twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - december 2011

Varm og våd december 2011.

December 2011 fik en døgnmiddeltemperatur i gennemsnit på 4,2°C. Det er 2,6°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 og den ottendevarmeste december registeret siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Placeringerne bestemmes ud fra temperaturtallet og hvor mange år, der er forekommet med disse temperaturtal, ligesom placeringen for eksempel i et cykeløb, hvor 1. pladsen kan deles af to ryttere og der derfor ikke er nogen på 2. pladsen, men først på 3. pladsen.

År med samme temperaturtal får derfor samme placering. På denne måde er der konsistens i placeringen. Som et resultat af denne placeringsmetode udelades pladsen 9 i nedenstående liste.

Topplaceringer for de ti varmeste december måneder er som følger:

1) 7,0°C (2006)
2) 5,1°C (1934)
3) 5,0°C (1971)
4) 4,9°C (1951)
5) 4,6°C (1898)
6) 4,5°C (1974)
7) 4,4°C (1912)
8) 4,2°C (1994, 2011)
10) 4,1°C (2004)

I den anden ende af skalaen er den koldeste december fra 1981; den endte på -4,0°C. 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Den højeste temperatur i december 2011 blev 11,3°C målt ved Tylstrup i Nordjylland omkring midnat den 25. december. Månedens laveste temperatur på beskedne -5,1°C blev målt om morgenen på årets sidste dag den 31. december ved Århus Lufthavn i Djursland.

Regionen Bornholm var varmest i december 2011 med 4,7°C i gennemsnit (normal 2,1°C), mens regionen Nordjylland var koldest med 3,7°C i gennemsnit (normal 1,6°C). Antal frostdøgn blev 5,4 døgn, hvilket er meget under normalen på 15 døgn. December 2011 fik det niende laveste antal frostdøgn siden 1874. December 1977 har rekorden med 1,2 frostdøgn, skarpt forfulgt af december 2006 og december 1966 med hhv. 1,5 og 1,6 frostdøgn.

I gennemsnit ud over landet faldt der 99 millimeter nedbør i december 2011. Det er 33 millimeter eller 50 % over normalen for 1961-90. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874, kun 7 millimeter nedbør. Den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør.

Der var store forskelle henover landet i december 2011. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 127 millimeter for regionen i gennemsnit (normal 80 millimeter). I regionen København og Nordsjælland kom mindst med 59 millimeter i gennemsnit (normal 55 millimeter).

Den 4. december 2011 klokken 9 blev denne vintersæsons første hvide drys observeret af DMI's officielle målere. Måleren ved Vindebæk Kyst på Møn meldte om slud og en time senere om en snebyge. Det er ellers ikke blevet til ret meget hvid nedbør i december 2011.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i december 2011 i 50 timer, hvilket er 7 timer eller 16 % over normalen. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Der var forskelle henover landet i december 2011. Mest sol fik Østjylland med 57 timer i gennemsnit (normal 42 timer), skarpt forfulgt af Nordjylland med 56 timer i gennemsnit (normal 42 timer). På Bornholm kom mindst med 24 soltimer i gennemsnit (normal 36 timer).

Den 8. - 9. december 2011 blev Danmark ramt af stormvejr. Det gik værst ud over de nordlige og vestlige egne. Fredag morgen den 9. blev der registreret stærk storm i middelvind og orkanstyrke i vindstødene. Det kraftigste vindstød under stormvejret blev målt til 38,1 m/s ved Torsminde fredag morgen. I den danske stormklassifikation blev denne hændelse opgjort som en såkaldt W1. En W1 er en landsdækkende vestenstorm med middelvindhastigheder mange steder over 21 m/s.

Julevejret var meget lunt, ca. 5-10°C døgnet rundt, blæsende fra sydvest med lidt sol og nedbør. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2011. Der var ellers lagt op til en fantastisk ny rekord med et hattrick, da både juleaften 2009 og 2010 var landsdækkende hvide, men sådan kom det ikke til at gå.

Landstal december 2011. Tal i parentes er normalen for perioden 1961-1990.

 

2011 Klimanormal
Middeltemperatur 4,2°C (1,6°C)
Nedbør 99 mm 66 mm
Soltimer 50 timer 43 timer

Udsigt for januar 2012 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig varm december, som i 2011, følger der rent statistisk en varm januar i 45% af tilfældene, i 45% af tilfældene en middel januar, og en kold januar i 10% af tilfældene. Januar betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem -0,9°C og 1,5°C.

Sandsynlig temperatur for januar

 

Kold jan. Middel jan
(-0,9-1,5°C)
Varm jan.
Kold december 35% 50% 15%
Middel december (1-3°C) 30% 55% 15%
Varm december 10% 45% 45%

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

 

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte Solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Middeltemperaturen i Danmark

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af John Cappelen
DMI, 2.januar 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder