twitter google+ facebook

Ny aftale gør DMI's vejr- og klimadata gratis

"Data er det nye guld".

Med en ny politisk aftale får DMI nu mulighed for at gøre sine værdifulde data gratis tilgængelige for alle. Frigivelsen sker i etaper mellem 2019 og 2023.

Nu skal DMI's data være gratis. Det er resultatet, efter Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre mandag indgik en aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst.

"Frisættelse af vores vejr- og klimadata fjerner en barriere og giver muligheder i en verden, hvor data er det nye guld", siger en glad DMI-direktør, Marianne Thyrring.
"Fuldt udfoldet er vores frie vejr- og klimadata en 24/7-service, så virksomheder og erhverv, iværksættere, kommuner, beredskaber og forsyninger kan basere deres forretning, drift og styresystemer på en sikker og troværdig leverance", fortsætter hun.

Data kommer i bølger

Planen er, at de mange data gøres gratis i etaper fra efteråret 2019 frem til 2023.

"Erfaringen fra andre lande viser, at efterspørgslen hurtigt bliver massiv. Derfor er det vigtigt for os, at være grundige med distributionsløsningen og opnå erfaring, i takt med at flere og flere data slippes fri", siger Marianne Thyrring.

I første omgang er det rå observationsdata, som bliver lagt gratis ud - altså data som temperatur, nedbør og vind fra DMI's netværk af vejrstationer. De data er klar til at blive sluppet i slutningen af 2019. Derefter følger data om vandstand og lyn i første halvdel af 2020. Fra 2021 og frem kommer turen så til bearbejdede data som f.eks. klimadata, radardata og prognosedata.

Frie data skaber værdi

Hidtil har DMI taget betaling for de værdifulde data om vejr, klima og hav, men med den nye aftale er der nu afsat i alt 82 mio. kr. til, at alle kvit og frit kan få adgang. Og forventningen er, at investeringen hurtigt giver samfundsøkonomisk gevinst.

I 2016 vurderede Deloitte f.eks., at gratis meteorologiske data alene i el-, fjernvarme- og landbrugssektorerne har et uforløst effektiviseringspotentiale på op mod 135 mio. kr. årligt. I 2017 pegede Rambøll tilsvarende på et uopdyrket markedspotentiale for gratis data i vandrelaterede ydelser på op mod 106 mio. kr. pr. år.

Marianne Thyrring vurderer, at tiltaget er af stor strategisk betydning for DMI.
"Vi ønsker at fokusere på vores kerneopgave og i høj grad overlade en række andre opgaver til markedet. Det får vi nu optimale muligheder for med den nye aftale", slutter hun.

Læs mere om 'Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst' hos Erhvervsministeriet.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

DMI, 26. februar 2018

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder