twitter google+ facebook

Indenskærs isoplysninger i Sydgrønland: Fra helikopter til satellitbilleder

Den første danske isrekognoscering fra Narsarsuaq og indvielsen af Iscentralen fandt sted den 30. november 1959. Siden da er der foretaget isrekognoscering 1-3 gange om ugen både udenskærs og indenskærs med udgangspunkt i flyvepladsen. Men satellitbilleder er nu blevet så gode at de kan bruges til iskortlægning. 

 

Kort over Sydgrønland.

DMI overvåger løbende isforholdene i de grønlandske farvande for at understøtte sejladssikkerheden. De sidste par årtier har Istjenesten på DMI kortlagt havisen omkring Grønland ved hjælp af satellitbilleder, mens indenskærsruterne i Sydgrønland er blevet overvåget af Iscentralen i Narsarsuaq. Her har man anvendt helikopterrekognosceringer til at indsamle og videreformidle detaljerede oplysninger om isforholdene i Sydgrønland. Isforholdene i de sydgrønlandske fjorde kan være særdeles vanskelige, da forekomsten af både gletscheris, fastis samt storis kan volde store sejladsmæssige udfordringer. De senere år er der dog sendt flere satellitter op, der optager billeder i så høj en opløsning, at de er i stand til at vise isforholdene i de forskellige fjorde og løb i Sydgrønland. Fra 1. november 2017 baseres indenskærs ismeldingen i Sydgrønland derfor på satellitbilleder, og den helikopterbaserede isrekognoscering fra Narsarsuaq ophører. 

Flere satellitter dækker Sydgrønland

Forskellige satellitter optager enten visuelle billeder eller såkaldt radar billeder, og især sidstnævnte billeder er ideelle til visning af isforholdene, da optagelserne er uafhængige af skydække og mørke. I den allermørkeste periode fra medio november til ultimo januar optages der ikke visuelle billeder, der er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt med dagslys når satellitterne passerer Sydgrønland. Radarbillederne optages af forskellige satellitter såsom Sentinel-1, Radarsat-2 og Cosmoskymed, og i de fleste tilfælde er radarbillederne tilgængelige for Istjenesten på DMI indenfor 1- 3 timer efter optagelse. For nylig har DMI indgået kontrakt om levering af radarbilleder fra den tyske satellit TerraSAR-X, og disse billeder bliver rygraden i kortlægningen af de indenskærs isforhold i Sydgrønland de næste 4 år. De første TerraSAR-X billeder forventes leveret i løbet af november 2017. 

Fortsat ismelding via facebook og Dropbox

Hidtil har Iscentralen i Narsarsuaq udsendt en opdateret indenskærs ismelding cirka 2 gange om ugen, samt vist fotos af isforholdene via Facebook og Dropbox. Istjenesten på DMI vil fra november udsende ismeldinger 2 – 3 gange ugentligt dækkende alle meldepunkter i Sydgrønland, samt vise de nyeste satellitbilleder via Facebook og Dropbox. 

Satellitbilleder

Nedenfor er vist et udvalg af de satellitbilleder, både radar og visuelle, som er blevet optaget over Sydgrønland i perioden fra den 10. oktober til den 14. oktober 2017. I denne periode var der flere skyfrie dage, hvilket betyder der blev optaget en lang række brugbare visuelle billeder fra Sentinel-2A og Sentinel-2B satellitterne. 

Klik på billederne for stor version.

knækket optaget den 10 oktober 2017 08:35 utc (radarbillede)
knækket optaget den 12 oktober 2017 14:41 utc (visuelt billede)
Narssaq sund optaget den 10 oktober 2017 08:11 utc (radarbillede)
Narssaq sund optaget den 14 oktober 2017 14:31 utc (visuelt billede)
Mundingen af Bredefjord optaget den 13 oktober 2017 09:28 utc (radarbillede)
Mundingen af Bredefjord optaget den 12 oktober 2017 14:41 utc (visuelt billede)
Hollænderløbet optaget den 13 oktober 2017 09:28 utc (radarbillede)
Hollænderløbet optaget den 12 oktober 2017 14:41 utc (visuelt billede)
Mågeløbene optaget den 12 oktober 2017 14:41 utc (visuelt billede)
Julianehåbsfjorden optaget den 14 oktober 2017 14:31 utc (visuelt billede)
Sardloq optaget den 14 oktober 2017 14:31 utc (visuelt billede)
Nanortalik optaget den 11 oktober 2017 14:21 utc (visuelt billede)
Båkeruten-Frederiksdal optaget den 11 oktober 2017 14:21 utc (visuelt billede)
Prins Christian sund østlig munding optaget den 11 oktober 2017 14:21 utc (visuelt billede)

Læs mere om istjenesten i grønland i "Værd at vide" til højre 

Af Klaus Larsen og Jens Jakobsen kommunikation@dmi.dk

© DMI, 20. oktober 2017.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder