twitter google+ facebook

Is-nyheder

24.02.2015
Grønland
Mogens Rønnebek

Grønland har med sit kæmpeareal et meget komplekst og varierende vejr og klima. Denne vinter er ikke nogen undtagelse, og i Vestgrønland skaber kulden isforhold, der besværliggør kystsejladsen.

03.02.2015
Is
TrygFonden / Respekt for vand

I søer, fjorde og stille havområder, hvor der ofte kommer is på vandet, sker der hvert år isulykker, hvor mennesker går igennem isen. Det kolde vand giver ofte ulykkerne fatale konsekvenser.

30.10.2014
Klima
Palle Bo Nielsen

Under et varmere klima mindskes udbredelsen og tykkelsen af havisen i det Arktiske Ocean gradvist. Dette fører til flere frit drivende isbjerge og et øget behov for iskortlægning for skibsfarten.

09.10.2014
Grønland
Niels Hansen og Bjarne Siewertsen

Sneen på Grønland er mindre og mindre hvid. Det har konsekvenser for, hvor meget den smelter. For mørk sne opsuger langt mere varme. Følg situationen på polarportal.dk.

08.10.2014
Is
Niels Hansen

I 2014 er der for første gang målt over 20 millioner kvadratkilometer havis omkring Antarktis. Kraftigere vind og afsmeltning, som kan kædes sammen med global opvarmning, er forklaringen.

29.09.2014
Is
Niels Hansen

Lige nu er havisen i Arktis 30-40% tykkere end på samme tidspunkt de senere år. Det har gjort isen en smule mere robust og lært forskerne noget nyt om dens dynamik. Det betyder dog ikke, at den globale opvarmning er bremset.

17.06.2014
Is
Niels Hansen

Tirsdag begyndte sommerens smeltesæson i den centrale del af Polhavet. Det er 1 uge senere end normalt og 2 uger senere end i rekordåret 2012.

27.05.2014
Grønland
Marianne Brandt

I år begyndte smeltesæsonen på Grønlands indlandsis den 19. maj. Det placerer 2014 midt på listen over startdatorer. Ablationssæsonen, hvor masse fjernes fra Indlandsisens overflade som helhed, lader dog vente på sig lidt endnu.

14.05.2014
Klima
Peter Langen

Store dele af iskappen på Vestantarktis er allerede på vej til kollaps ifølge to studier, der er udkommet i denne uge. Forskerne konkluderer dog, at det fuldstændige kollaps vil tage mange hundrede år. Det vil ske langsomt i begyndelsen og først

04.04.2014
Satellitter
Marianne Brandt

Den 2,3 ton tunge satellit Sentinel-1A, der skal sikre kortlægningen af havisen, er nu flyvende.