twitter google+ facebook

Oktoberstormen har 50 års fødselsdag

For 50 år siden ramte en af de kraftigste storme, vi har oplevet i Danmark siden 1891.  DMI’s stormliste startede i 1891.  Den 17-18. oktober 1967 passerede et dybt lavtryk hen over landet. Det medførte, at store dele af landet fik storm eller orkan.

Den er en af de fire kraftigste storme, Danmark har oplevet siden 1891. De tre andre er ”Julestormen” i 1902, orkanen den 24-25. november 1981 og den formodet kraftigste af dem, ”Decemberstormen” den 3. december 1999

Kraftige storme i oktober rammer ikke Danmark hvert år. Et kig på listen over storme siden 1891 viser, at det er sket 7 gange. Efter 1967 skal vi helt frem til 2013 før vi finder den næste kraftige oktoberstorm. Det var orkanen "Allan", der hærgede landet den 28. oktober. 

Vindmålingerne er konverteret fra Beaufort skalaen til m/s. Grafik: klimatolog Mikael Scharling. Klik for stor version.
Meteorologens analyse af stormen. Gyldigt for 17 oktober 1967 klokken 13

Stormen i oktober 1967

I oktober 1967 passerede en lang række lavtryk tæt forbi Danmark og gav gang på gang regn til landet. Der fald i alt 177 mm regn i oktober, hvilke gør den til den mest nedbørrige måned siden 1874, hvor vi startede med at måle. Ét af de mange lavtryk, der passerede forbi, udviklede sig dog langt mere eksplosivt end de andre og endte med at give os den meget kraftige oktober storm. Lavtrykket bevægede sig under kraftig uddybning fra sydvest mod nordøst tværs gennem landet og gav især den sydøstlige del af landet meget voldsomt vejr. Stormlavtrykket tog en forholdsvis sydlig bane hen over landet. Dermed lå de kraftigste vindstød syd for en linje fra Ringkøbing til det sydlige Kattegat. Ved Kegnæs måltes der en næsten orkan i middelvind, og især er det ekstremt, at der i Kastrup Lufthavn og ved Værløse blev målt 10-minutters middelvinde omkring stærk storm.

"Vindstødsmålingerne ved Kastrup og Værløse blokerede/stoppede ved henholdsvis 40 og 35 m/s. Ifølge observationspersonalet på vejrstationerne, var vindstødene en del stærkere. Formentlig mellem 5 og 10 m/s. Kun få observationssteder havde dengang udstyr til vindstødsmåling. Trægheden i målegrejet var også noget større dengang, så korte, meget kraftige vindstød blev ikke altid registreret tilfredsstillende", fortæller klimatolog John Cappelen, der er DMI's ekspert på historiske storme og med til at vedligeholde DMI's stormliste for Danmark.

Sydsverige fik også besøg af stormen, da lavtrykket fortsatte sin bevægelse mod nordøst. På sydspidsen af den svenske ø Öland blev der målt en middelvind på 40 m/s, hvilket til dato er den højest målte verificerede middelvindsværdi i Sverige ved en målestation uden for bjergområder.

Nordjylland, der lå nord for lavtryksbanen, slap med betydelig mindre vind. Der var op til kuling mellem øst og nord.

Uheldig kombination fældede træerne

Orkanen i oktober 1967 var problematisk for skovene. Jordbunden var mange steder meget våd efter regn. Flere steder 'sejlede' bevoksningerne i vand. Og så ramte stormen mens mange løvtræer endnu havde blade, som vinden kunne tage ekstra godt fat i. Det var medvirkende til et ekstra massivt stormfald. Op mod trekvart million træer væltede.

Det resulterede i store skovfald og andre massive ødelæggelser. Ødelæggelserne lå især langs Hovedvej 1 fra København til Esbjerg. Der kom også store skader på hangarer og fly i Kastrup. Ved Hanstholm måtte et skib undsættes i stormen.

"Metertykke bøgetræer på Bornholm knækkede midt på stammen i Almindingen. Og de fiskere, der red stormen af på Østersøen, kunne berette, at det blæste så kraftigt, at bølgerne ikke rigtigt rejste sig. Det gjaldt blot om at holde skuden op mod vinden og så håbe på, at motoren ikke stoppede", fortæller klimatologen.

Skaderne blev opgjort til ca. 50 millioner kroner. 

En stor del af de faldne bøgetræer vokser videre i Orkanskoven i Almindingen, som har ligget urørt hen siden orkanen i 1967. (Foto: Michael Stoltze).

Der er mere om danske storme og orkaner i 'Værd at Vide' til højre. 

Af kommunikations-meteorolog Klaus Larsen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 16. oktober 2017

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder