twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - august 2015

Den ottendesolrigeste august siden 1920, mere tør og med gennemsnitlige temperaturer i forhold til perioden 2001-2010. Kraftig regn og skybrud ved flere lejligheder, specielt den 31. En enkelt regional og flere lokale varmebølger samt enkelte sommerdøgn.

August 2015 fik en døgnmiddeltemperatur på 17,4°C for landet som helhed. Det er 1,7°C over normalen på 15,7°C beregnet på perioden 1961-90, og det er 0,2°C varmere end den seneste 10 års dekadeværdi beregnet på perioden 2001-10, der er på 17,2°C. Det er den varmeste august i de sidste seks år.

Siden 2001, har middeltemperaturen for august (°C) i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16,9

19,7

17,8

18,0

15,5

17,1

16,8

16,5

17,4

16,2

16,1

16,7

17,0

16,0

17,4

Rekorden for den varmeste august er fra 1997 med hele 20,4°C. August 1997 er også den varmeste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Den koldeste august er fra 1902 med 12,8°C.

Landets højeste temperatur på 31,5°C blev målt i Nexø på Bornholm den 7. august. Den højeste temperatur i en august og den højeste temperatur nogensinde målt herhjemme er fra 10. august 1975, da der blev målt 36,4°C i Holstebro. Månedens laveste temperatur på 2,8°C blev målt den 13. ved Isenvad nær Herning i Midtjylland.

Regionen Bornholm var varmest med 18,1°C for regionen i gennemsnit. Regionen Nordjylland var koldest med 16,8°C i gennemsnit.

Perioden 2 - 8. august 2015 bød på enkelte lokale varmebølger i den sydlige del af landet. Fra den 14. og frem til den 23. var der mere udbredte varmebølger på Sjælland og i Jylland, der sluttede af med en regional varmebølge i Midt- og Vestjylland. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

August 2015 bød for landet som helhed på 2,4 sommerdøgn, defineret ved at temperaturen skal overstige 25°C. Det er ganske tæt på 1961-90 normalen, der siger 2,3 sommerdage.

Måneden havde ingen tropedøgn. For at få et tropedøgn må temperaturen på intet tidspunkt nå ned på eller under 20°C i løbet af et kalenderdøgn.

Temperaturen i Danmark i august 2015. Grafik Frans Rubek.

I gennemsnit ud over landet faldt der 69 millimeter regn i august 2015. Måneden endte 2 millimeter eller 3% over normalen på 67 millimeter beregnet på perioden 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års-dekadeværdi 2001-2010 på 91 millimeter giver en lidt mere tør august end normalt, nemlig 22 millimeter eller 24% under.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for august i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

90

75

43

107

54

145

60

146

68

124

132

69

49

125

69

Augustmåneder siden 2001 i Danmark har været pænt våde. Specielt august 2006, 2008, 2010, 2011 og 2014 har været våde. Rekorden for vådeste august er på 167 millimeter fra 1891. Den tørreste august er fra 1947, hvor der blot faldt 10 millimeter regn. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 77 millimeter for regionen som gennemsnit, mens der i regionen Bornholm kom mindst med 48 millimeter for regionen i gennemsnit.

Tirsdag den 4. kom der en del nedbør over det meste af landet, med et enkelt skybrud syd for Roskilde. Søndag den 9. august ramte en kraftig byge Bornholm med skybrud i Rønne, mens der var stort set tørt i resten af landet. Lørdag den 15. august plagedes den vestlige del af landet af kraftige byger med skybrud ved Ålborg og ved Svendborg. Den 31. august afsluttedes sommeren med kraftig regn og torden især over Syd- og Sønderjylland, men også Østjylland, Fyn og Sjælland. En række lokaliteter i disse områder registrerede skybrud, kraftigst i Holbæk med 28,2 mm på en halv time.

Nedbøren i Danmark i august 2015. Grafik Frans Rubek.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i august 2015 i 242 timer, hvilket er 56 timer eller 30% over normalen 1961-90 på 186 timer. En sammenligning med den seneste 10 års-dekadeværdi 2001-2010 på 196 timer giver et lidt mindre overskud på 46 timer eller 23%.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for august i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

188

238

250

232

181

170

186

160

200

151

150

215

208

188

242

Med 242 soltimer er august den ottendesolrigeste siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Rekorden for den solrigeste august er fra 1947 med 291 solskinstimer. Bundrekorden lyder på 113 soltimer er fra august 1980. Top-10 over de solrigeste august måneder ser således ud:

1) 291 timer (1947)
2) 271 timer (1995)
3) 252 timer (1976)
4) 250 timer (2003)
5) 247 timer (1975)
6) 243 timer (1933, 1997)
8) 242 timer (1944, 2015)
10) 238 timer (2002)

Mest sol fik regionen Bornholm med 287 soltimer i gennemsnit, mens der i regionen Syd- og Sønderjylland kom mindst med 223 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i august 2015. Grafik Frans Rubek.

I månedens løb blev der registreret vindstød af stormstyrke enkelte steder, men ingen deciderede storme. Nedenstående tabel giver et lille billede for hele august 2015 fra 3 udvalgte kyststationer, der viser at august her i kystregionerne var lidt mindre blæsende end gennemsnitligt fra hovedsagelig sydøstlige retninger.

Station*

Middel vindhast.

Middel vindretning

Højeste 10 min. vindhastighed

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

m/s

Grader (hvorfra vinden blæser)

m/s

Skagen Fyr

6,1 (6,7)

146 (240/18%)

16,8

21,6 (19,5)

13

Hvide Sande

5,8 (6,6)

176 (300/22%)

16,3

20,8 (19,0)

8

Gedser Fyr

5,1 (6,1)

59 (270/16%)

14,0

19,6 (19,6)

6

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for august 2015 beregnet til 4,0 m/s (1961-90 normal 5,0 m/s).

I København (Kastrup Lufthavn) var der til sammenligning 6 døgn med hård vind, højeste vindstød var 20,1 m/s (1989-1998 gennemsnit 13,4 m/s) og middelvinden var 5,1 m/s (1989-1998 gennemsnit 5,0 m/s). Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for juli 2015 beregnet til 4,8 m/s (1961-90 normal 5,3 m/s).

Udviklingen døgn for døgn for et antal klimaparametre er regionsvis vist grafisk på dmi.dk under Vejrarkiv.

Landstal august 2015. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

ParameterAugust 2015 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10 
Middeltemperatur17,4°C15,7°C17,2°C
Nedbør68,5 mm67 mm91 mm
Soltimer242,2 timer186 timer196 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima” og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af klimatolog Frans Rubek og klimatolog Mikael Scharling

© DMI, 1. september 2015

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder