twitter google+ facebook

DMI's organisation

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Instituttet er organiseret i en funktionsbestemt struktur med et antal linjeafdelinger.

Kontakt afdelingerne


Direktion

Direktør Marianne Thyrring

Vicedirektør Anne Højer Simonsen