twitter google+ facebook

Ekstremt højt tørkeniveau fortsætter

Tørken holder i den grad stand. I de 14 år, hvor DMI har beregnet tørkeindekset, har der aldrig været så mange tørkedage i løbet af et sommerhalvår som i år.

”De sidste otte dage har tørkeindekset på landsplan ligger på et rent 10-tal, der er den højest opnåelige tørkeindeks-værdi. Sammenligner vi med de tidligere år, så overgår tørken i år dem alle, og det kan gå hen og blive endnu mere markant ", siger klimatolog Mikael Scharling, som er manden bag tørkeindeks.

 

I de 14 år DMI har beregnet tørkeindeks, har der aldrig været så mange dage som i år, hvor indeks har været 9 eller mere.

Han fortæller, at vi på landsplan til og med d. 10. juli i år har haft 31 dage med tørkeindeks på 9 eller højere. Det betyder, at året i år allerede har overhalet hele 2008, som det tørreste år i den periode, hvor DMI har beregnet tørkeindeks, dvs. fra 2005 og frem til nu. 

"I 2008 havde Danmark i alt 29 dage med et tørkeniveau på 9 eller højere. Årene 2006 og 2013 havde hhv. 16 og 17 dage med et tørkeniveau på mindst 9 på landsplan. Begge år tog tørken dog først fat i sidste halvdel af juli. Som det sidste af de undersøgte år, havde 2009 to dage med et tørkeindeks på 9", siger Mikael Scharling. 

Desværre for naturen, afgrøderne og haveejerne er det ikke slut endnu. ”Prognoserne de næste fire uger ser både ret solrige, varme og tørre ud, og overordnet vil den nedbør vi får, mest falde i bygeform – altså i afgrænsede områder. Det vejrmønster vi har haft siden maj, ser ikke umiddelbart ud til at ændre sig de kommende fire uger, og der er ikke meget håb om, at nedbørmængderne på landsplan kommer i nærheden af det normale for årstiden”, udtaler energimeteorolog Herdis Preil Damberg. 

Dermed er der ingen umiddelbare forventninger til, at tørkeniveauet kommer til at falde drastisk inden for de næste uger. Skal man for alvor bryde tørken, skal der på landsplan falde omkring 40 mm nedbør eller 40 liter pr. kvadratmeter.  Det svarer til ca. 60 % af julis normalnedbør.

 

Tørkeindekset for d. 9. juli.

Når jordoverfladen er vådest  - typisk i det tidlige forår - er tørkeindekset 0. Det betyder, at der er 100 liter vand pr. kvadratmeter til rådighed for planterne. Når indekset er 5, er der 50 liter tilbage og når indekset topper på 10, er der 0 liter tilbage.

I løbet af juni og juli måned er det normalt, at indekset stiger til omkring 6, da der fordamper mere vand fra jordoverfladen og planter, end der falder nedbør.

 

Af Trine Pedersen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 9. juli 2018.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder