twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - juli 2014

Status: 
Næstvarmeste siden 1874 sammen med juli 1994.
Rekordmange sommerdøgn og adskillige tropedøgn.
Midlet af de daglige minimumtemperaturer kom på en andenplads og midlet af de daglige maksimumtemperaturer på en tredjeplads siden 1953.
Landsdækkende varmebølge ved to lejligheder, hvoraf den sidste varede hele 14 dage i træk.
Landsdækkende hedebølge fem dage i træk.
Mindre underskud af nedbør.
Ved nogle få lejligheder faldt der pænt meget nedbør med kraftig regn og skybrud.
Syvende solrigeste juli siden 1920.

Juli 2014 fik en døgnmiddeltemperatur på 19,5°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 3,9°C over normalen beregnet på 30 års perioden 1961-90, der er 15,6°C. Det er 2,1°C varmere end den seneste 10 års dekadeværdi på 17,4°C beregnet på perioden 2001-10.  Det blev sammen med juli 1994 den næstvarmeste juli registreret siden de landsdækkende temperaturmålinger startede 1874. Rekorden for varmeste juli er fra juli 2006, der i gennemsnit blev 19,8°C.

Top 10 for juli’ers middeltemperatur er nu:

1) 19,8 (2006)
2) 19,5 (1994, 2014)
4) 18,8 (1941)
5) 18,7 (1914, 2010)
7) 18,6 (1901)
8) 18,2 (1925, 1955, 2003)

Siden 2001, har middeltemperaturen for juli (°C) i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

17,4

17,1

18,2

15,2

17,3

19,8

15,7

17,6

17,2

18,7

16,4

15,9

17,3

19,5

Juli'er siden 2001 i Danmark har generelt været ret varme. Specielt juli’erne 2003, 2006, 2010 og nu også 2014 har været meget varme.

At juli 2014 var en meget varm måned, vidner også både midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer samt antal sommerdøgn/tropedøgn om (se mere om sommer- og tropedøgn senere). Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer indtager juli 2014 en tredjeplads siden disse målinger blev landsdækkende i 1953, kun overgået af juli 1994/juli 2006, der deler førstepladsen. Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer er det en andenplads, der deles med juli 2003, kun overgået af juli 2006.

Top 10 for juli måneder for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 24,8°C (1994, 2006)
3) 24,3°C (2014)
4) 23,3°C (1955, 2010)
6) 23,0°C (1959)
7) 22,6°C (1976)
8) 22,5°C (1992)
9) 22,3°C (2008, 2013)

Top 10 for juli måneder for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 14,6°C (2006)
2) 14,4°C (2003, 2014)
4) 14,3°C (2010)
5) 13,8°C (1994)
6) 13,7°C (2005)
7) 13,6°C (2002)
8) 13,2°C (1955, 1991)
10) 13,1°C (2001)

I to perioder i juli gav det varme vejr både lokale, regionale og landsdækkende varme- og hedebølger i landet. Først var der landsdækkende varmebølger og lokale og regionale hedebølger fra den 4-11. juli. Dernæst landsdækkende varmebølge fra den 17-30. juli….altså 14 dage i træk! Der var i denne periode også landsdækkende hedebølge fra 22-26. juli…altså 5 dage i træk. Den dækkede 64% af landet, da den havde sin største udbredelse. Denne sidste varmeperiode i juli må betegnes som helt usædvanlig.

Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C.

Juli 2014 gav i gennemsnit 15,5 sommerdøgn (normal 1961-90 er 2,6) for landet som helhed. Det er ny rekord, der slår den gamle på 14,9 sommerdøgn fra juli 2006/juli 1994. Temperaturen skal overstige 25°C, før det er et sommerdøgn. De landsdækkende beregninger af sommerdøgn startede i 1938.

Der har været en række lokale tropedøgn fra den 22-29. juli i træk, hvor temperaturen på intet tidspunkt når ned på eller under 20°C. Der var også nogle den 9/7 og igen den 11/7. Det giver 10 døgn med lokale tropedøgn.

Månedens højeste temperatur blev målt til 30,9°C i Aalborg den 9. juli. Den laveste temperatur i juli 2014 på 5,2°C blev målt nær Herning i Midtjylland den 1. juli.

Regionen København og Nordsjælland var varmest med 20,1°C i gennemsnit, mens regionerne Midt- og Vestjylland og Østjylland var koldest med 19,2°C, hver især i gennemsnit. 

Temperaturen i Danmark i juli 2014. Grafik Mikael Scharling.

I gennemsnit ud over landet faldt der 54 millimeter regn i juli 2014. Det er 12 millimeter eller 18% under normalen på 66 millimeter for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års-gennemsnit 2001-2010 på 77 millimeter giver også en tørrere juli 2014 end gennemsnittet, 23 millimeter eller 30% under. Det var især i nogle få situationer at regnen faldt, indimellem med kraftig regn og skybrud flere steder samt torden.

Den 5. juli kom der store mængder regn til hovedparten af det centrale Jylland, hvor nogle stationer målte over 60 millimeter. Der var også skybrud (over 15 mm på 30 minutter) og kraftig regn (over 24 mm på 6 timer) nogle steder. Danmark fik dernæst en god gang regn i dagene den 12-14. juli. Der blev registreret ét skybrud ved denne lejlighed, mens der var kraftig regn flere steder i landet. Den største nedbørmængde blev på over 75 mm ved Aarhus. I gennemsnit (2001-2010) falder der her 77 millimeter nedbør i juli måned på landsplan. På Aarhus-egnen faldt der altså næsten én måneds nedbør på blot et par dage. Den 26-27. juli kom der igen meget vand. Weekendens byger fordelte vandet ujævnt. Nogle steder fik slet intet, mens andre steder fik rigtig meget. Der var kraftig regn og skybrud mange steder, fortrinsvis Jylland. Kun et sted på Sjælland fik et skybrud. Regnen blev ledsaget af heftig lynaktivitet. 

Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for juli i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

48

111

73

76

94

33

126

54

86

69

113

91

19

54

Juli’er siden 2001 i Danmark har faktisk været pænt våde. Specielt juli’erne 2002, 2007 og 2011 har været meget våde.

Rekorden for den vådeste juli er i øvrigt fra 1931 med 140 millimeter regn for måneden som helhed.

De tørreste juli’er 1904, 1983 og 1994, der alle fik 15 millimeter regn. De landsdækkende nedbørmålinger startede 1874.

Der var i juli 2014 forskelle i regnen, der faldt ud over landet. Mest nedbør oplevede regionen Midt- og Vestjylland med 69 millimeter i gennemsnit. Regionerne Bornholm og Østjylland var dog ikke langt fra med 66 millimeter hver især gennemsnit. Region Fyn fik mindst med 30 millimeter i gennemsnit.

Nedbør over Danmark i juli 2014. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juli 2014 i 277 timer, hvilket er 81 timer eller 41% over normalen på 196 timer for 1961-90. En sammenligning med den seneste 10 års-dekadeværdi 2001-2010 på 232 timer giver også et billede af en solrig juli 2014, med 45 timer eller 19% over.

Det giver faktisk den syvende solrigeste juli siden de landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Top-10 over de solrigeste juli’er ser nu således ud:

1) 321 timer (2006)
2) 297 timer (2013)
3) 291 timer (1955)
4) 285 timer (1934, 1994)
6) 280 timer (2008)
7) 277 timer (2014)
8) 268 timer (1925)
9) 267 timer (1946)
10) 262 timer (1935)

Rekorden indehaves af den fantastisk solrige juli 2006 med hele 321 soltimer. Bundrekorden for solskinstimer på 137 soltimer er fra juli 1922.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for januar i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

256

202

239

190

190

321

173

280

220

247

171

224

297

277

Mange juli’er siden 2001 i Danmark har været solrige. Specielt juli’erne 2006, 2008 og 2013 har været meget solrige.

Mest sol fik region Bornholm med 330 timer i gennemsnit. Regionen Østjylland fik mindst, nemlig 263 soltimer i gennemsnit. Regionen Midt- og Vestjylland fulgte dog lige efter med 264 soltimer i gennemsnit. Region Syd- og Sønderjylland fik 266 soltimer i gennemsnit.

Soltimer over Danmark i juli 2014. Grafik Mikael Scharling.

Landstal juli 2014. Normaler er angivet for perioderne 1961-90 og 2001-2010

Parameter

Juli 2014

Normal 1961-90

Normal 2001-2010

Middeltemperatur

19,5°C

15,6°C

17,4°C

Nedbør

54 mm

66 mm

77 mm

Soltimer

275 timer

196 timer

232 timer

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. august 2014.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder