twitter google+ facebook

Is-nyheder

25.03.2015
Grønland
Niels Hansen

Arealet af havis på den nordlige halvkugle er ikke vokset i marts som normalt. Det betyder, at en top den 25. februar sandsynligvis kommer til at står som rekord for den laveste maksimum-udbredelse af Arktis’ hvide vinterdække. Isforsker ser det dog

24.03.2015
Grønland
Pia Svejgaard Pedersen

En udvidet aftale mellem DMI og Grønlands Råstofdepartement er med til at sikre en hurtig indgriben, hvis det skrøbelige arktiske miljø bringes i fare, når området udsættes for øget transport, turisme og råstofsindvinding.

06.03.2015
Grønland
Niels Hansen

DMI-forskere har udviklet en model, der i detaljer beskriver afsmeltningen fra Grønlands indlandsis. Fremover får forskerne et mere nøjagtigt billede af, hvad klimaforandringer vil betyde for afsmeltningen. I et nyt studie ser de på

24.02.2015
Grønland
Mogens Rønnebek

Grønland har med sit kæmpeareal et meget komplekst og varierende vejr og klima. Denne vinter er ikke nogen undtagelse, og i Vestgrønland skaber kulden isforhold, der besværliggør kystsejladsen.

03.02.2015
Is
TrygFonden / Respekt for vand

I søer, fjorde og stille havområder, hvor der ofte kommer is på vandet, sker der hvert år isulykker, hvor mennesker går igennem isen. Det kolde vand giver ofte ulykkerne fatale konsekvenser.

30.10.2014
Klima
Palle Bo Nielsen

Under et varmere klima mindskes udbredelsen og tykkelsen af havisen i det Arktiske Ocean gradvist. Dette fører til flere frit drivende isbjerge og et øget behov for iskortlægning for skibsfarten.

09.10.2014
Grønland
Niels Hansen og Bjarne Siewertsen

Sneen på Grønland er mindre og mindre hvid. Det har konsekvenser for, hvor meget den smelter. For mørk sne opsuger langt mere varme. Følg situationen på polarportal.dk.

08.10.2014
Is
Niels Hansen

I 2014 er der for første gang målt over 20 millioner kvadratkilometer havis omkring Antarktis. Kraftigere vind og afsmeltning, som kan kædes sammen med global opvarmning, er forklaringen.

29.09.2014
Is
Niels Hansen

Lige nu er havisen i Arktis 30-40% tykkere end på samme tidspunkt de senere år. Det har gjort isen en smule mere robust og lært forskerne noget nyt om dens dynamik. Det betyder dog ikke, at den globale opvarmning er bremset.

17.06.2014
Is
Niels Hansen

Tirsdag begyndte sommerens smeltesæson i den centrale del af Polhavet. Det er 1 uge senere end normalt og 2 uger senere end i rekordåret 2012.

27.05.2014
Grønland
Marianne Brandt

I år begyndte smeltesæsonen på Grønlands indlandsis den 19. maj. Det placerer 2014 midt på listen over startdatorer. Ablationssæsonen, hvor masse fjernes fra Indlandsisens overflade som helhed, lader dog vente på sig lidt endnu.