twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - forår 2016

Produktionstidspunkt: 2016-06-01

Lidt varmere, vådere og solfattigere end gennemsnit 2001-10. Solfattigste siden foråret 2010. Første sommerdag 8. maj. Ingen skybrud.

Kalenderforåret 2016 (marts, april og maj) havde en middeltemperatur på 7,7°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,5°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 6,2°C), og 0,4°C over 10 års dekade-gennemsnittet for 2001-2010 (7,3°C). Det varmeste forår registreret var i 2007 med en middeltemperatur på 9,0°C. Det koldeste forår er helt tilbage fra 1888 med kun 2,9°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Marts 2016 blev varmere, april 2016 koldere og maj 2016 varmere end 10 års dekade-gennemsnittet for 2001- 2010. Maj 2016 blev i øvrigt den tredje varmeste (sammen med maj 1993) siden 1874).

Siden 2001, har forårets middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud: 

01020304050607080910111213141516
6,08,17,37,66,65,89,07,98,36,48,18,05,68,77,17,7

Forårets højeste temperatur på 26,9°C blev målt den 22. maj nær Tønder og den dansk-tyske grænse i Sønderjylland. Den første sommerdag i 2016 (når temperaturen et eller andet sted i landet overstiger 25°C) blev registreret den 8. maj ved både nordkysten af Sjælland og vestkysten af Jylland. På landsplan blev det til 0,2 sommerdøgn i foråret 2016, alle registreret i maj. Normal 1961-90 er netop 0,2 sommerdøgn for landet som helhed.

Forårets laveste temperatur på -7,0°C blev registreret den 24. marts nær Billund i Midtjylland.

Antal frostdøgn i foråret 2016 blev 15,0 døgn (1961-90 normal 22). Der var 0,6 døgn med snedække i foråret 2016 (normal 5,3).

I foråret 2016 blev regionen København og Nordsjælland varmest med 8,0°C for regionen som gennemsnit, mens regionen Nordjylland blev koldest med 7,2°C i gennemsnit for regionen.

Middeltemperaturen i Danmark i foråret 2016. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit ud over landet faldt der 144 millimeter nedbør i foråret 2016. Det er 9 millimeter eller 7% over normalen for 1961-90 (135 millimeter) og 11 millimeter eller 8% over 10 års dekade-gennemsnittet 2001-2010 (133 millimeter).

Marts 2016 var tørrere, april 2016 var vådere og maj 2016 var tørrere end 10 års dekade-gennemsnittet for 2001-2010.  April 2016 blev i øvrigt sammen med april 1977 den sjettevådeste april siden 1874 og den vådeste april siden april 1998. Maj 2016 blev den tørreste maj siden maj 2008.

Siden 2001, har forårsnedbøren (mm) for Danmark som helhed set således ud: 

01020304050607080910111213141516
136119148123133173124131119122101112102129179144

Rekorden for det vådeste forår fra 1983 med 285 millimeter nedbør. Det tørreste forår er fra 1974, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Mest nedbør i foråret 2016 kom der i regionen Østjylland med 181 millimeter i gennemsnit, mens der i regionen Bornholm kom mindst med 57 millimeter for regionen i gennemsnit.

Den 28-29. maj blev Europa ramt af voldsomt vejr med kraftige byger og torden. Danmark blev kun lige snittet ved denne lejlighed, hvor den nordlige del af Jylland fik kraftige byger og lynnedslag. Byger og tordenaktivitet prægede i øvrigt de sidste dage af maj. Der blev ikke registeret skybrud i foråret 2016.

Nedbøren i Danmark i foråret 2016. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i foråret 2016 i 532 timer, hvilket er 51 timer eller 11% over normalen for 1961-90, der er på 481 timer. Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-gennemsnittet på 578 timer (2001-2010) har Solen dog skinnet 46 timer eller 8% under gennemsnittet. Ikke siden foråret 2010 med 514 soltimer har der været et solfattigere forår.

Marts 2016 havde et underskud af solskinstimer, april 2016 underskud og maj 2016 overskud i forhold til dekade-gennemsnittet 2001-2010. April 2016 blev i øvrigt den solfattigste april siden april 2006 og maj 2016 den solrigeste maj siden maj 2009.

Det solrigeste forår er fra 2008 med 663 timer. Det solfattigste forår er fra 1983 med blot 269 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for foråret i Danmark set således ud:

01020304050607080910111213141516
514516612546610491661663652514636575625565551532

Mest sol i foråret 2016 fik regionen Bornholm med 648 soltimer i gennemsnit. I regionen Østjylland kom der færrest med 500 soltimer i gennemsnit.

Påsken 2016 (24-28. marts) fik blandet vejr med indslag af regn, sol og blæst. Der var nattefrost flere gange og dagtemperaturer mellem 7 og 13°C.

Soltimer i Danmark i foråret 2016. Grafik Mikael Scharling.

Landstal marts 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010.

Parameter Marts 2016 Normal 1961-1990 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 3,8°C 2,1 °C 3,0 °C
Nedbørsum 39 mm 46 mm 43 mm
Soltimer 113 timer 110 timer 146 timer

Landstal april 2016 samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

ParameterApril 2016Normal 1961-1990Gennemsnit 2001-2010 
Middeltemperatur6,3°C5,7°C7,5°C
Nedbørsum74 mm41 mm37 mm
Soltimer148 timer162 timer198 timer

Landstal maj 2016, samt normalen for 1961-1990 og gennemsnittet 2001-2010

Parameter Maj 2016  Normal 1961-1990 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 12,9°C 10,8°C 11,4°C
Nedbør 31 mm 48 mm 53 mm
Soltimer 271 timer 209 timer 235 timer

Landstal foråret 2016, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet 2001-2010

Parameter Forår 2016  Normal 1961-1990 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 7,7°C 6,2°C 7,3°C
Nedbør 144 mm 135 mm 133 mm
Soltimer 532 timer 481 timer 578 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen 

© DMI, 1. juni 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder