twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - december 2014

Fjerde vådeste december 2014 med pænt overskud af varme. Vinterligt i den sidste uge.

Produktionstidspunkt: 2015-01-05

December 2014 fik en døgnmiddeltemperatur på 3,3°C for landet som helhed. Det er 1,7°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (1,6°C), og 1,1°C varmere end den seneste 10 års dekadeværdi på 2,2°C beregnet på perioden 2001-10.

Siden 2001, har middeltemperaturen for december (°C) i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,7

0,2

3,9

4,1

2,7

7,0

3,7

2,6

0,8

-3,9

4,2

0,2

5,3

3,3

Selvom det blev en december med et pænt overskud af varme, blev det ikke som sidste års december 2014, der blev den næst varmeste december siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874 - kun overgået af den utrolige varme december 2006 med 7,0°C.

I den kolde ende af skalaen finder vi december 1981, som endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C.

Den højeste temperatur i december 2014 blev 11,3°C målt ved Sønderborg Lufthavn på Als den 19. december. Månedens og årets laveste temperatur på -15,3°C blev målt den 29. december ved Roskilde Lufthavn på Sjælland.

Regionen Bornholm var varmest i december 2014 med 3,8°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med 2,8°C i gennemsnit.

Antal frostdøgn blev 8,4 døgn, hvilket er godt under normalen (1961-90) på 15 døgn. Det var først efter juleaften, at det blev rigtigt koldt.

I den mere frosne del af skalaen finder vi december 2010, der endte med hele 30,7 frostdøgn.

Temperaturen i Danmark i december 2014. Grafik Mikael Scharling.

Der faldt i gennemsnit 118 millimeter nedbør ud over landet i december 2014. Det er 52 millimeter eller 79% over normalen på 66 millimeter (1961-90) og 57 millimeter eller 93% over 10 års dekadeværdi på 61 millimeter (2001-2010). På landsplan blev det i gennemsnit til 25,0 nedbørdøgn, så der var en del nedbør!

December 2014 blev sammen med 1993 den fjerde vådeste december siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Topplaceringer for de 10 vådeste december måneder kommer således til at hedde:

1) 140 millimeter (1985)
2) 137 millimeter (1999)
3) 126 millimeter (1979)
4) 118 millimeter (1993, 2014)
6) 117 millimeter (2006)
7) 113 millimeter (1915)
8) 109 millimeter (1965,1974)
10) 105 millimeter (1966)

På listen kan ses, at den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874, kun 7 millimeter nedbør.

Siden 2001 har nedbørtallene (mm) for december i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

61

31

72

71

49

117

65

32

71

40

99

78

90

118

Nedbøren i december 2014 har været ujævnt fordelt, således fik region Syd- og Sønderjylland 155 millimeter i gennemsnit, mens region København og Nordsjælland fik 91 millimeter.

Nedbør i Danmark i december 2014. Grafik Mikael Scharling.

Solen skinnede i gennemsnit 46 timer ud over landet i december 2014, hvilket er 3 timer eller 7% over normalen på 43 timer (1961-90). Sammenlignes med den seneste 10 års dekadeværdi på 45 timer (2001-2010) har solen skinnet 1 time eller 2% over normalen.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for december i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

43

30

50

47

56

33

30

34

46

81

50

45

40

46

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark.

Mest sol fik regionerne Nordjylland og Midt/Vestjylland med 49 soltimer i gennemsnit hver især, mens der i region Bornholm var mindst med 17 soltimer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i december 2014. Grafik Mikael Scharling.

To blæsevejr ramte Danmark i december 2014. Det første ramte 9.-10. december med højeste middelvind på 23,4 m/s og højeste vindstød på 29,0 m/s, begge målt ved Røsnæs fyr. Det andet passerede 12.-13. december og den højeste middelvind var her 22,1 m/s og højeste vindstød 29,5 m/s, begge målt ved Hammer Odde Fyr. Ingen af blæsevejrene kom på den danske stormliste.

Det svenske meteorologiske og hydrologiske Institut, SMHI, udsendte 11. december varsel om storm i Kattegat, Skåne, Halland og Kronberg, og i den forbindelse navngav SMHI stormen Alexander. Ifølge den samarbejdsaftale, som DMI og SMHI har indgået omkring navngivning af storme, adopterer vi hinandens navngivning i de tilfælde, hvor begge lande berøres.

Juleaftensdag 2014 var regnfuld ved temperaturer omkring 5 grader og meget lidt sol. Vinden var generelt let til jævn fra det vestlige hjørne. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2014. Som et plaster på såret kom sneen nordfra ned over landet i løbet af julenat og meget af Danmark vågnede op til et hvidt landskab 1. juledag. Det var startskuddet til vinterligt vejr, der spredte julestemning over det ganske land frem til nytår, hvor det smeltede væk igen lige inden årsskiftet.

Landstal december 2014, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010

Parameter December 2014 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 3,3°C 1,6°C 2,2°C
Nedbør 118 mm 66 mm 61 mm
Soltimer 46 timer 43 timer 45 timer

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 5. januar 2015

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder