twitter google+ facebook

Havnyheder

24.03.2015
Grønland
Pia Svejgaard Pedersen

En udvidet aftale mellem DMI og Grønlands Råstofdepartement er med til at sikre en hurtig indgriben, hvis det skrøbelige arktiske miljø bringes i fare, når området udsættes for øget transport, turisme og råstofsindvinding.

24.02.2015
Grønland
Mogens Rønnebek

Grønland har med sit kæmpeareal et meget komplekst og varierende vejr og klima. Denne vinter er ikke nogen undtagelse, og i Vestgrønland skaber kulden isforhold, der besværliggør kystsejladsen.

11.01.2015
Hav
Bjarne Siewertsen

Flere dages konstant vestenvind manifesteret i de to storme Dagmar og Egon har presse vandet op langs de danske kyster og ind i flere af fjordene. Særligt i Limfjorden har vandet haft svært ved at komme væk og natten til søndag steg vandet i Lemvig

07.01.2015
Vejr

Det bliver usædvanligt blæsende de kommende dage, hvor to lavtryk passerer landet. Og selv hvis vi slipper for fuld storm, så undgår vi ikke problematiske ændringer i vandstanden langs udvalgte kyster. Oceanograf udpeger de kritiske steder.

30.12.2014
Vejr
Bjarne Siewertsen

Året er ved at rinde ud - det er tid til at gøre status. Hvad skete der egentlig i vejret i 2014? Vi kigger tilbage.

27.11.2014
Klima
Niels Hansen

Siden år 2000 er en stor del af energien fra den globale opvarmning endt i dybhavet. Måske ændrer det sig nu, hvor varmen i højere grad ender i den overfladenære del af verdenshavet. Det er dårligt nyt for atmosfæren, som følger havoverfladens

30.10.2014
Klima
Palle Bo Nielsen

Under et varmere klima mindskes udbredelsen og tykkelsen af havisen i det Arktiske Ocean gradvist. Dette fører til flere frit drivende isbjerge og et øget behov for iskortlægning for skibsfarten.

28.10.2014
Hav
Marianne Brandt

Afsmeltning af sne og is samt opvarmning af havene fører til havniveaustigninger omkring Danmark med bl.a. tab af økosystemer og forøget kysterosion til følge. Ny rapport fra Miljøministeriet sætter fokus på konsekvenserne for Danmark ved et ændret