twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - september 2014

Syvende varmeste siden 1874. Midlet af de daglige minimumtemperaturer kom på en tredjeplads (sammen med september 1998) og midlet af de daglige maksimumtemperaturer en femteplads (sammen med september 1969) siden 1953. Det blev den niende solrigeste september siden 1920, og der var et underskud af nedbør. Ved flere lejligheder faldt der dog pænt meget nedbør med kraftig regn og skybrud. Niende højeste døgnnedbør målt i en september måned siden 1874.

September 2014 fik en døgnmiddeltemperatur på 14,6°C for landet som helhed. Det er 1,9°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (12,7°C), og 0,8°C koldere varmere end det seneste 10 års gennemsnit på 13,8°C, beregnet på perioden 2001-10. Det blev den syvende varmeste september registreret siden de landsdækkende temperaturmålinger startede 1874, og ikke siden 2006 har vi haft en så varm september. September 2006 oppebærer sammen med september 1999 i øvrigt rekorden med 16,2°C. Den koldeste september skal findes helt tilbage i 1877 med 10,0°C.

Top 10 for septembers middeltemperatur er nu:

1) 16,2°C (1999,2006)
3) 16,1°C (1949)
4) 15,5°C (1947)
5) 14,7°C (1934, 2002)
7) 14,6°C (2014)
8) 14,5°C (1884, 2005)
10) 14,4°C (1955)

Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen for september i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12,6

14,7

14,1

13,8

14,5

16,2

12,9

12,9

14,1

12,6

14,1

13,0

13,1

14,6

At september 2014 var en varm måned, vidner også både midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer indtager september 2014 en femteplads sammen med september 1969, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer er det en tredjeplads, der deles med september 1998.

Top 10 for juli måneder for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 20,2°C (1999)
2) 20,0°C (2006)
3) 18,8°C (2002)
4) 18,5°C (2005)
5) 18,4°C (1969,2014)
7) 18,3°C (1959)
8) 18,2°C (1958,1961,1975)

Top 12 for juli måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 13,1°C (2006)
2) 12,7°C (1999)
3) 11,0°C (1998,2014)
5) 10,8°C (1955,2011)
7) 10,5°C (1961)
8) 10,4°C (2005,2009)
10) 10,3°C (1968, 1975,2004)

Landets højeste temperatur på 25,1°C blev målt ved Abed på Lolland den 6. Det gav et sommerdøgn her, defineret ved at temperaturen skal overstige 25°C. Månedens laveste temperatur på -0,2°C blev målt den 23. ved Isenvad nær Herning i Midtjylland, og derved fik vi sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde). Der var også frost i september måned sidste år. Det var den 28. september 2013 samme udsatte sted. Ellers skal vi tilbage til 17. september 2005, også i Isenvad, for at finde frost i en september. De mellemliggende år er frosten først startet i oktober.

Region Bornholm var varmest med 15,4°C i gennemsnit, mens region Nordjylland var koldest med 14,2°C i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i september 2014. Grafik John Cappelen.

Der faldt i gennemsnit 54 millimeter regn ud over landet i september 2014. Det er 19 millimeter eller 26% under normalen (1961-90; 73 mm) og 8 millimeter eller 13% under 10 års gennemsnittet (2001-2010; 62 mm). Ikke siden 2009 har vi haft en så tør september.

Der kom dog indimellem en del regn. Weekenden den 6.-7. september 2014 blev en våd weekend i dele af landet - dog mest i den vestlige del. Lørdagens kraftige regn (mere end 24 mm nedbør på 6 timer) og de registrerede skybrud (mere end 15 mm nedbør på 15 minutter) faldt stort set eksklusivt i Vest- og Centraljylland. Øerne var på det nærmeste tørre, bortset fra det vestlige Fyn. Søndag var der stort set regn - eller i hvert fald dryp - til hele landet. Mest faldt i det nordøstlige Jylland, men Samsø fik sig dog noget usædvanligt en ordentlig skylle og tilhørende skybrud.

Weekenden den 13.-14. september blev en våd weekend i syd med en del torden - nogle steder endda ekstremt våd. I nord, derimod, holdt det tørt. I Nexø på Bornholm nåede nedbørsummen for weekenden op på 88 millimeter. Det kom alt sammen i løbet af lørdag. I løbet af nogle enkelte ekstremt kraftige byger på blot et par timer lørdag eftermiddag kom der alene 60 millimeter. Der var skybrud flere steder.

En døgnsum på 88 millimeter i en september er ikke registreret højere siden september 2000 og det er i øvrigt den niendehøjeste døgnnedbør (af de størst registrerede for måneden) målt i en september måned, siden de landsdækkende målinger startede i 1874. Den højeste døgnnedbør på 132,7 mm blev målt i maj 1968.

Top-10 over de højeste døgnnedbør for september måneder ser nu således ud:

1) 132,7 mm (1968)
2) 126,2 mm (1994)
3) 116,0 mm (1955)
4) 102,0 mm (2000)
5) 99,0 mm (1931)
6) 97,3 mm (1967)
7) 90,0 mm (1949)
8) 88,4 mm (1990)
9) 88,0 mm (2014)
10) 84,0 mm (1896)

På månedens sidste dag 30. september kom der kraftig nedbør i Syd- og Sønderjylland. I Vejen var der kraftig regn og skybrud, og det toppede der med en døgnsum på 60,7 mm, mens der på Als blev målt både 54,4 og 50,0 mm, udelukkende som kraftig regn. Der blev desuden registreret kraftig regn ved Ribe og på sydsiden af Lolland.

Nedbøren har været ujævnt fordelt med mest nedbør til Bornholm, som fik 72 millimeter for regionen i gennemsnit. Region Østjylland fik mindst nedbør med 41 millimeter for regionen i gennemsnit.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for september i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

137

31

40

75

29

36

85

65

45

73

92

95

92

54

Rekorden for vådeste september er på 162 millimeter fra 1994. Den tørreste september er fra 1933, hvor der blot faldt 18 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Nedbøren i Danmark i september 2014. Grafik John Cappelen.

Solen skinnede i gennemsnit 171 timer ud over landet i september 2014, hvilket er 43 timer eller 36% over normalen (1961-90; 128 timer). En sammenligning med det seneste 10 års gennemsnit (2001-2010; 162 timer) fortæller, at solen dog kun har skinnet 9 timer eller 6% over 10 års gennemsnittet. Det giver faktisk den niende solrigeste september siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920, og ikke siden 2006 har vi haft en så solrig september.

Top-10 over de solrigeste juli’er ser nu således ud:

1) 201 timer (2002)
2) 195 timer (1959)
3) 193 timer (2004)
4) 188 timer (2006)
5) 182 timer (1939)
6) 181 timer (2005)
7) 175 timer (1936)
8) 174 timer (1947)
9) 171 timer (2014)
10) 170 timer (2003)

Rekorden for den solrigeste september er fra 2002 med 201 solskinstimer, og bundrekorden er fra 1998 med kun 74 timer.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for september i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

89

201

170

193

181

188

145

145

160

146

135

115

136

171

Soltimer over Danmark i september 2014. Grafik John Cappelen.

Mest sol fik region Bornholm med 194 soltimer i gennemsnit, mens der i regionerne Midt-/Vestjylland og Østjylland var mindst med 165 soltimer i gennemsnit hver især. Regionen Syd-/Sønderjylland var dog lige i nabolaget med 166 soltimer i gennemsnit.

Landstal september 2014. Normal er angivet for perioden 1961-90 og gennemsnit for 2001-2010.

Parameter

September 2014

Normal 1961-90

Gen. snit 2001-2010

Middeltemperatur

14,6 °C

12,7 °C

13,8 °C

Nedbør

54 mm

73 mm

62 mm

Soltimer

 171 timer

128 timer

162 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. oktober 2014.

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder