twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - juli 2012

Juli vådere end normalt og koldeste siden 2007.

Juli 2012 fik en døgnmiddeltemperatur på 15,9°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er noget koldere end den seneste 10 års normal beregnet på perioden 2001-10, der er på 17,4°C. Til gengæld ligger det 0,3°C over normalen beregnet på 30 års perioden 1961-90, der er 15,6°C.

Juli'er siden 2001 i Danmark har nemlig generelt været ret varme. Ud af tolv juli'er har kun én juli været under 30 års normalen (1961-90) på 15,6°C, nemlig juli 2004. Specielt juli'erne 2003, 2006 og 2010 var meget varme:

 • 2001 17,4°C
 • 2002 17,1°C
 • 2003 18,2°C
 • 2004 15,2°C
 • 2005 17,3°C
 • 2006 19,8°C
 • 2007 15,7°C
 • 2008 17,6°C
 • 2009 17,2°C
 • 2010 18,7°C
 • 2011 16,4°C
 • 2012 15,9°C

Rekorden for varmeste juli er fra juli 2006, der i gennemsnit blev 19,8°C. Den koldeste juli er fra 1979 med i gennemsnit 13,6°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Månedens højeste temperatur blev målt til 29,6°C i København den 25. juli. Den laveste temperatur i juli 2012 på 5,1°C blev målt i Midtjylland den 27. juli.

Region København og Nordsjælland var varmest med 16,7°C i gennemsnit (normal 16,3°C), mens region Midt- og Vestjylland var koldest med 15,5°C i gennemsnit (normal 15,3°C).

Fra den 23. juli kom der efter en ustadig periode mere sol og varme til landet, hvilket først gav regionale varmebølger som senere blev landsdækkende. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25 °C, er der varmebølge. Når mere end 50 % af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50 % af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Perioden gav samtidig sommerdage mange steder, da temperaturen oversteg 25°C.

I gennemsnit ud over landet faldt der 91 millimeter regn i juli 2012. Det er 25 millimeter eller 38 % over 30 års normalen for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års-normal 2001-2010 giver også en vådere end normalt juli 2012, men knap så våd. Juli'er siden 2001 i Danmark har nemlig faktisk været pænt våde. Ud af tolv juli'er har tre været under 30 års normalen (1961-90) på 66 millimeter. Specielt juli 2002, 2007 og 2011 var meget våde:

 • 2001 48 millimeter
 • 2002 111 millimeter
 • 2003 73 millimeter
 • 2004 76 millimeter
 • 2005 94 millimeter
 • 2006 33 millimeter
 • 2007 126 millimeter
 • 2008 54 millimeter
 • 2009 86 millimeter
 • 2010 69 millimeter
 • 2011 113 millimeter
 • 2012 91 millimeter

Rekorden for den vådeste juli er i øvrigt fra 1931 med 140 millimeter regn for måneden som helhed, mens rekorden for den tørreste juli på 15 millimeter er fra henholdsvis 1904, 1983 og 1994. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Den 28. juli blev sommervarmen presset væk af mere ustabil sommerluft, der i månedens sidste dage gav skybrud flere steder samt torden.

Der var i juli 2012 pæne forskelle i regnen, der faldt ud over landet. Mest nedbør oplevede regionen Syd- og Sønderjylland med 110 millimeter i gennemsnit (normal 72 millimeter), mens der i region København og Nordsjælland kom mindst med 63 millimeter i gennemsnit (normal 67 millimeter).

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juli 2012 i 224 timer, hvilket er 28 timer eller 14 % over 30 års normalen 1961-90.

En sammenligning med den seneste 10 års-normal 2001-2010 giver et billede af en lidt mere normal juli 2012, hvad angår solskinstimer. Det er fordi mange juli'er siden 2001 i Danmark har været solrige. Ud af tolv juli'er har fire været under 30 års normalen (1961-90) på 196 soltimer. Specielt juli 2002, 2004, 2006, 2008 og 2010 var meget solrige.

Rekorden for den solrigeste juli er ligesom rekorden for den varmeste juli fra 2006 på hele 321 solskinstimer. Bundrekorden for solskinstimer er anderledes gammel og lydende på 137 soltimer fra juli 1922. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik Bornholm med 241 timer i gennemsnit (normal 225 timer). Region Midt- og Vestjylland fik mindst, nemlig 215 soltimer i gennemsnit (normal 189 timer).

Landstal juli 2012. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010.

Parameter Juli 2012 Normal 1961-90 Normal 2001-2010
Middeltemperatur 15,9°C 15,6°C 17,4°C
Nedbør 91 mm 66 mm 77 mm
Soltimer 224 timer 196 timer 232 timer

Udsigt for august 2012 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig middel juli 2012 (set i forhold til 1961-90) følger der rent statistisk en middel august i 60%, en varm august i 20% og en kold august i 20% af tilfældene. August betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem 15°C og 16°C.

Sandsynlig temperatur for august

Kold
aug
Middel
aug (15 – 16°C)
Varm
aug
Kold juli 55% 35% 10%
Middel juli
(13,5 – 16,5°C)
20% 60% 20%
Varm juli 5% 45% 50%

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Så meget har det regnet i Danmark i juli 2012
Temperaturen i Danmark i juli 2012
Så mange timer har solen skinnet på Danmark i juli 2012

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af John Cappelen. Grafik Peter Riddersholm Wang, 1.august 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder