DMI's organisation

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Instituttet er organiseret i en funktionsbestemt struktur med et antal linjeafdelinger.

Kontakt afdelingerne


Direktion

Direktør Marianne Thyrring

Vicedirektør Anne Højer Simonsen (tiltræder 1. juni, nuværende projektdirektør)

Stabsfunktioner

Administrationschef/Politik, strategi og styring Jens Peter Bang

Økonomichef Jeanet E. Larsen

HR- og Direktionssekretariatschef Linda Hebeltoft Bergstrøm (konst. 1. maj)

Kommunikationschef Pia Svejgaard Pedersen (på barselsorlov. Varetages af Anne Højer Simonsen)

IT

CIO Thomas Kjellberg Christensen

Tina Kaas Hansen

Kim Roland Rasmussen

Forskning og Udvikling

Afdelingschef Katrine Krogh Andersen

Ulrik Korsholm

Ole Krarup Leth

Operation

Afdelingschef Carsten Simonsen

Kenneth Henriksson

Ole Kristensen

Samarbejde og Innovation

Afdelingschef Thomas Færgeman (tiltræder 1. juni)

Mona Møller Pedersen