twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - marts 2012

Meget varm, meget tør og yderst solrig marts 2012

Marts middeltemperatur endte på 5,7 °C på landsplan, hvilket er 3,6 °C over 1961-90 normalen (normal 2,1 °C). Det er den 4. varmeste marts der nogensinde er registreret.

Rekorden for varmeste marts er fra 2007 og 1990, der begge i gennemsnit blev 6,1°C varm. Den koldeste marts er fra 1942 med -3,5°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Top-10 over de varmeste marts måneder se nu således ud:

 • 6,1°C (1990, 2007)
 • 6,0°C (1938)
 • 5,7°C (2012)
 • 5,4°C (1989)
 • 5,2 °C (1961)
 • 5,1 °C (1921)
 • 5,0 °C (1967, 1973)
 • 4,9 °C (1989)

Varmest var det i de tre regioner Østjylland, Syd- og Sønderjylland, samt Fyn med 5,8 °C i snit (normalt hhv. 2,0 °C, 2,4°C og 2,4 °C), mens region Bornholm var koldest med 4,2 °C (normal 1,5 °C).

I region Nordjylland måltes den absolutte højeste temperatur på 19,1 °C den 27. Det var den varmeste martsdag i 22 år. I region København og Nordsjælland måltes den absolutte laveste temperatur på -4,2 °C den 3.

I gennemsnit fald der på landsplan 21 mm nedbør i marts. Det er 54 % eller 25 mm under normalen på 46 mm. Rekorden for den vådeste marts er fra marts 1978, hvor der faldt 100 millimeter i gennemsnit ud over landet. De tørreste marts måneder er fra hhv. 1918 og 1969 med kun 7 millimeter for måneden som helhed. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Nedbøren har været ujævn fordelt ud over landet. Regionerne Midt- og Vestjylland og Østjylland fik mest med 30 mm i gennemsnit og de to regioner Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster og Bornholm fik mindst med blot 12 mm.

På landsplan skinnede solen 164 timer i marts. Det er yders solrigt med 54 timer over normalen, der er på 110 timer. Det gør den til den 9. solrigeste marts, der er registreret siden de landsdækkende målinger startede i 1920. Rekorden er fra 1943 med 200 soltimer. Bundrekorden lydende på 50 soltimer er fra marts 1963.

Top-10 over de mest solrige marts måneder se nu således ud:

 • 200 timer (1943)
 • 187 timer (2007)
 • 186 timer (2003)
 • 184 timer (1931)
 • 178 timer (2005)
 • 175 timer (1949)
 • 172 timer (1928)
 • 167 timer (1974)
 • 164 timer (2012, 1969)

Mest sol fik region Bornholm med 198 timer og mindst sol fik region Syd- og Sønderjylland med 143 timer.

Landstal marts 2012. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

 

Landstal/Averages 2012 Klimanormal
Middeltemperatur/ Mean Temperature 5,7°C (2,1°C)
Nedbør/ Precipitation 21 mm (46 mm)
Soltimer/ Hours of sunshine 164 timer (110 timer)

Udsigt for april 2012 - Statistisk set
Efter en temperaturmæssig varm marts, som i 2012, følger der rent statistisk en varm april i 60% af tilfældene, i 30% af tilfældene en normal april, og en kold april i 10% af tilfældene. April betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem 5°C og 6,8°C.

"Sandsynlig" temperatur for april

 

Kold april Middel apr. (5,0 - 6,8 °C) Varm april
Kold marts 45% 50% 5%
(1,0 til 3,0°C) 25% 60% 15%
Varm marts 10% 30% 60%

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte Solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Middeltemperaturen i Danmark

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af Mikael Scharling
DMI, 2.april 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder