twitter google+ facebook

Kølig sommer på Grønland

Den kølige sommer bringer minder fra starten af juli 2017 i Ilulissat som bød på kulde og sne. Foto: Lone Godske/NIRAS A/S

Mens vejret i Danmark har været usædvanligt tørt og varmt siden starten af maj, forholder det sig noget anderledes i Grønland, hvor den samme periode mest kan beskrives som kold og en del steder temmelig våd.

Siden starten af maj har vejret været præget af en næsten fastlåst atmosfære med en serie af højtryk over Nordeuropa, og de sædvanlige, vestfra kommende lavtryk har enten taget turen op gennem Danmarksstrædet eller en afstikker langt mod syd ned over Sydeuropa.

Den fastlåste situation med en lind strøm af lavtryk op gennem Danmarksstrædet, har givet en del mere nedbør til østkysten end vanligt. Danmarkshavn fik med 35,6mm den vådeste maj måned siden 1949, og juni blev den næstvådeste siden 1961 ved Station nord (32,2mm). Temperaturmæssigt fik Østkysten en lidt varmere eller nær gennemsnitlig maj, men ellers har vejret generelt været køligt de fleste steder i både maj og juni. Særligt fik Summit, midt på indlandsisen, ny kulderekord den 9. maj med minus 46,5 °C. 

 

På grafikken illustrer de blå farver områder, hvor det er koldere end normal, og de røde illustrere varmere end normalt. Se mere på polarportal.dk/vejr/aktuelt-vejr, hvor man også kan køre en animation

 

Kigger vi lidt frem i krystalkuglen, ser tendensen med højtryk over Nordeuropa og lavtryk ved Syd- og Østgrønland ud til at holde ved lidt endnu, men sidst i juli antyder nogle prognoser, at vejrmønstret måske ændrer sig og giver derfor et lille håb om mere sommerligt vejr til Grønland.

Af Trine Pedersen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 11. juli 2018

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder