twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - april 2016

Sjettevådeste siden 1874 (sammen med april 1977) og vådeste siden 1998. Solfattigere og koldere end gennemsnittet for 2001-2010. Solfattigste siden april 2006.

Produktionstidspunkt: 2016-05-02

April 2016 fik en døgnmiddeltemperatur på 6,3°C i gennemsnit for Danmark som helhed. Det er 0,6°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (5,7°C), men 1,2°C under 2001-2010 gennemsnittet, der er på 7,5°C. 

Siden 2001, har middeltemperaturen for april (°C) i Danmark set således ud: 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

5,6

7,3

7,1

7,9

7,6

6,1

9,3

7,4

9,4

7,0

9,9

6,3

5,5

8,7

7,0

6,3

Vi skal 5 år tilbage i tiden, nemlig til 2011, for at finde den varmeste april, der er registreret (9,9°C) og i både 2009 og 2007 nåede vi også over 9°C. I de sidste 10 år har der faktisk været mange varme april måneder. Den rekord koldeste april ligger så langt tilbage som 1888 og endte på blot 2,5°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. 

April startede lunt. Allerede den 4. april måltes den højeste temperatur i måneden; 20,7°C ved Sønderborg på Als. Månedens laveste temperatur på -5,0°C blev målt ved Vojens i Sønderjylland den 1. april.

Der var 2,7 frostdøgn i april 2016, hvilket er under normalen på 6,6 døgn (1961-90). Der var 0,1 døgn med snedække (normal 0,7).

Regionen København/Nordsjælland var varmest med 6,8°C i gennemsnit. Regionen Vest-/Sydsjælland samt Lolland/Falster var lige efter med 6,7°C. Regionen Nordjylland var koldest med 5,9°C i gennemsnit. 

Middeltemperaturen i Danmark i april. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit ud over landet faldt der 74 millimeter nedbør i april 2016. Det er 33 millimeter eller 80% over normalen på 41 millimeter for 1961-90 og 37 millimeter eller 100% over 10 års dekadegennemsnittet for 2001-2010 på 37 millimeter. Det blev sammen med april 1977 den sjettevådeste april og den vådeste april siden 1998. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.  

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for april i Danmark set således ud: 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

63

33

58

42

30

55

11

41

10

26

16

55

25

37

27

74

April 1974 og april 1893 deler førstepladsen som de tørreste april måneder med kun 3 millimeter. Rekorden for den vådeste april er fra 1936, hvor der faldt 98 millimeter i gennemsnit ud over landet.

Top 10 for april måneders nedbørsum er angivet nedenfor.

1) 98 mm (1936)
2) 91 mm (1920)
3) 87 mm (1970)
4) 78 mm (1998)
5) 76 mm (1983)
6) 74 mm (1977,2016)
8) 71 mm (1927)
9) 66 mm (1959,1972)

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i region Østjylland med 98 millimeter i gennemsnit, mens der i regionen Bornholm kom mindst med 38 millimeter i gennemsnit.

Nedbøren i Danmark i april 2016. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i april 2016 i 148 timer, hvilket er 14 timer eller 9% under 1961-90 normalen på 162 timer. Sammenlignes med det seneste 10 års dekade-gennemsnit på 198 timer (2001-2010) har Solen skinnet 50 timer eller 25% under gennemsnittet. Det var den solfattigste april siden april 2006. 

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for april i Danmark set således ud:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

137

149

240

187

219

123

257

194

272

189

253

159

212

198

241

148

Den solrigeste april, hele 272 soltimer, forekom i 2009. Bundrekorden lydende på 84 soltimer er fra april 1937. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik regionen Bornholm med 198 timer i gennemsnit. I regionen Østjylland kom der mindst med 132 soltimer i gennemsnit. 

Soltimer i Danmark i april 2016. Grafik Mikael Scharling.

Nedenstående tabel giver et lille billede for hele april 2016 fra 3 udvalgte kyststationer, der viser, at april her i kystregionerne generelt var lidt mindre blæsende end gennemsnittet fra hovedsaglige syd-sydvestlige retninger. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for april 2016 beregnet til 4,7 m/s (1961-90 normal 5,6 m/s).

Station*

Middel vindhast.
m/s

Middel vindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste
middelvindhast.
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

6,1 (7,3)

189 (240/14%)

16,0 (21,6)

21,5

12

Hvide Sande

6,5 (6,8)

212 (90,180,210,300/11%)

15,0 (23,7)

19,9

13

Gedser

6,2 (6,4)

206 (90/17%)

16,2 (21,6)

20,2

11

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Landstal april 2016 samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

ParameterApril 2016Normal 1961-1990Gennemsnit 2001-2010 
Middeltemperatur6,3°C5,7°C7,5°C
Nedbørsum74 mm41 mm37 mm
Soltimer148 timer162 timer198 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Kundeservice.

Af seniorklimatolog John Cappelen 

© DMI, 2. maj 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder