twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - foråret 2012

Varmere og mere solrigt end normalt, med et mindre underskud af nedbør

Kalenderforåret 2012 (marts, april og maj) havde en middeltemperatur på 8,0°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 1,8 °C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 6,2 °C), eller 0,7 °C over middelværdien for 2001-2010. Det koldeste forår er helt tilbage fra 1888 med kun 2,9 °C, mens det varmeste var i 2007 med en middeltemperatur på 9,0 °C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Alle tre måneder blev varmere end normalt, men især marts skilte sig ud med et gennemsnit på 5,7 °C, hvilket er den 4. varmeste marts DMI nogensinde har registreret.

Forårets højeste temperatur på 28,3 °C blev målt den 25. maj i region Midt- og Vestjylland. Forårets laveste temperatur på -8,6°C blev målt i samme region d. 5. april. Antal frostdøgn i foråret 2012 blev blot 9,6 døgn (normal 22), primært grundet den varme marts.

Første sommerdag (over 25 °C) blev registreret flere steder i Danmark d. 21. maj.

I foråret 2012 blev regionen Fyn varmest med 8,3 °C for regionen som gennemsnit (normal 6,5°C), mens Bornholm som vanligt blev koldest med 6,9°C i gennemsnit for regionen (normal 5,2°C).

I gennemsnit ud over landet faldt der 112 millimeter nedbør i foråret 2012. Det er 23 millimeter eller 17 % under normalen for 1961-90. Marts og maj var tørrere end normalt, mens april var vådere end månedens normal. Rekorden for det vådeste forår er fra 1983 med 285 millimeter nedbør. Det tørreste forår er fra 1974, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Nedbøren har fordelt sig ujævnt udover landet. Mest nedbør i foråret 2012 kom der i regionen Midt- og Vestjylland med 152 millimeter i gennemsnit (normal 143 millimeter), mens der i regionerne København og Nordsjælland, samt Bornholm kom mindst med 79 millimeter for regionerne i gennemsnit (normal hhv. 119 og 111 millimeter).

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i foråret 2012 i 575 timer, hvilket er 94 timer eller 20 % over normalen for 1961-90, der er på 481 timer. Både marts og maj 2012 havde en del flere solskinstimer end månedernes respektive normaler, mens april lå tæt på normalen. Det solfattigste forår er i øvrigt fra 1983 med blot 269 timer. De landsdækkende solskinstimemålinger startede i 1920.

Mest sol i foråret 201 fik regionen Bornholm med 693 soltimer i gennemsnit (normal 515 timer). I regionen Midt- og Vestjylland kom der færrest med 542 soltimer i gennemsnit (normal 457 timer).

Landstal foråret 2012. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

Marts 2012 April 2012 Maj 2012 Forår 2012
Middeltemperatur °C 5,7 (2,1) °C 6,3 (5,7) °C 12,1 (10,8) °C 8,0 (6,2) °C
Nedbør mm 21 (46) mm 55 (41) mm 36 (48) mm 112 (135) mm
Soltimer 164 (110) timer 159 (162) timer 252 (209) timer 575 (481) timer

 

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af Mikael Scharling, 1. juni 2012, opdateret den 11. juni 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder