twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - året 2014

Rekordvarmt siden 1874. Antal frostdøgn blev rekordlavt siden 1874. Midlet af de daglige minimumtemperaturer og midlet af de daglige maksimumtemperaturer for året blev begge rekordhøje siden 1953. Året havde overskud af nedbør i forhold til både normal 1961-90 og gennemsnit 2001-2010. Antal soltimer var meget normalt ift. perioden 2001-2010.

Foråret 2014 havde rekordhøj laveste minT og middel minT. Juli 2014 havde rekord antal sommerdøgn siden 1874 og 10 lokale tropedøgn samt 2 landsdækkende varmebølger - én hele 14 dage i træk. Landsdækkende hedebølge 5 dage i træk i juli. Kraftig regn og skybrud i København den 31. august. I november kom middel minT på en førsteplads siden 1953. Mange måneder/sæsoner havde i øvrigt en del 'lige ved og næsten'-rekorder, der kom i top/bund 10. Tre blæsevejr udskilte sig, hvor 'Carl' i marts kom på den danske stormliste.

Produktionstidspunkt: 2015-01-05

Set som en helhed blev Danmarks årsmiddeltemperatur for 2014 opgjort til hele 10,0°C. Det er 2,3°C over normalgennemsnittet (7,7°C) beregnet over perioden 1961-90, og 1,2°C varmere end det seneste 10 års dekade-gennemsnit på 8,8°C beregnet på perioden 2001-2010.

Det blev et rekordvarmt år, siden de landsdækkende temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Rekorden for det seneste varmeste år fra 2007, med 9,5°C, blev slået med hele 0,5 grader. Det koldeste år var 1879 med 5,9°C. Der har været mange varme år i det nye årtusind, specielt de fire meget varme år 2006, 2007, 2008 og nu 2014, der er de varmeste, vi overhovedet har registreret i Danmark.

Med 2014 varmere end normalt i forhold til 1961-90 er det en kendsgerning, at ud af de seneste 27 år i Danmark, har 24 været varmere end gennemsnittet for normalperioden 1961-90 (7,7°C). Kun 1993, 1996 og 2010 har været koldere. Siden 1870’erne er temperaturen i Danmark steget med omkring 1,5°C.

Top 12 for årets middeltemperatur er nu:

1) 10,0°C (2014)
2) 9,5°C (2007)
3) 9,4°C (2006,2008)
5) 9,3°C (1990)
6) 9,2°C (1989,2000,2002)
9) 9,1°C (1934)
10) 9,0°C (1949,1992,2011)

Siden 2001, har årsmiddeltemperaturen (°C) for Danmark som helhed set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8,2

9,2

8,7

8,7

8,8

9,4

9,5

9,4

8,8

7,0

9,0

8,3

8,4

10,0

Den laveste temperatur i Danmark i 2014 blev -15,3°C, målt den 29. december syd for Roskilde på Sjælland. Årets højeste temperatur på 31,7°C blev målt i Rønne på Bornholm den 3. august.

Årets samlede antal frostdøgn blev 30,9 for landet som helhed. Det er meget under normalen for 1961-90, der er 84 døgn og ny rekord siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Det var hovedsagligt i årets første og sidste måned, at frostdøgnene blev registreret. Februar, marts, april, oktober og november 2014 havde et beskedent antal.

Bund 10 for årets antal frostdøgn er angivet nedenfor.

1) 30,9 (2014)
2) 40,2 (2007)
3) 41,2 (1974)
4) 41,7 (2000)
5) 42,9 (1990)
6) 43,0 (1934)
7) 43,7 (1989)
8) 47,9 (2008)
9) 54,5 (1975)
10) 55,9 (1992)

At året 2014 var meget varmt, vidner også midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer om. Hvad angår midlet af disse to parametre indtager året 2014 en klar førsteplads, siden disse målinger blev landsdækkende i 1953.

Top 11 for året for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 6,8°C (2014)
2) 6,2°C (2000,2006,2007)
5) 6,1°C (2002)
6) 6,0°C (2008)
7) 5,9°C (1990)
8) 5,8°C (2011)
9) 5,6°C (1953,1989,2004)

Top 11 for året for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 13,2°C (2014)
2) 12,7°C (1990)
3) 12,6°C (1989,2007,2008)
6) 12,5°C (1959,2006)
8) 12,3°C (1992,2002)
10) 12,2°C (1953,1975)

I 2014 var regionen Fyn varmest med 10,3°C for regionen i gennemsnit, mens regionerne Nordjylland var koldest med 9,8°C for regionen i gennemsnit.

Temperaturen i Danmark i året 2014. Grafik Mikael Scharling.

Nedbørmæssigt fik landet i gennemsnit 818 millimeter i 2014, hvilket er 106 millimeter eller 15% over normalen (1961-90; 712 mm), og 53 millimeter eller 7% over 10 års dekade-gennemsnittet (2001-2010; 765 mm).

Siden 2001 har årsnedbøren (mm) for Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

751

864

630

827

647

823

866

779

732

726

779

819

669

818

Det vådeste år i rekordbøgerne var 1999, hvor der faldt 905 millimeter nedbør, mens det tørreste år var 1947, hvor der blot faldt 466 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Årsnedbøren i Danmark er steget omkring 100 millimeter siden 1870’erne.

Der var store forskelle henover landet. Mest nedbør kom der i regionen Syd- og Sønderjylland med 965 millimeter for regionen i gennemsnit, mens der i regionen Vest- og Sydsjælland samt Lolland Falster kom mindst med 651 millimeter - en forskel på 314 millimeter.

Nedbøren i Danmark i året 2014. Grafik Mikael Scharling.

Der blev registreret 1.727 solskinstimer over Danmark i 2014, hvilket er 232 timer eller 16% over normalen (1961-90; 1.495 timer). Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-normal (2001-2010; 1.739 timer) har solen dog skinnet 12 timer eller 1% under gennemsnittet.

Siden 2001 har årssummen af soltimer for Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1564

1691

1869

1724

1846

1703

1709

1821

1793

1669

1683

1674

1780

1727

Det solrigeste år var 1947 med 1.878 timer, mens det solfattigste var 1987 med 1.287 soltimer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en markant stigende tendens i Danmark.

Mest sol fik regionen Bornholm med 1.889 soltimer. I regionen Østjylland kom mindst med 1.659 soltimer.

Soltimerne i Danmark i året 2014. Grafik Mikael Scharling.

Ingen landsdækkende hvid jul i 2014, men derefter vinterligt

Juleaftensdag 2014 var regnfuld ved temperaturer omkring 5 grader og meget lidt sol. Vinden var generelt let til jævn fra det vestlige hjørne. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2014. Som et plaster på såret kom sneen nordfra ned over landet i løbet af julenat og meget af Danmark vågnede op til et hvidt landskab 1. juledag. Det var startskuddet til vinterligt vejr, der spredte julestemning over det ganske land frem til nytår, hvor det smeltede væk igen lige inden årsskiftet.

Tre blæsevejr

Den 14.-15. marts 2014 blev Danmark ramt af et blæsevejr, der aldrig nåede helt op på stormstyrke, men ud fra klimatologernes helhedsvurdering havnede som en ’lille regional 1'er fra nordvest’ på den danske stormliste. Den blev navngivet ’Carl’.

Selvom begrebet ’storm’ først er defineret ved 24,5 m/s, så er der mindre kraftige hændelser på stormlisten, hvor de målte, maksimale middelvinde ikke nødvendig når helt op på 24,5 m/s, men befinder sig i intervallet mellem 21 m/s og 24,5 m/s.

Carls kraftigste vinde blæste i Jammerbugten, Limfjorden, Aalborgbugten, omkring Samsøbæltet og på spidsen af det nordlige Bornholm - kun lige spidserne af det danske land. Den kraftigste middelvind målt under Carls passage blev målt i Hirtshals; 23,7 m/s. I vindstødene var Carl lidt mere voldsom, og det kraftigste vindstød nåede op i styrke af stærk storm, lige under orkanstyrke, ved Rønbjerg Huse i Limfjorden; 32,0 m/s.

To blæsevejr ramte Danmark i december 2014. Det første ramte 9.-10. december med højeste middelvind på 23,4 m/s og højeste vindstød på 29,0 m/s, begge målt ved Røsnæs fyr. Det andet passerede 12.-13. december og den højeste middelvind var her 22,1 m/s og højeste stød 29,5 m/s, begge målt ved Hammer Odde Fyr. Ingen af blæsevejrene kom på den danske stormliste.

Det svenske meteorologiske og hydrologiske Institut, SMHI, udsendte 11. december varsel om storm i Kattegat, Skåne, Halland og Kronberg, og i den forbindelse navngav SMHI stormen Alexander. Ifølge den samarbejdsaftale, som DMI og SMHI har indgået omkring navngivning af storme, adopterer vi hinandens navngivning i de tilfælde, hvor begge lande berøres.

Andre vejrrekorder

Udover den helt utrolige rekord for årets gennemsnitstemperatur var der nogle få andre rekorder og nogle, der var lige ved og næsten. Alt det kan der læses om i tabellen nedenfor, hvor vejret i 2014 i Danmark - måned for måned, sæsoner og året - er angivet i stikord.

I juli 2014 var der rekord i antal sommerdøgn siden 1874. Der var samtidig i juli 10 lokale tropedøgn, 2 landsdækkende varmebølger, én hele 14 dage i træk. Der var landsdækkende hedebølge 5 dage i træk. I november kom midlet af de daglige minimumtemperaturer på en førsteplads siden 1953.

Landstal Danmark 2014

Tal i parentes er normal/gennemsnit for perioderne 1961-1990/2001-2010. Rekorder er angivet med rødt.

Måned

Gennemsnit °C

maks. °C

min. °C

Nedbør mm

Soltimer

Januar

1,8 (0,0/1,5)

10,4

-10,5

77 (57/66)

17 (43/47)

Februar

4,2 (0,0/1,2)

13,1

-4,3

55 (38/50)

72 (69/71)

Marts

5,8 (2,1/3,0)

18,7

-4,7

27 (46/43)

151 (110/146)

April

8,7 (5,7/7,5)

22,0

-3,7

37 (41/37)

198 (162/198)

Maj

11,7 (10,8/11,4)

27,1

-2,7

65 (48/53)

216 (209/235)

Juni

14,9 (14,3/14,6)

28,1

2,3

40 (55/68)

270 (209/239)

Juli

19,5 (15,6/17,4)

30,9

5,2

54 (66/77)

277 (196/232)

August

16,0 (15,7/17,2)

31,7

3,7

125 (67/91)

188 (186/196)

September

14,6 (12,7/13,8)

25,1

-0,2

54 (73/62)

171 (128/162)

Oktober

12,1 (9,1/9,4)

20,4

-1,2

114 (76/83)

81 (87/111)

November

7,5 (4,7/5,7)

16,6

-4,1

52 (79/75)

41 (54/58)

December

3,3 (1,6/2,2)

11,3

-15,3

118 (66/61)

46 (43/45)

Året

10,0 (7,7/8,8)

31,7

-15,3

818 (712/765)

1.727 (1.495/1.739)

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.

Læs mere om de enkelte måneder og sæsoner andetsteds på dmi.dk, men nedenfor er vejret 2014 i Danmark - måned for måned, sæsoner og året - angivet i stikord.

Januar

Næst solfattigste siden 1920, overskud af varme og nedbør ift. 2001-2010. Mild første halvdel, kold i den sidste med frost/sne.

Februar

6. varmeste siden 1874. Vådere ift. 2001-10. 2. højeste laveste min.temp, næstmindste antal frostdøgn, 7. højeste max.temp.

Vinter

5. varmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007. Vinteren fik den fjerdehøjeste laveste minimumtemperatur. Orkanagtig langvarig storm 5-6. december 2013.

Marts

Meget varm, tør, overskud af sol. Fjerde varmeste, 5. højeste laveste min. temp. og 6. mindste antal frostdøgn siden 1874. Blæsevejr "Carl" 14-15.

April

4. varmeste, frostdøgn 6. mindste siden 1874. Middel minT/maxT hhv. 2. og 5. højeste. Nedbør, solskin gennemsnitlig ift. 2001-10. Påsken (17-21.) fik først blæst og regn. Siden rettede vejret sig til smukt med masser af sol og temp. over 20°C.

Maj

Lidt varmere, vådere og solfattigere ift. 2001-2010. Sjettehøjeste døgnnedbør siden 1874.

Forår

Næst varmeste forår siden 1874. Højeste laveste minimumtemperatur og næst mindste antal frostdøgn siden 1874. Midlet af de daglige minimumtemperaturer kom på en førsteplads og midlet af de daglige maksimumtemperaturer på en tredjeplads siden 1953. Både nedbør og solskin endte lige under gennemsnittet for 2001-2010. Sjette højeste døgnnedbør målt i et forår siden 1874. Blæsevejr ”Carl” 14-15. marts.

Juni

Lidt varmere, tørrere og solrigere både ift. 2001-10 og 1961-90. Ikke siden juni 2008 har det været så tørt og solrigt i en juni. Sankthans aften havde blandet vejr. Det var køligt og overskyet de fleste steder. SV-del af landet ramt af byger. Temperaturer mellem 13-18°C.

Juli

2. varmeste siden 1874, sammen med juli 1994. Mindre underskud nedbør. 7. solrigeste siden 1920. Rekord i antal sommerdøgn. Der var 10 lokale tropedøgn, 2 landsdækkende varmebølger, én 14 dage i træk. Landsdækkende hedebølge 5 dage i træk.

August

Våd, køligere og lidt solfattigere ift. 2001-2010. Landsdækkende varmebølge 1-4. Kraftig regn og skybrud i København den 31.

Sommer

4. solrigeste siden 1920 og 8. varmeste siden 1874. Lidt tørrere ift. perioden 2001-2010. Landsdækkende varmebølge ved tre lejligheder, to i juli, hvoraf den sidste varede hele 14 dage i træk og én i starten af august. Der var landsdækkende hedebølge fem dage i træk i juli. Mange sommerdøgn og lokale tropedøgn, specielt i juli, der generelt var præget af meget varme. Ved en del lejligheder var der kraftig regn og skybrud i alle tre sommermåneder.

September

7. varmeste siden 1874. Underskud af nedbør. 9. solrigeste siden 1920. Middel minT/maxT hhv. 3. og 5. højeste. 9. højeste døgnnedbør siden 1874. Sæsonens første meteorologiske frost (målt i 2 meters højde) blev registreret den 23.

Oktober

2. varmeste siden 1874. Middel minT/maxT hhv. 2. og 3. højeste. Våd, underskud af sol. Mange nedbørdage. I løbet af ca. halvandet døgn fik det østlige Nordjylland meget vand midt i oktober; op mod 150 millimeter ved en enkelt station, nemlig Lendum.

November

3. varmeste siden 1874. Middel minT/maxT hhv. 1. og 4. højeste. Underskud af nedbør og sol. 8. mindste antal frostdøgn. 4. højeste max. temperatur. Usædvanligt skybrud i Hvide Sande den 3.

Efterår

Næst varmeste siden 1874. Middel minT kom på en andenplads, middel maxT en tredjeplads (sammen med efteråret 2005) siden 1953. Syvende højeste laveste minimumstemperatur og tredje laveste antal frostdøgn siden 1874. Tidlig frost allerede i september. Efteråret var samtidig meget normal nedbørmæssig og med underskud af sol i forhold til perioden 2001-2010. Ved flere lejligheder faldt der pænt meget nedbør med kraftig regn og skybrud. Niende højeste døgnnedbør målt i en september måned siden 1874. Næst højeste døgnnedbør målt i en oktober måned siden 1874. I løbet af ca. halvandet døgn fik det østlige Nordjylland meget vand midt i oktober; op mod 150 millimeter ved en enkelt station, nemlig Lendum. Usædvanligt skybrud i Hvide Sande den 3. november.

December

4. vådeste med pænt overskud af varme. Vinterligt i den sidste uge. Julevejret startede juleaftensdag med først regn, omkring 5 grader C, meget lidt sol. Dernæst op til nytår vinterligt med sne og klart vejr. Let til jævn vind.

Året

Rekordvarmt siden 1874. Antal frostdøgn blev rekordlavt siden 1874. Middel minT/maxT for året blev begge rekordhøje siden 1953. Overskud af nedbør både i forhold til både normal/gennemsnit 1961-90 og 2001-2010. Antal soltimer var meget normalt ift. perioden 2001-2010.

Foråret 2014 havde rekordhøj laveste minT og middel minT. Juli 2014 havde rekord antal sommerdøgn siden 1874 og 10 lokale tropedøgn samt 2 landsdækkende varmebølger - én hele 14 dage i træk. Landsdækkende hedebølge 5 dage i træk i juli. Kraftig regn og skybrud i København den 31. august. I november kom middel minT på en førsteplads siden 1953. Mange måneder/sæsoner havde i øvrigt en del 'lige ved og næsten'-rekorder, der kom i top/bund 10. Tre blæsevejr udskilte sig, hvor 'Carl' i marts kom på den danske stormliste.

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 5. januar 2015

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder