twitter google+ facebook

Vejret i Danmark - forår 2014

Næstvarmeste forår siden 1874. Højeste laveste minimumtemperatur og næst mindste antal frostdøgn siden 1874. Midlet af de daglige minimumtemperaturer kom på en førsteplads og midlet af de daglige maksimumtemperaturer på en tredjeplads siden 1953. Både nedbør og solskin endte lige under gennemsnittet for 2001-2010. Sjette højeste døgnnedbør målt i et forår siden 1874. Blæsevejr ”Carl” 14-15. marts.

Kalenderforåret 2014 (marts, april og maj) havde en middeltemperatur på 8,7°C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 2,5°C over normalen beregnet på perioden 1961-90 (normal 6,2°C), eller 1,4°C over 10 års dekadeværdien for 2001-2010 (7,3°C). Det blev sammen med foråret 1990 det næst varmeste forår siden 1874, hvor de landsdækkende temperaturmålinger startede. Det varmeste var foråret 2007 med en middeltemperatur på 9,0°C. Det koldeste forår er helt tilbage fra 1888 med kun 2,9°C.

Marts 2014 og april 2014, der hver især blev de fjerde varmeste siden 1874 vejede tungt i det varme forår. Maj 2014 bidrog kun beskedent.

Siden 2001, har forårets middeltemperatur (°C) for Danmark som helhed set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,0

8,1

7,3

7,6

6,6

5,8

9,0

7,9

8,3

6,4

8,1

8,0

5,6

8,7

Top 10 for forårets middeltemperatur er angivet nedenfor.

1) 9,0°C (2007)
2) 8,7°C (1990, 2014)
4) 8,5°C (1921)
5) 8,3°C (2009)
6) 8,2°C (2000)
7) 8,1°C (2002, 2011)
9) 8,0°C (1948, 2012)

Forårets højeste temperatur på 27,1°C blev målt den 22. maj ved Karup i region Midt- og Vestjylland. Første sommerdag (over 25°C) blev registreret den 21. maj, men der blev også registeret sommerdage dagene efter, den 22. og 23. maj. I disse dage gav det varme vejr lokale varmebølger i nogle regioner. Varmebølgerne blev dog langtfra hverken regionale eller landsdækkende. Når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 25°C, er der varmebølge. Når mere end 50% af en regions areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder ovenstående betingelser defineres det som en landsdækkende varmebølge. Samme definition gælder for hedebølger, bare med temperaturgrænsen 28°C. Foråret gav i øvrigt 0,3 sommerdøgn (normal 1961-90 er 0,2) for landet som helhed. De blev alle registeret i maj måned.

Forårets laveste temperatur på -4,7°C blev registreret den 11. marts også ved Karup i region Midt- og Vestjylland. Minus 4,7°C er den højeste laveste minimumtemperatur i et forår, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874. Top 10 for foråret er angivet nedenfor.

1) -4,7 (2014)
2) -5,0 (1973)
3) -5,3 (1894)
4) -5,4 (2007)
5) -5,8 (1983)
6) -5,9 (2000)
7) -6,3 (1990,1897)
9) -6,5 (1967,1983)

Marts 2014 skilte sig specielt ud i den henseende, da den fik den femte højeste laveste minimumtemperatur siden 1874.

At foråret var en meget varm periode, vidner både periodens middeltemperatur og den højeste laveste minimumtemperatur beskrevet ovenfor om. Midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer og antal frostdøgn viser det også.

Hvad angår midlet af de daglige minimumtemperaturer indtager foråret 2014 en førsteplads siden disse målinger blev landsdækkende i 1953. Hvad angår midlet af de daglige maksimumtemperaturer er det en tredjeplads siden 1953 og antal frostdøgn indtager en andenplads siden 1874.

Top 10 for foråret for midlet af de daglige minimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 5,0°C (2014)
2) 4,9°C (2007)
3) 4,7°C (2002)
4) 4,6°C (2012)
5) 4,5°C (2000)
6) 4,4°C (1990,2004)
8) 4,3°C (2009,2011)
10) 4,2°C (1961)

Top 10 for foråret for midlet af de daglige maksimumtemperaturer er angivet nedenfor.

1) 13,0°C (2007)
2) 12,8°C (1990)
3) 12,7°C (2014)
4) 12,3°C (2009)
5) 12,1°C (1959,2011)
7) 11,9°C (1953,1961,2000)
10) 11,8°C (2008)

Specielt april 2014 skilte sig ud her, da midlet af de daglige minimumtemperaturer kom på en anden plads og midlet af de daglige maksimumtemperaturer på en femte plads siden 1953.

Antal frostdøgn i foråret 2014 blev så lavt som 5,1 døgn (1961-90 normal 22). Det er det næst mindste antal frostdøgn registreret siden 1874. Det mindste er 4,0 frostdøgn fra foråret 2007.

Bund 10 for forårets frostdøgn er angivet nedenfor.

1) 4,0 (2007)
2) 5,1 (2014)
3) 6,1 (1920)
4) 8,0 (1934, 2009)
6) 8,8 (1921)
7) 9,3 (1989)
8) 9,6 (1999, 2012)
10) 10,4 (1961)

Både marts og april 2014 skilte sig ud her, da de hver især fik det sjette mindste antal frostdøgn siden 1874, mens maj 2014 var mere normal.

I foråret 2014 blev regionen København og Nordsjælland varmest med 9,1°C for regionen som gennemsnit, mens Bornholm som vanligt blev koldest med 7,8°C i gennemsnit for regionen.

Temperaturen i Danmark foråret 2014. Grafik John Cappelen.

Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 129 millimeter nedbør i foråret 2014. Det er 6 millimeter eller 4% under normalen for 1961-90 (135 millimeter) og 4 millimeter eller 3% under 10 års dekade-normalen 2001-2010 (133 millimeter).

Marts 2014 var tør, april 2014 gennemsnitlig og maj 2014 var lidt vådere.

Rekorden for det vådeste forår er fra 1983 med 285 millimeter nedbør. Det tørreste forår er fra 1974, hvor der blot faldt 46 millimeter nedbør.

Siden 2001, har forårsnedbøren (mm) for Danmark som helhed set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

136

119

148

123

134

172

124

131

119

122

101

112

102

129

Mest nedbør i foråret 2014 kom der i regionen Nordjylland med 144 millimeter i gennemsnit, mens der i regionen Bornholm kom mindst med 92 millimeter regionen i gennemsnit.

Den 23-24. maj kom der store mængder regn fortrinsvis i Jylland og på Fyn, mens sjællænderne slap med skrækken. Der blev flere steder registeret over 60 millimeter regn, helt op til 68,8 millimeter i Jelling, hvilket er den sjettehøjeste døgnnedbør målt i et forår (og i en maj måned) siden de landsdækkende målinger startede i 1874. Normalt falder omkring 50 millimeter for hele maj måned. Der var både kraftig regn (24 mm på 6 timer) og skybrud (15 mm på 30 minutter) flere steder. Det blev ledsaget af heftig lynaktivitet og nogle steder meget store hagl. 

Nedbøren i Danmark foråret 2014. Grafik John Cappelen.

Soltimer

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i foråret 2014 i 565 timer, hvilket er 85 timer eller 17% over normalen for 1961-90, der er på 481 timer. Sammenlignes med den seneste 10 års dekade-værdi på 578 timer (2001-2010) har solen dog skinnet 13 timer eller 2% under gennemsnittet.

Marts 2014 havde en anelse overskud af solskinstimer, april 2014 blev ret gennemsnitlig og maj havde underskud i forhold til 2001-2010.

Det solrigeste forår er fra 2008 med 663 timer. Det solfattigste forår er fra 1983 med blot 269 timer.

Siden 2001 har solskinstallene (timer) for foråret i Danmark set således ud:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

514

516

612

546

610

491

661

663

652

514

636

575

625

565

Mest sol i foråret 2014 fik regionen Bornholm med 642 soltimer i gennemsnit. I regionen Syd- og Sønderjylland kom der færrest med 523 soltimer i gennemsnit.

Soltimer over Danmark foråret 2014. Grafik John Cappelen.

Den 14-15. marts 2014 blev Danmark ramt af et blæsevejr, der aldrig nåede helt op på stormstyrke, men ud fra klimatologernes helhedsvurdering havnede som en ”lille regional 1'er fra nordvest” på den danske stormliste. Den blev navngivet ”Carl”.

Selvom begrebet storm først er defineret ved 24,5 m/s, så er der mindre kraftige hændelser på stormlisten, hvor de målte maksimale middelvinde ikke nødvendigvis når helt op på 24,5 m/s, men befinder sig i intervallet mellem 21 m/s og 24,5 m/s.

Carls kraftigste vinde blæste i Jammerbugten, Limfjorden, Aalborgbugten, omkring Samsøbæltet og på spidsen af det nordlige Bornholm – kun lige spidserne af det danske land. Den kraftigste middelvind målt under Carls passage blev målt i Hirtshals; 23,7 m/s. I vindstødene var Carl lidt mere voldsom, og det kraftigste vindstød nåede op i styrke af stærk storm, lige under orkanstyrke, ved Rønbjerg Huse i Limfjorden; 32,0 m/s.

Påsken 2014 (perioden 17-21. april) lagde ud med blæst og regn, men vejret rettede sig og viste sig fra sin smukkeste side med masser af sol og temperaturer over 20°C.

Landstal marts 2014 samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

ParameterMarts 2014Normal 1961-90Gennemsnit 2001-10 
Middeltemperatur5,8°C2,1°C3,0°C
Nedbørsum27 mm46 mm43 mm
Soltimesum151 timer110 timer146 timer

Landstal april 2014 samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2001-2010

ParameterApril 2014Normal 1961-90Gennemsnit 2001-10 
Middeltemperatur8,7°C5,7°C7,5°C
Nedbørsum37 mm41 mm37 mm
Soltimesum198 timer162 timer198 timer

Landstal maj 2014, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010

Parameter Maj 2014 Normal 1961-90 Dekade-normal 2001-10
Middeltemperatur 11,7°C 10,8°C 11,4°C
Nedbør 65 mm 48 mm 53 mm
Soltimer 216 timer 209 timer 235 timer

Landstal foråret 2014, samt normalen for 1961-90 og dekade-normalen 2001-2010

Parameter Forår 2014 Normal 1961-90 Normal 2001-2010
Middeltemperatur 8,7°C 6,2°C 7,3°C
Nedbør 129 mm 135 mm 133 mm
Soltimer 565 timer 481 timer 578 timer

For yderligere information kontakt Data- og Klimainformation.

Af seniorklimatolog John Cappelen

© DMI, 2. juni 2014.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder