twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - oktober 2014

Næst varmeste siden 1874. Midlet af de daglige minimumtemperaturer kom på en andenplads og midlet af de daglige maksimumtemperaturer en tredjeplads siden 1953. Måneden var samtidig våd med underskud af sol både i forhold til normalen 1961-90 og perioden 2001-2010. Ikke siden 2006 har der været så meget nedbør i en oktober. Dengang kom der 126 millimeter i gennemsnit for landet. Ikke siden 2001 har der været en solfattigere oktober. Mange dage med nedbør og næsthøjeste døgnnedbør målt i en oktober måned siden 1874.

Produktionstidspunkt: 2014-11-04

Oktober 2014 fik en døgnmiddeltemperatur på 12,1°C for landet som helhed. Det er hele 3°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (9,1°C) og 2,7°C koldere end den seneste 10-års dekadeværdi på 9,4°C beregnet på perioden 2001-2010.

Det blev den næst varmeste oktober siden 1874. Den varmeste oktober var i 2006, der endte på 12,2°C i gennemsnit. Den tredje varmeste oktober skal vi tilbage til 2001 for at finde. Den koldeste oktober skal findes helt tilbage i 1905 med 5,2°C. De landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874.

Top 11 for oktobers middeltemperatur er nu:

1) 12,2°C (2006)
2) 12,1°C (2014)
3) 12,0°C (2001)
4) 11,4°C (19951)
5) 11,3°C (1907)
6) 11,1°C (1949, 1961, 2005)
9) 11,0°C (2000)
10) 10,9°C (1953, 2013)

Siden 2001, har døgnmiddeltemperaturen (°C) for oktober i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12,0

7,2

6,7

9,7

11,1

12,2

8,7

9,6

7,9

8,7

9,8

8,8

10,9

12,1

At oktober 2014 var en varm måned vidner også både midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer om. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer indtager oktober 2014 en tredjeplads, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer er det en andenplads.

Top 10 for oktober måneder for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 14,9°C (2006)
2) 14,8°C (2005)
3) 14,5°C (2014)
4) 14,4°C (1995,2001)
6) 13,9°C (1961)
7) 13,5°C (2013)
8) 13,4°C (2000)
9) 13,2°C (1953,1969)

Top 10 for oktober måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 9,7°C (2001)
2) 9,3°C (2014)
3) 9,2°C (2006)
4) 8,7°C (1953,1961)
6) 8,5°C (2000)
7) 8,3°C (2013)
8) 8,2°C (1995)
9) 8,0°C (1984)
10) 7,8°C (1967)

Månedens højeste temperatur på 20,4°C blev målt i Sønderjylland (ved Sønderborg) den 3.  Månedens laveste temperatur på -1,2°C blev målt den 30. i Midtjylland (ved Isenvad nær Herning). Det var den eneste meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) i denne varme oktober 2014.

Region Fyn var varmest med 12,5°C. Regionerne Bornholm og region Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster fulgte dog lige efter med 12,4°C hver især i gennemsnit. Region Nordjylland var koldest med 11,7°C i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i oktober 2014

Der faldt i gennemsnit 114 millimeter regn ud over landet i oktober 2014. Det er 38 millimeter eller 50% over normalen (76 mm; 1961-90) og 30 millimeter eller 37% over 10-års dekadeværdien (83 mm; 2001-2010). Ikke siden 2006 har der været så meget nedbør i en oktober. Dengang kom der 126 millimeter i gennemsnit for landet.

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for oktober i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

64

113

57

107

57

126

33

108

79

85

61

93

103

114

De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Rekorden for vådeste oktober og vådeste måned i det hele taget i gennemsnit for landet er på 177 millimeter fra oktober 1967. Den tørreste oktober er fra 1922, hvor der blot faldt 12 millimeter nedbør.

Antal nedbørdøgn (lig med eller mere end 0,1 millimeter) blev i oktober 2014 opgjort til 24,4 døgn i gennemsnit på landsplan. I de sidste 3 år har der været mange nedbørdage i oktober. I oktober 2012 var der således 26,3 døgn og oktober 2013 havde 22,9 døgn. Rekorden er dog fra oktober 1967 med 27 nedbørdøgn. I denne måned var der også rekord i nedbørmængde, se ovenfor.

Nedbøren har været meget ujævnt fordelt, således fik region Nordjylland mest med 155 millimeter i gennemsnit, mens region Bornholm fik mindst med 63 millimeter.

Om eftermiddagen den 7. oktober 2014 blev landet passeret af en koldfront. På bagsiden af koldfronten opstod en del store intense tordenbyger i det sydjyske. Flere store regnvejr passerede Danmark i løbet af skolernes efterårsferie. Mest markant var det 15.-16. oktober. I løbet af ca. halvandet døgn fik det østlige Nordjylland meget vand; op mod 150 millimeter ved en enkelt station, nemlig Lendum. Det var da også Lendum, der endte med den samlede højeste nedbørsum i efterårsferiens ni dage. I alt faldt der i disse dage op mod 170 millimeter her. I døgnet den 16. oktober faldt der i Lendum 86,9 millimeter. DMI har kun registeret en højere 24 timers sum én gang før i en oktober måned, og det var i oktober 1982 med 100,8 millimeter.

Nedbør i Danmark i oktober 2014

Solen skinnede i gennemsnit 81 timer ud over landet i oktober 2014, hvilket er 5 timer eller 6% under normalen (86 timer; 1961-90). Sammenlignes med den seneste 10-års dekadeværdi (111 timer; 2001-2010) har solen dog skinnet noget mindre end gennemsnittet, nemlig 30 timer eller 27% under. Ikke siden 2001 har der været en solfattigere oktober.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for oktober i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

68

90

144

108

162

83

122

110

114

109

130

90

94

81

Rekorden for den solrigeste oktober er fra 2005 med 162 solskinstimer, og bundrekorden er fra 1976 med blot 26 timer.

Mest sol fik region Fyn med 88 soltimer i gennemsnit, mens der i region Bornholm var mindst med 68 soltimer i gennemsnit. 

Soltimer i Danmark i oktober 2014

Landstal oktober 2014. Normal er angivet for 1961-90 og gennemsnit 2001-2010.

Parameter

Oktober 2014

Normal 1961-90

Gen. snit 2001-10

Middeltemperatur

12,1 °C

9,1 °C

9,4 °C

Nedbør

114 mm

76 mm

83 mm

Soltimer

 81 timer

86 timer

111 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 4. november 2014

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder