twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - efterår 2012

Vådt og gråt efterår 2012 i forhold til perioden 2001-2010.

Kalenderefteråret 2012 (september, oktober og november) fik en middeltemperatur på 9,3°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,5°C over normalen beregnet på perioden 1961-90, men 0,4 °C under den seneste 10 års dekade-normal på 9,7° C beregnet på perioden 2001-10.

Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen for efteråret i Danmark set således ud:

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10,0 8,7 9,2 9,7 10,6 12,2 8,9 9,5 9,8 8,1 10,2 9,3

Døgnets middeltemperatur i efteråret 2012. Grafik Mikael Scharling.

Rekorden for varmeste efterår er fra 2006, der var imponerende 12,2°C varm. Det koldeste efterår er fra 1922 og 1952 med 6,7°C.

Efterårets højeste temperatur på 27,5°C blev målt ved Landbohøjskolen i København den 10. september, mens den laveste temperatur på - 6,4°C blev målt på efterårets sidste dag, den 30. november ved Flyvestation Skrydstrup i Jylland.

I efteråret 2012 var region Bornholm varmest med 10,1°C i gennemsnit. Regionerne Nordjylland og Østjylland var koldest med 8,9°C i gennemsnit.

I gennemsnit ud over landet faldt der 255 millimeter nedbør i efteråret 2012. Det er 25 millimeter eller 11% over normalen for 1961-90 og 35 millimeter eller 16% over 10 års dekade-normalen (2001-2010). Man skal 11 år tilbage for at finde et mere vådt efterår. Nedbøren har været meget ujævnt fordelt, således fik region Midt- og Vestjylland 345 millimeter i gennemsnit, mens region Bornholm med 158 millimeter fik under halvdelen.

Siden 2001, har nedbørstallene (millimeter) for efteråret i Danmark set således ud:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
261 230 153 240 157 246 166 244 250 249 171 253
Summen af nedbør i efteråret 2012. Grafik Mikael Scharling.

De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Rekorden for vådeste efterår er på 327 millimeter fra 1967. Det tørreste efterår er fra 1920, hvor der blot faldt 105 millimeter nedbør.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i efteråret 2012 i 252 timer, hvilket er 17 timer eller 6% under normalen for 1961-90, men hele 79 timer eller 24%, hvis der sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010), der er på 331 timer. Ligesom det gjorde sig gældende for nedbør, skal man tilbage til 2001 for at finde et mere solfattigt efterår.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for efteråret i Danmark set således ud:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
241 329 362 371 407 329 348 307 300 313 301 252

Det solrigeste efterår er i øvrigt fra 2005 med 407 soltimer, mens det solfattigste er fra 1976 med 166 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Der var store forskelle henover landet. Mest sol fik region Bornholm med 329 timer i gennemsnit, mens region Syd- og Sønderjylland fik mindst med blot 227 soltimer i gennemsnit.

Summen af soltimer i efteråret 2012.Grafik Mikael Scharling.

Landstal efteråret 2012. Normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010.

Parameter September 2012 Normal 1961-90 Normal 2001-2010
Middeltemperatur 13,0°C 12,7°C 13,8°C
Nedbør 95 mm 72 mm 62 mm
Soltimer 115 timer 126 timer 162 timer
Parameter Oktober 2012 Normal 1961-90 Normal 2001-2010
Middeltemperatur 8,8°C 9,1°C 9,4°C
Nedbør 93 mm 76 mm 83 mm
Soltimer 90 timer 86 timer 111 timer
Parameter November 2012 Normal 1961-90 Normal 2001-2010
Middeltemperatur 6,1°C 4,7°C 5,7°C
Nedbør 65 mm 79 mm 75 mm
Soltimer 44 timer 54 timer 58 timer
Parameter Efterår 2012 Normal 1961-90 Normal 2001-2010
Middeltemperatur 9,3°C 8,8°C 9,7°C
Nedbør 255 mm 228 mm 220 mm
Soltimer 252 timer 269 timer 331 timer

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af Mikael Scharling, 4. december 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder