twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - januar 2016

Koldere, tørrere og solrigere ift. perioden 2001-2010. Mild i den sidste uge, ellers ret vinterlig.

Produktionstidspunkt: 2016-02-01

Januar 2016 fik en døgnmiddeltemperatur på 0,3°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,3°C over normalen på 0°C beregnet på perioden 1961-90, men 1,2°C koldere end det seneste 10 års dekade-gennemsnit for 2001-2010 på 1,5°C.

Den sidste uge af måneden var mild. Resten var præget af vinterligt vejr med temperaturer under frysepunktet og indimellem sne ved hovedsaglig østlige vinde.

Siden 2001 har middeltemperaturen for januar (°C) i Danmark set således ud:

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

1,7

3,0

0,4

-0,2

3,7

-0,9

5,0

4,1

1,0

-3,2

0,3

2,3

0,1

1,8

3,0

0,3

De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Januar 2007 med 5,0°C i gennemsnit er den varmeste januar registreret. Den koldeste januar er fra 1942 med -6,6°C i gennemsnit for måneden.

Månedens laveste temperatur i januar 2016 på -16,3°C blev målt den 21. januar ved Isenvad i Midtjylland. Månedens højeste temperatur på 11,2°C blev målt ved Karup den 27. januar.

Regionen Nordjylland var koldest i januar 2016 med -0,3°C i gennemsnit, mens regionen Fyn var varmest med 0,8°C i gennemsnit. Antal frostdøgn blev 19,1 døgn (normal 19 døgn for perioden 1961-90) – altså nær det normale.

Temperaturen i Danmark i januar 2016. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit ud over landet faldt der 55 millimeter nedbør i januar 2016. Det er 2 millimeter eller 4% under normalen for 1961-90 (57 millimeter) og 11 millimeter eller 17% under 10 års dekade-gennemsnittet for 2001-2010 på 66 millimeter.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for januar i Danmark set således ud:

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

45

89

48

98

64

32

123

89

41

29

46

79

57

77

97

55

Rekorden for den vådeste januar er ikke så gammel, nemlig fra den rekordvarme januar 2007, hvor der faldt 123 millimeter i gennemsnit ud over landet. De tørreste januar måneder er fra hhv. 1996 og 1997 med kun 6 millimeter for måneden som helhed. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Der var forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 70 millimeter for regionen i gennemsnit, mens der i region København og Nordsjælland kom mindst med 35 millimeter for regionen i gennemsnit.

Nedbør i Danmark i januar 2016. Grafik Mikael Schlarling.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i januar 2016 i 57 timer, hvilket er 14 timer eller 33% over normalen for 1961-90 (43 timer). Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-gennemsnit (2001-2010; 47 timer) har solen skinnet 10 timer eller 21% over gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for januar i Danmark set således ud:

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

'16

34

36

45

37

73

65

52

27

39

62

72

73

49

17

48

57

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste januar var i 1963 med 100 soltimer. Mindst sol fik regionen Bornholm med 48 timer i gennemsnit, mens regionen Midt-og Vestjylland havde flest med 64 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i januar 2016. Grafik Mikael Scharling.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele januar 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at januar her i kystregionerne var lidt mindre blæsende end gennemsnitligt.

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middel vindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste 10 min. vindhastighed
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

8,1 (9,0)

118 (240°/19%)

18,5 (26,8)

26,8

21

Hvide Sande

7,5 (8,1)

116 (240°/15%)

18,7 (26,2)

23,2

18

Gedser Fyr

7,1 (7,7)

207 (120°/17%)

16,0 (22,1)

21,5

15

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Landstal januar 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter

Januar 2016

Normal 1961-90

Gennemsnit 2001-2010

Middeltemperatur

0,3°C

0,0°C

1,5°C

Nedbørsum

55 mm

57 mm

66 mm

Soltimesum

57 timer

43 timer

47 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. februar 2016

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder