de kom netop fra den 20-25. juli. Temperaturen skal overstige 25°C, før det er et sommerdøgn. Tiendedele af sommerdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har maksimumtemperaturer over 25,0°C. Eksempelvis vil et halvt sommerdøgn registreres, når halvdelen af Danmarks areal har maksimumtemperaturer over 25,0°C. Juli 2014 gav til sammenligning hele15,5 sommerdøgn og det var ny rekord, der slog den gamle på 14,9 sommerdøgn fra hhv. juli 2006 og juli 1994. De landsdækkende beregninger af sommerdøgn startede i 1938.

Der har ikke været registreret tropedøgn i juli 2016, hvor temperaturen på intet tidspunkt nåede ned på eller under 20°C. Det var ellers tæt på Anholt den 25. juli, da temperaturen ikke kom under 20,0°C. Til sammenligning blev der i juli 2014 registreret i alt 10 døgn med lokale tropedøgn.

Den højeste temperatur i juli 2016 blev målt til 28,9°C ved Abed på Lolland den 22. juli. Den laveste temperatur i juli 2016 på 6,8°C blev målt ved Horsens i Østjylland den 31. juli. Så høj en laveste temperatur er ikke målt i en juli måned siden juli 2005, hvor der blev registreret ikke lavere end 7,1°C. En laveste temperatur på 6,8°C er i øvrigt den fjerdehøjeste laveste temperatur siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Den højeste af de laveste temperaturer (8,1°C) i en juli blev målt i juli 2003. Den laveste temperatur målt i en juli er -0,9°C fra juli 1903, altså frost i en juli!

Top 10 for juli måneder for de højeste af de laveste temperaturer er angivet nedenfor.

1) 8,1°C (2003)
2) 7,5°C (2002)
3) 7,1°C (2005)
4) 6,8°C (2016)
5) 6,4°C (2008)
6) 6,2°C (2011)
7) 6,1°C (1914)
8) 6,0°C (1988)
9) 5,9°C (2007)
10) 5,8°C (1981)

Regionen Bornholm var varmest med 17,5°C i gennemsnit, mens regionen Midt-/Vestjylland var koldest med 15,8°C i gennemsnit. 

Middeltemperaturen i Danmark i juli 2016. Grafik John Cappelen

I gennemsnit ud over landet faldt der 85 millimeter regn i juli 2016. Det er 19 millimeter eller 29% over normalen på 66 millimeter for 1961-90. En sammenligning med det seneste 10 års gennemsnit 2006-2015 på 73 millimeter giver også en vådere juli 2016 end gennemsnittet, 12 millimeter eller 16% over.

Der var mange døgn med regn, hele 22,5 døgn med nedbør på landsplan. Faktisk har ingen døgn i juli 2016 været helt og aldeles tørre set på landsplan. Tiendedele af døgn med nedbør registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør.

Siden 2006, har nedbørstallene (mm) for juli i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

33

126

54

86

69

113

91

19

54

86

85

Nogle juli’er siden 2006 i Danmark har været pænt våde. Specielt juli’erne 2007 og 2011 har været meget våde.

Rekorden for den vådeste juli er i øvrigt fra 1931 med 140 millimeter regn for måneden som helhed. De tørreste juli’er 1904, 1983 og 1994, der alle fik 15 millimeter regn. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Der var i juli 2016 forskelle i regnen, der faldt ud over landet. Mest nedbør oplevede regionerne Midt-/Vestjylland og Østjylland med 95 millimeter hver især i gennemsnit. Regionen Fyn fik mindst med 68 millimeter i gennemsnit.

I nogle situationer faldt der meget regn, indimellem med skybrud steder samt torden. Et vådt sommerlavtryk ramte hele landet den 5-6. juli med over 30 millimeter flere steder. Der blev registreret mange skybrud den 10-11. juli på Sjælland. Der var mange byger fra den 21. juli og måneden ud. Der blev registreret skybrud den 25., 27., 29. og 30. juli forskellige steder i landet. Der skal falde over 15 millimeter på 30 minutter i et skybrud.

Fordelingen af regn i juli 2016. Grafik John Cappelen.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juli 2016 i 175 timer, hvilket er 21 timer eller 11% under normalen på 196 timer for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års gennemsnit for 2006-2015 på 242 timer giver dog et billede af en meget mere solfattig juli 2016, med 67 timer eller 28% under. Det var den solfattigste juli siden juli 2011, der endte på 171 timer.

Rekorden indehaves af den fantastisk solrige juli 2006 med hele 321 soltimer. Bundrekorden for solskinstimer på 137 soltimer er fra juli 1922. De landsdækkende solskinsmålinger startede i 1920.

Siden 2006 har solskinstallene (timer) for juli i Danmark set således ud:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

321

173

280

220

247

171

224

297

277

211

175

En del juli’er siden 2006 i Danmark har været solrige. Specielt juli’erne 2006, 2008, 2013 og 2014 har været meget solrige.

Mest sol fik region Bornholm med 256 timer i gennemsnit. Regionen Midt- og Vestjylland fik mindst, nemlig 155 soltimer i gennemsnit; over 100 timer mindre end Bornholm. 

Soltimer i Danmark i juli 2016. Grafik John Cappelen

Den 6. juli blæste det en del med op til stormende kuling i vindstødene ved Hamme Odde Fyr. Nedenstående tabel giver et lille billede for hele juli 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der viser at juli var lidt mindre blæsende end gennemsnitligt. Vinden blæste hovedsagelig fra omkring sydvestlige retninger.

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middelvindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

5,8 (6,5)

211 (240/22%)

15,2 (19,1)

20,1

11

Hvide Sande

5,9 (6,6)

217 (300/22%)

13,4 (19,6)

19,9

8

Gedser

5,9 (6,0)

213 (270/21%)

15,2 (15,5)

19,3

8

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

I København (Kastrup Lufthavn) var der til sammenligning 2 døgn med hård vind, højeste vindstød var 16,5 m/s (1989-1998 gennemsnit 13,4 m/s) og middelvinden var 4,2 m/s (1989-1998 gennemsnit 5,0 m/s). Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for juli 2016 beregnet til 4,2 m/s (1961-90 normal 5,3 m/s).

Landstal juli 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet 2006-2015

ParameterJuli 2016 Normal 1961-90 Gennemsnit 2006-15 
Middeltemperatur16,4°C15,6°C17,4°C
Nedbør85 mm66 mm73 mm
Soltimer175 timer196 timer242 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen 

© DMI, 1. august 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder