twitter google+ facebook

Is-nyheder

13.07.2015
Grønland
Michella Rasmussen

Grønland har i den sidste tid haft varme temperaturer. Især i Qaanaaq, hvor man har registreret varmerekord. Varmen har medført kraftig afsmeltning af Indlandsisen, der ellers begyndte sin smeltesæson rigtig sent. Allerede nu er Indlandsisens

16.06.2015
Grønland
Christian Lietzen

Indlandsisen i Grønland får det varmt og begynder at smelte, når sommeren nærmer sig. Det er ikke nyt, det sker hvert år. Men hvornår starter smeltesæsonen officielt? Og hvad siger tidspunktet egentlig om klimaet og den globale opvarmning generelt?

15.06.2015
Is
Niels Hansen

Tirsdag den 9. juni 2015 nåede middeltemperaturen nord for den 80'ende nordlige breddegrad over smeltepunktet. Dermed er sommerens smeltesæson for havisen i den centrale del af Polhavet skudt i gang.

16.04.2015
Grønland
Bjarne Siewertsen

Når vi har hedebølge i Danmark, så hagler sveden af de letpåklædte danskere. Når det er hedebølge på Nordpolen, så er et godt lag vintertøj stadig at foretrække. Fredag bliver det 'hedt' på Nordpolen

25.03.2015
Grønland
Niels Hansen

Arealet af havis på den nordlige halvkugle er ikke vokset i marts som normalt. Det betyder, at en top den 25. februar sandsynligvis kommer til at står som rekord for den laveste maksimum-udbredelse af Arktis’ hvide vinterdække. Isforsker ser det dog

24.03.2015
Grønland
Pia Svejgaard Pedersen

En udvidet aftale mellem DMI og Grønlands Råstofdepartement er med til at sikre en hurtig indgriben, hvis det skrøbelige arktiske miljø bringes i fare, når området udsættes for øget transport, turisme og råstofsindvinding.

06.03.2015
Grønland
Niels Hansen

DMI-forskere har udviklet en model, der i detaljer beskriver afsmeltningen fra Grønlands indlandsis. Fremover får forskerne et mere nøjagtigt billede af, hvad klimaforandringer vil betyde for afsmeltningen. I et nyt studie ser de på

24.02.2015
Grønland
Mogens Rønnebek

Grønland har med sit kæmpeareal et meget komplekst og varierende vejr og klima. Denne vinter er ikke nogen undtagelse, og i Vestgrønland skaber kulden isforhold, der besværliggør kystsejladsen.

03.02.2015
Is
TrygFonden / Respekt for vand

I søer, fjorde og stille havområder, hvor der ofte kommer is på vandet, sker der hvert år isulykker, hvor mennesker går igennem isen. Det kolde vand giver ofte ulykkerne fatale konsekvenser.

30.10.2014
Klima
Palle Bo Nielsen

Under et varmere klima mindskes udbredelsen og tykkelsen af havisen i det Arktiske Ocean gradvist. Dette fører til flere frit drivende isbjerge og et øget behov for iskortlægning for skibsfarten.

09.10.2014
Grønland
Niels Hansen og Bjarne Siewertsen

Sneen på Grønland er mindre og mindre hvid. Det har konsekvenser for, hvor meget den smelter. For mørk sne opsuger langt mere varme. Følg situationen på polarportal.dk.