twitter google+ facebook

Vejret i Danmark – maj 2011

Frost, sommer og sol i maj 2011

Maj endte med en middeltemperatur på 11,4 °C på landsplan, hvilket er 0,6 °C over 1961-90 normalen. Rekorden for varmeste maj er fra 1889, der i gennemsnit blev 13,8 °C varm. Den koldeste maj er fra 1902 med 8,1 °C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.
Varmest var det på region Fyn med 11,9 °C i snit (normal 11,0 °C), mens regionerne Nordjylland var de koldeste med 10,8 °C (normalen er 10,5 °C).

Den absolutte laveste målte temperatur var -3,2 °C d. 2. ved Skrydstrup i region Syd- og Sønderjylland og den absolutte højeste målte temperatur var 26,2 °C d. 31. på Hammers Odde på Bornholm.

I gennemsnit faldt der på landsplan 54 mm nedbør i maj. Det er beskedne 6 mm over normalen på 48 mm. Rekorden for den vådeste maj er fra 1983, hvor der faldt 138 millimeter i gennemsnit ud over landet. Den tørreste maj er fra 1959 med kun 9 millimeter for måneden som helhed. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Der er en markant forskel på mængden af nedbør i regionerne. Region Vest- og Sydsjælland fik mindst med 44 mm i gennemsnit og region København og Nordsjælland fik mest med 61 mm.

På landsplan skinnede solen 239 timer i maj. Det er vel over normalen på 209 timer. Den solrigeste maj, siden de landsdækkende målinger startede i 1920, er kun få gammel, nemlig fra 2008 med 347 soltimer. Bundrekorden lydende på 103 soltimer er fra maj 1983.

Region Bornholm fik klart det største antal solskinstimer med 331 timer, som er 76 timer mere end de næste regioner på listen, nemlig København og Nordsjælland samt Fyn med 255 timer. Region Midt- og Vestjylland fik det færreste antal solskinstimer med 221 timer i hele maj.

Maj begyndte med et par kolde dage, hvor nattemperaturen et enkelt sted nåede ned på -3,2 °C d. 2. maj. Men det blev vendt, da Store Jyndevad fik årets første officielle sommerdag d. 9. maj med temperatur over 25 °C. Starten af maj var tør, men d. 18. maj kom det første større nedbør, som gav regn til det meste af landet med et landsgennemsnit på 8,9 mm for det døgn. En koldfront passerede landet d. 22. maj, og gav sammen med temperaturer op omkring 20 °C, en del kraftige byger og tordenvejr.

Landstal maj 2011. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

 

Landstal/Averages - maj 2011 Normal
Middeltemperatur/Mean Temperature 11,4 °C (10,8°C)
Nedbør/precipitation 31 mm 54 mm (48 mm)
Soltimer/Hours of sunshine 239 timer (209 timer)

Udsigt for juni 2011 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig varm maj, som i 2011, følger der rent statistisk en kold juni i 20%, en middel juni i 50% og en varm juni i 30% af tilfældene. Juni betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem 13,7 °C og 15 °C.

 

Kold juni Middel juni (13,7 – 15°C) Varm juni
Kold maj 45 % 45 % 10 %
Middel maj (10,3 – 11,2°C) 20 % 30 % 50 %
Varm maj 20 % 50 % 30 %

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte Solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Middeltemperatur i Danmark

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af John Cappelen
DMI, 1. juni 2011.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder