twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - april 2012

April 2012 blev våd, men sol- og temperaturmæssig normal

Måneden fik en døgnmiddeltemperatur på 6,3°C i gennemsnit for Danmark som helhed. Det er 0,6°C over normalen beregnet på perioden 1961-90, men et godt stykke under 2001-2010 gennemsnittet, der er på 7,5°C.

Den varmeste april blev registreret i 2011 med et gennemsnit på 9,9°C. Den koldeste april er fra 1888 med 2,5°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Månedens højeste temperatur på 20,7°C blev målt i Jylland ved Vojens d. 30. april. Månedens laveste temperatur på -8,6°C blev ligeledes målt i Jylland mellem Herning og Silkeborg den 5. april.

De to regionerne Fyn og Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster var varmest med 6,6°C i gennemsnit (normal hhv. 6,0°C og 5,8°C), mens Bornholm var koldest med 5,9°C i gennemsnit (normal 4,5°C). Antal frostdøgn blev 6,1 døgn, hvilket er tæt på normalen på 6,6 døgn.

I gennemsnit ud over landet faldt der 55 millimeter nedbør i april 2012. Det er 14 millimeter eller 34 % over normalen for 1961-90.

April 1974 og april 1893 deler førstepladsen som de tørreste april-måneder med 3 millimeter. Rekorden for den vådeste april er fra 1936, hvor der faldt 98 millimeter i gennemsnit ud over landet. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Der var pæne forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i Midt- og Vestjylland med 71 millimeter i gennemsnit (normal 41 millimeter), mens der på Bornholm kom mindst med 37 millimeter, hvilket præcist svarer til normalen for regionen.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i april 2012 i 159 timer, hvilket er blot 3 timer eller 2 % under normalen. Den solrigeste april, hele 272 soltimer, forekom i 2009. Bundrekorden lydende på 84 soltimer er fra april 1937. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Mest sol fik regionen Bornholm med 206 timer i gennemsnit (normal 169 timer). I regionen Midt- og Vestjylland kom der mindst med 148 soltimer i gennemsnit (normal 159 timer).

Påskevejret var mest skyet med nedbør af og til; køligt 5-10°C om dagen og med frost de fleste nætter.

 

Landstal for april 2012 Normal
Middeltemperatur/Mean temperature 6,3°C 5,7°C
Nedbør/Precipitation 55 mm 41 mm
Soltimer/Hours of sunshine 159 timer 162 timer

Udsigt for maj 2012 - statistisk set

Efter en temperaturmæssig normal april, som i 2012, følger der rent statistisk en varm maj i 20% af tilfældene, en middel maj i 50% af tilfældene og en kold maj i 30% af tilfældene. Maj betragtes som normal, når månedsmiddeltemperaturen ligger mellem 10,3°C og 11,2°C.

Sandsynlig temperatur for maj

 

Kold maj Middel maj
(10,3–11,2°C)
Varm maj
Kold april 35% 60% 5%
Middel april
(5,0 – 6,8°C)
30% 50% 20%
Varm april 0% 45% 55%

Sandsynlighed for en kold, middel eller varm måned afhængig af foregående måned.

Husker vejret?
På klimatal målt siden 1874 har man beregnet sandsynligheden for en bestemt sammenhæng mellem to på hinanden følgende måneders temperaturforløb. Hvis fx juli har været normal (13,5 til 16,5°C) – hvor stor er så sandsynligheden for at middeltemperaturen i august bliver over, under eller omkring ”august-normalen.
Resultatet kan ses i boksen - "Sandsynlig" temperatur for måneden. Vejret "husker" faktisk statistisk til en vis grad den forgangne måned og det skyldes selvfølgelig mange ting bl.a. havet omkring Danmark, der fordi det er længe om at ændre temperatur, virker som en gigantisk regulator.
Det skal understreges at denne metode er ren statistisk og overhovedet ikke tager hensyn til den aktuelle vejrsituation. Hvis man mere seriøst skal lave forudsigelser af temperaturen længere ud end 7-10 døgn - en såkaldt sæsonprognose - så må man benytte en meget mere avanceret metode.
Sådan fordelte solen sig over landet
Sådan fordelte nedbøren sig over landet
Sådan fordelte middeltemperaturen sig over landet

For yderligere information kontakt DMI's Data og klimainformation.

Af Mikael Scharling, 1. maj 2012.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder