twitter google+ facebook

Klimanyheder

18.04.2015
Klima
Bjarne Siewertsen

Pollensæsonerne begynder tidligere og tidligere, mængderne af allergifremkaldende pollen tager til, og nye arter, som generer endnu mere end de allerede herboende, er ved at slå rod i landet.

23.03.2015
Vejr
Marianne Brandt

Den verdensomspændende Meteorologiens Dag sætter i år klimaet på dagsordenen. Budskabet er enkelt: Klimaviden skal kanaliseres til klimaindsats verden over.

06.03.2015
Grønland
Niels Hansen

DMI-forskere har udviklet en model, der i detaljer beskriver afsmeltningen fra Grønlands indlandsis. Fremover får forskerne et mere nøjagtigt billede af, hvad klimaforandringer vil betyde for afsmeltningen. I et nyt studie ser de på

30.01.2015
Klima
Marianne Brandt

Meldingen er klar fra alle tre datacentre, der har fået til opgave af FN at følge den globale temperatur. 2014 er det varmeste år, siden man påbegyndte målinger. Differencen mellem 2014 og andenpladsen 2010 er dog ikke den samme i alle vurderinger.

16.01.2015
Klima
Niels Hansen

2014 satte temperaturrekord globalt. Det blev dokumenteret fredag den 16. januar sidst på eftermiddagen, da to af FN's tre datacentre offentliggjorde tallene på en pressekonference. Klimaforsker Martin Stendel lyttede med og kommenterede.

30.12.2014
Vejr
Bjarne Siewertsen

Året er ved at rinde ud - det er tid til at gøre status. Hvad skete der egentlig i vejret i 2014? Vi kigger tilbage.

03.12.2014
Klima
Marianne Brandt

2014 er godt på vej til at blive et af de varmeste, hvis ikke det varmeste nogensinde. Sådan lyder meldingen fra FN's verdensorganisation for vejr og klima, WMO, som hvert år under klimatopmødet udsender årets foreløbige status for vejr og klima.

02.12.2014
Klima
Marianne Brandt

Danmark står over for at stige i graderne. Antallet af hedebølgedage tredobler, og vi får flere og længere tørkeperioder. Det er nogle af budskaberne i rapporten 'Fremtidige klimaforandringer i Danmark'. Konsekvenserne kan blive øget behov for

01.12.2014
Klima
Tina Christensen

Det årlige klimaforhandlingstopmøde finder sted i Lima, Peru, de kommende to uger, og da mødet er nummer 20 i rækken, så bærer det navnet COP20. Årets møde vil i høj grad bære præg af forberedelse frem med næste års møde i Paris, hvor parterne efter

27.11.2014
Klima
Niels Hansen

Siden år 2000 er en stor del af energien fra den globale opvarmning endt i dybhavet. Måske ændrer det sig nu, hvor varmen i højere grad ender i den overfladenære del af verdenshavet. Det er dårligt nyt for atmosfæren, som følger havoverfladens