twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - december 2015

Næstvarmeste, syvendevådeste og med lidt under gennemsnit soltimer. Midlet af de daglige minimum- og maksimumtemperaturer kom på en andenplads siden 1953. Den næsthøjeste laveste minimumtemperatur, den femte højeste maksimumtemperatur (sammen med 1994) og det fjerde laveste antal frostdøgn siden 1874. Våd weekend i Midtjylland 5-6. og våd weekend 26-27. Tredjehøjeste døgnnedbør siden 1874. Blæsevejr Helga den 4.

December 2015 fik en døgnmiddeltemperatur på 6,7°C for landet som helhed. Det er 5,1°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (1,6°C), og 4,5°C varmere end den seneste 10 års dekadeværdi på 2,2°C beregnet på perioden 2001-10.

Det blev den næstvarmeste december siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874, kun overgået af den utrolige varme december 2006 med hele 7,0°C. På tredjepladsen ligger december 2013 med 5,3°C. I den koldeste ende af skalaen finder vi december 1981, den endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Top 10 for december middeltemperaturer er nu:

1) 7,0°C (2006)
2) 6,7°C (2015)
3) 5,3°C (2013)
4) 5,1°C (1934)
5) 5,0°C (1971)
6) 4,6°C (1898)
7) 4,5°C (1974)
8) 4,4°C (1912)
9) 4,2°C 1994, 2011)

Siden 2001 har middeltemperaturen for december (°C) i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,7

0,2

3,9

4,1

2,7

7,0

3,7

2,6

0,8

-3,9

4,2

0,2

5,3

3,3

6,7

At december 2015 var en varm måned, vidner også midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer samt laveste minimum- og højeste maksimumtemperatur og antal frostdøgn om. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer indtager december 2015 en andenplads, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer er det også en andenplads. Det blev tillige den næst højeste laveste minimumtemperatur, kun overgået af december 2006 og den femte højeste maksimumtemperatur (sammen med december 1994), siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Antal frostdøgn blev 2,1 døgn, hvilket er godt under normalen (1961-90) på 15 døgn og det fjerde laveste antal frostdøgn, siden disse registreringer startede i 1874.  

Top 12 for december måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 5,1°C (2006)
2) 4,7°C (2015)
3) 3,0°C (2013)
3) 2,8°C (1971)
4) 2,4°C (1974)
5) 1,9°C (1954,2011)
6) 1,8°C (1953,1956,2004,2007)
10) 1,7°C (1972,1994,2000)

Top 10 for december måneder for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 8,5°C (2006)
2) 8,4°C (2015)
3) 7,1°C (2013)
4) 6,7°C (1971)
5) 6,5°C (1974)
6) 6,3°C (2004)
7) 6,1°C (2011)
10) 6,0°C (1975,1988,2003)

Top 11 for december måneder for højeste maksimumtemperatur er angivet nedenfor.

1) 14,5°C (1953)
2) 14,2°C (2006)
3) 13,8°C (1977,1986)
5) 13,4°C (1994,2015)
7) 13,0°C (2000)
8) 12,9°C (1954)
9) 12,6°C (1948)
10) 12,5°C (1918,1929)

Top 10 for december måneder laveste minimumtemperatur er angivet nedenfor.

1) -3,7°C (2006)
2) -4,0°C (2015)
3) -5,1°C (2011)
4) -6,0°C (1936)
5) -6,3°C (1914, 1924)
6) -6,4°C (1930, 2008, 2013)
9) -6,8°C (1994)
10) -7,0°C (1920)

Bund 10 for december måneders frostdøgn er angivet nedenfor.

1) 1,2 (1977)
2) 1,5 (2006)
3) 1,6 (1966)
4) 2,1 (2015)
5) 3,7 (1934)
6) 4,3 (2013)
7) 4,4 (1951)
8) 4,8 (1912)
9) 5,0 (1971, 1974)

I den mere frosne del af skalaen finder vi december 2010, der endte med hele 30,7 frostdøgn for landet som helhed.

Den højeste temperatur i december 2015 på 13,4°C blev målt ved Horsens i Jylland den 20. Så varm en decemberdag har vi ikke oplevet siden 2006, hvor temperaturen nåede op på 14,2°C. Den højest december-temperatur DMI har observeret var 14,5°C tilbage i 1953. Månedens laveste temperatur på -4,0°C blev målt den 14. ved Rønne på Bornholm.

Regionen Syd- og Sønderjylland var varmest i december 2015 med 7,2°C i gennemsnit, mens regionerne Nordjylland og Bornholm var koldest med 6,1°C hver især i gennemsnit. 

Temperaturen i Danmark i december 2015. Grafik Mikael Scharling.

Nedbør

Der var ingen snedækkedage (normal 5,1 døgn). 

Der faldt i gennemsnit 115 millimeter nedbør ud over landet i december 2015. Det er 49 millimeter eller 74% over normalen på 66 millimeter (1961-90) og 54 millimeter eller 89% over 10 års dekadeværdi på 61 millimeter (2001-2010). På landsplan blev det i gennemsnit til 25,7 nedbørdøgn, så der var en del nedbør!

Det blev den syvendevådeste december siden de landsdækkende nedbørmålinger i Danmark startede i 1874. Top 10 for decembers måneds samlede nedbørmængder er nu:

1) 140 millimeter (1985)
2) 137 millimeter (1999)
3) 126 millimeter (1979)
4) 118 millimeter (1993,2014)
6) 117 millimeter (2006)
7) 115 millimeter (2015)
8) 113 millimeter (1915)
9) 109 millimeter (1965,1974)

På listen kan ses, at den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned med kun 7 millimeter nedbør. 

Siden 2001 har nedbørtallene (mm) for december i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

61

31

72

71

49

117

65

32

71

40

99

78

90

118

115

Weekenden 5-6. december var våd i det midterste Jylland, hvor Karup fik ikke mindre end 47,2 mm disse to dage. Et større område her i denne del af landet fik mere end 40 mm ved denne begivenhed, en god del af normal månedsnedbøren. I kombination med den meget våde november førte det til oversvømmelser flere steder - blandt andet gik Storå over sine bredder.

2. juledag blev en våd affære for den sydlige del af Danmark. En varmfront hældte helt fra før midnat regn ud over landet. Mange steder faldt der over 40 millimeter og nogle steder endda over 55 millimeter. Sydspidsen af Langeland toppede dagen med 56,1 millimeter. Det er den tredjehøjeste døgnnedbør i en december siden de landsdækkende nedbørmålinger i Danmark startede i 1874. Top 10 for decembers døgnnedbør er nu: 

1) 74,6 millimeter (2010)
2) 62,0 millimeter (1985)
3) 56,1 millimeter (2015)
4) 46,4 millimeter (1965)
5) 45,3 millimeter (2001)
6) 44,0 millimeter (1988)
7) 43,5 millimeter (1974)
8) 43,1 millimeter (1979)
9) 43,0 millimeter (1945)
10) 41,0 millimeter (1892,1910)

Regnvejret fortsatte ind i den 27. december. Mest regn kom der i den nordlige del af landet og Anholt toppede dette døgn med 35,4 millimeter.

Nedbøren i december 2015 har været meget ujævnt fordelt, således fik region Syd- og Sønderjylland mest med 139 millimeter i gennemsnit, mens region Bornholm fik 66 millimeter som mindst.

Nedbør i Danmark i december 2015. Grafik Mikael Schlarling.

Soltimer

Solen skinnede i gennemsnit 36 timer ud over landet i december 2015, hvilket er 7 timer eller 16% under normalen på 43 timer (1961-90). Sammenlignes med den seneste 10 års dekadeværdi på 45 timer (2001-2010) har solen skinnet 9 timer eller 20% under normalen.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for december i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

43

30

50

47

56

33

30

34

46

81

50

45

40

46

36

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark.

Mest sol fik regionen Bornholm med 43 soltimer i gennemsnit. Regionerne København/Nordsjælland og Syd-/Sønderjylland var lige efter med hhv. 42 og 41 timer. I region Nordjylland var der mindst med 32 soltimer i gennemsnit.

Vind

Et blæsevejr, Helga, ramte for det meste Jylland og mest Nordjylland den 4. december 2015. Den højeste middelvind på 27,1 m/s og højeste vindstød på 34,5 m/s blev begge målt i Hirtshals. Helga blev klassificeret som en 'national klasse 1 storm' på den danske stormliste.  
Klasse 1 er den laveste klasse i det danske system.

Et blæsevejr bevægede sig hen over landet om aftenen og natten mellem den 21-22. december.

Der var storm i vindstødene en del steder ved kysterne, men også nogle steder længere inde i landet. Højeste målte vindstød var på 30,7 m/s, som svarer til stærk storm, og det blev målt ved Røsnæs Fyr om aftenen den 21/12. Også to andre steder blev der målt stærk storm i vindstødene og det var i Torsminde med 29,0 m/sek. og ved Hammer Odde, ligeledes med 29,0 m/s. Højeste 10-minutters vindhastighed blev målt til 23,2 m/s, som svarer til stormende kuling. Men som helhed lå blæsevejret under grænsen for en klasse 1 storm, og kom derfor ikke på den danske stormliste.

Endnu et blæsevejr ramte landet 24.-25. december. Højeste 10-minutters vind blev registreret ved Hanstholm med 20,8 m/s (stormende kuling). På det meste af den jyske vestkyst blæste det mellem 15-20 m/s. Højeste vindstød blev registreret samme sted med 28,4 m/s (storm). Blæsevejret kommer ikke på den danske stormliste.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele december 2015 fra 3 udvalgte kyststationer, der generelt viser, at november her i kystregionerne var mere blæsende end gennemsnitligt fra hovedsagelig sydvestlige retninger. Vejret i december var da også som helhed ustadigt og mildt.

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middel vindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste 10 min. vindhastighed
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

9,5 (8,4)

224 (210°/19%)

22,8 (24,1)

32,7

25

Hvide Sande

8,9 (7,2)

219 (150°&240°/12%)

17,3 (25,8)

23,5

24

Gedser Fyr

9,1 (7,4)

220 (240°/17%)

19,7 (18.5)

25,6

18

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Jul og nytår

Juleaftensdag 2015 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 6-8,5°C med både lidt regn og lidt sol. Vinden var generelt jævn, nogle steder op til hård fra det syd-sydvestlige hjørne. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2015. I juledagene lå døgnmiddeltemperaturerne fra ca. 5,5 helt op til op til 10,4°C. 1. juledag kom der lidt regn over det meste af landet, men også lidt sol. 2. juledag en del regn, hovedsaglig i den sydlige del af landet og ingen sol. Det var blæsende 24. – 25. med op til storm i vindstødene den 25. ved den jyske vestkyst.

Nytårsaftensdag 2015 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 0,5-5,5°C med lidt regn til hele landet undtagen Bornholm. En stor del af Jylland så slet ikke Solen, mens det østlige Danmark fik noget mere sol. Vinden var jævn op til hård med vindstød af stormstyrke i Nordjylland. 

Soltimer i Danmark i december 2015. Grafik Mikael Scharling.

Landstal december 2015, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

Parameter December 2015 Normal 1961-90 Gennemsnit 2001-2010
Middeltemperatur 6,7°C 1,6°C 2,2°C
Nedbørsum 115 mm 66 mm 61 mm
Soltimesum 36 timer 43 timer 45 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 30. december 2015, opdateret 1. januar og 4. januar, 2016 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder