twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - marts 2014

Meget varm, tør marts 2014 med overskud af sol. Fjerde varmeste, femte højeste laveste minimumtemperatur og sjette mindste antal frostdøgn siden 1874.

Marts 2014 lå i den varme ende af varmeskalaen, og middeltemperaturen endte da også på 5,8°C på landsplan. Det er 3,7°C over 1961-90 normalen, der lyder på 2,1°C, og  2,8°C over gennemsnittet på 3,0°C i perioden 2001-10. For et år siden i marts 2013 lød månedsmiddeltemperaturen på noget anderledes, nemlig -0,8°C. 

Siden 2001 har middeltemperaturen for marts (°C) i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,1

4,3

3,5

3,7

1,5

-0,2

6,1

3,6

4,0

2,8

3,1

5,7

-0,8

5,8

Marts 2014 er den fjerde varmeste marts, der nogensinde er registreret. Rekorden for varmeste marts er fra 2007 og 1990, der begge i gennemsnit blev 6,1°C varm. Den koldeste marts er fra 1942 med -3,5°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Top 10 over de varmeste marts måneder se nu således ud:

1) 6,1°C (1990, 2007)
3) 6,0°C (1938)
4) 5,8°C (2014)
5) 5,7°C (2012)
6) 5,4°C (1989)
7) 5,2°C (1961)
8) 5,1°C (1921)
9) 5,0°C (1967, 1973)

Den højeste temperatur i marts 2014 blev 18,7°C målt så tidligt som den 10. marts ved Landbohøjskolen i København. Månedens laveste temperatur på -4,7°C blev registreret den 11. marts ved Karup i Midtjylland.

Minus 4,7°C er den femte højeste laveste minimumtemperatur i marts, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Top 10 for marts måneder er angivet nedenfor.

1) -3,5 (2007)
2) -3,8 (1989)
3) -4,2 (2012)
4) -4,4 (1912)
5) -4,7 (2014)
6) -4,8 (1991)
7) -5,0 (1973)
8) -5,3 (1894, 1967)
10) -5,4 (1990)

Regionerne Syd- og Sønderjylland, Fyn og København/Nordsjælland var varmest med hver især 5,9°C i gennemsnit, mens region Bornholm var koldest med 4,9°C i gennemsnit – en hel grad under.

Marts 2014 bød på få frostdøgn. 4,0 døgn blev det til, hvilket er meget under 1961-90 normalen på 15 døgn. For et år siden i marts 2013 var der 29,1 frostdøgn. Det er således det sjette mindste antal frostdøgn, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Bund 10 for marts måneder er angivet nedenfor.

1) 2,0 (2007)
2) 2,5 (1967, 1989)
4) 3,2 (2012)
5) 3,5 (1938)
6) 4,0 (1961, 2014)
8) 4,5 (1921)
9) 4,6 (1912)
10) 5,0 (1973)

Temperaturen i Danmark i marts 2014. Grafik Mikael Scharling.

Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 27 millimeter nedbør i marts 2014. Det er 19 millimeter eller  41% under normalen for 1961-90 (normal 46 mm) og 16 millimeter eller 37% under gennemsnittet for 2001-2010 på 43 millimeter.

Siden 2001, har nedbørtallene (mm) for marts i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

40

39

17

50

43

40

42

77

53

33

31

21

9

27

De tørreste marts måneder er fra 1918 og 1969 med 7 millimeter for måneden som helhed.  Rekorden for den vådeste marts er fra 1978, hvor der faldt 100 millimeter i gennemsnit ud over landet. De landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874.

Mest nedbør kom der i region Nordjylland med 34 millimeter i gennemsnit, mens der i region Fyn kom mindst med 20 millimeter i gennemsnit. 

Nedbøren i Danmark i marts 2014. Grafik Mikael Scharling.

Soltimer

I gennemsnit var der 151 soltimer i landet i marts 2014, hvilket er 41 timer eller 37% over normalen for 1961-90 på 110 timer. Sammenlignes med gennemsnittet på 146 timer (2001-2010) har solen dog kun skinnet 5 timer eller 3% over gennemsnittet.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for marts i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

116

155

186

139

178

139

187

122

106

127

143

164

190

151

Rekorden er fra 1943 med 200 soltimer. Bundrekorden lydende på 50 soltimer er fra marts 1963.

Mest sol i marts 2014 fik region Bornholm med 177 timer i gennemsnit. Region Midt- og Vestjylland fik mindst sol og endte på 144 timer i gennemsnit.

Soltimer i Danmark i marts 2014. Grafik Mikael Scharling.

Den 14-15. marts 2014 blev Danmark ramt af et blæsevejr, der aldrig nåede helt op på stormstyrke, men ud fra klimatologernes helhedsvurdering havnede som en lille regional 1'er fra nordvest på den danske stormliste. Den blev navngivet Carl.

Selvom begrebet storm først er defineret ved 24,5 m/s, så er der mindre kraftige hændelser på stormlisten, hvor de målte, maksimale middelvinde ikke nødvendig når helt op på 24,5 m/s, men befinder sig i intervallet mellem 21 m/s og 24,5 m/s.

Carls kraftigste vinde blæste i Jammerbugten, Limfjorden, Aalborgbugten, omkring Samsøbæltet og på spidsen af det nordlige Bornholm – kun lige spidserne af det danske land. Den kraftigste middelvind målt under Carls passage blev målt i Hirtshals; 23,7 m/s. I vindstødene var Carl lidt mere voldsom, og det kraftigste vindstød nåede op i styrke af stærk storm, lige under orkanstyrke, ved Rønbjerg Huse i Limfjorden; 32,0 m/s.

Landstal marts 2014 samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

ParameterMarts 2014Normal 1961-90Gennemsnit 2001-10 
Middeltemperatur5,8°C2,1°C3,0°C
Nedbørsum27 mm46 mm43 mm
Soltimesum151 timer110 timer146 timer

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 1. april 2014.

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder