twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - januar 2012

Varm og solrig januar 2012 med overskud af nedbør.

Januar 2012 fik en døgnmiddeltemperatur på 2,3°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 2,3°C over normalen på 0°C beregnet på perioden 1961-90. Vejret skiftede karakter ca. to tredjedele henne i januar fra mildt og ustadigt regnfuldt vejr til koldere vintervejr med udbredt frost og sne sidst på måneden. Januar 2007 med 5,0°C i gennemsnit er den varmeste januar registreret siden de landsdækkende målinger startede i 1874. Den koldeste januar er fra 1942 med -6,6°C i gennemsnit for måneden.

Månedens laveste temperatur i januar 2012 på -10,4°C blev målt tidligt om morgenen den 1. februar 2012 ved Vester Vedsted i Sønderjylland. Månedens højeste temperatur på 10,6°C blev målt ved Hammer Odde på Bornholm i løbet af natten til den 2. januar 2012.

Regionen Nordjylland var koldest i januar 2012 med 1,9°C i gennemsnit (normal -0,2°C), mens regionerne Syd- og Sønderjylland og Fyn var varmest, begge med 2,6°C i gennemsnit (normal hhv. 0,3 og 0,4°C). Antal frostdøgn blev 14,2 døgn (normal 19 døgn) – altså under det normale.

I gennemsnit ud over landet faldt der 79 millimeter nedbør i januar 2012. Det er 22 millimeter eller 39 % over normalen for 1961-90. De tørreste januar måneder er fra hhv. 1996 og 1997 med kun 6 millimeter for måneden som helhed. Rekorden for den vådeste januar er ikke så gammel, nemlig fra den rekordvarme januar 2007, hvor der faldt 123 millimeter i gennemsnit ud over landet. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Der var forskelle henover landet. Mest nedbør kom der på Bornholm med 100 millimeter i gennemsnit (normal 50 millimeter), mens der i region Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster kom mindst med 67 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 46 millimeter).

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i januar 2012 i 73 timer, hvilket er 30 timer eller 70 % over normalen. Det blev sammen med januar 2005 den sjette solrigeste januar siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Placeringerne bestemmes ud fra soltimetallet og hvor mange år, der er forekommet med disse soltimetal, ligesom placeringen fx i et cykeløb, hvor 1. pladsen kan deles af to ryttere og der derfor ikke er nogen på 2. pladsen, men først på 3. pladsen. År med samme soltimetal får derfor samme placering. På denne måde er der konsistens i placeringen. Som et resultat af denne placeringsmetode udelades pladserne 5, 7 og 9 i nedenstående liste.

Topplaceringer for de ti solrigeste januar måneder kommer således til at hedde:

1) 100 timer (1963)
2) 96 timer (1941)
3) 81 timer (1961)
4) 76 timer (1959, 1991)
6) 73 timer (2005, 2012)
8) 72 timer (1947, 2011)
10) 71 timer (1998)

Som det ses er den mest solrige januar fra 1963 med 100 timer. Bundrekorden lydende på 14 soltimer er fra januar 1969.

Mest sol fik regionen Fyn med 80 timer i gennemsnit (normal 40 timer). På Bornholm kom mindst med 51 soltimer i gennemsnit (normal 37 timer).

Tirsdag aften den 3. januar 2012 og gennem natten til onsdag bevægede et stormlavtryk sig nord om Danmark. Det gav storm flere steder i det nordlige og vestlige Jylland samt vindstød af stærk storm og orkanstyrke.

Landstal januar 2012

 

Landstal/Averages 2012 Klimanormal
Middeltemperatur/ Mean Temperature 2,3°C (0,0°C)
Nedbør/ Precipitation 79 mm (57 mm)
Temperaturer 73 timer (43 timer)


Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990

Udsigt for februar 2012 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig varm januar, som i 2012, følger der rent statistisk en varm februar i 50 % af tilfældene, i 45 % af tilfældene en middel februar, mens sandsynligheden for en kold februar er 5 %. Februar betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem -1°C og 1,5°C.

Sandsynlig temperatur for februar

 

Kold februar Middel feb. (-1,0 til +1,5 °C) Varm februar
Kold januar 70% 30% 0%
(-0,9 til +1,5°C) 15% 65% 20%
Varm januar 5% 45% 50%


Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte Solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Middeltemperatur i Danmark

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af John Cappelen
DMI, 1.februar 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder