twitter google+ facebook

Årets ozonhul over Antarktis det mindste i mange år

Den 16. september 1987 blev der lavet en aftale i Montreal, der effektivt skulle begrænse de stoffer der nedbryder ozon i stratosfæren. Det skete på baggrund af at ozonhullet over Antarktis blev større og større. Årets ozonhul blev det næstmindste siden aftalens indgåelse.

Kurver over det årlige maksimale udbredelser af ozonhullet. Klik for stor version.

Ozonhullet dannes når menneskeskabte klor- og brom-forbindelser kemisk nedbryder stratosfærens ozon, når sollyset vender tilbage til det antarktiske område i løbet af foråret (efteråret på den nordlige halvkugle). Udbredelsen og varigheden af ozonhullet styres hovedsageligt af meteorologiske forhold. 

Ozonhullet størrelse 

”Størrelsen af hullet toppede 11. oktober, med et areal på 17.3 mill km2. Den generelle nedadgående form på kurven skyldes den mindskede mængde ozonnedbrydende stoffer i stratosfæren, mens de store år-til-år variationer skyldes de meteorologiske forhold i stratosfæren.” siger DMI ozonekspert Helge Jønch-Sørensen

Ozonhullet i år (blå kurve) og prognosen for de kommende døgn (blå firkanter) sat i relation til tidligere år (øvrige farvede kurver). Data: EUMETSAT/ROM SAF. Klik for stor version

Som det ses i figurene er det ikke længere siden end 2015 at der var et meget stort ozonhul, der satte rekord for årstiden.

”På datoen for dette års maximum på 17.3 mill km2 var hullet i 2015 26.5 mill. km2 eller godt 9 mill km2 større.” siger Helge Jønch-Sørensen.

Nedbrydningen

For at den kemiske ozonnedbrydning skal være effektiv kræves lave temperaturer i stratosfæren og en stabil polarhvirvel. Nedbrydningen finder sted inden for den polare hvirvelstrøm - kraftige vinde i stratosfæren der blæser i en lukket ringformet bane om det antarktiske kontinent og isolerer luften inden for hvirvlen. Udbredelsen af ozonhullet er begrænset af denne hvirvelstrøm, hvis form, stabilitet og varighed er bestemt af de meteorologiske forhold i stratosfæren.

I modsætning til 2015, hvor der var en meget kraftig og stabil polarhvirvel, har den i år været mindre og mere ustabil, hvilket har betydet at varmere luft har kunnet trænge ind.

De røde punkter er temperaturen i 23 kms højde over Antarktis i 2015 og den sorte er fra i år. Den blå vandrette linje viser de højeste temperatur hvor den kemiske ozonnedbrydning er effektiv i denne højde. Data: EUMETSAT/ROM SAF. Klik for stor version

Dette illustreres i figurer til højre der viser minimums temperaturen siden 1. august over Antarktis (syd for 60 grader syd) i 23 kms højde. De røde punkter er temperaturen i 2015 og den sorte er fra i år.

Den blå vandrette linje viser de højeste temperatur hvor den kemiske ozonnedbrydning er effektiv i denne højde.

Det ses, at minimumstemperaturerne følges godt ad indtil midt september, hvor et varmefremstød i år hævede temperaturen over den blå linje. Generelt så har polarhvirvlen dækket et mindre areal end i 2015 og samtidig har tykkelsen af området i stratosfære hvor ozonnedbrydningen var effektiv været mindre. Samlet set er mængden af "manglende ozon" i 2017 halveret i forhold til 2015 (ca 14 megatons mod ca 31 megatons ved maximum).

Fra dagen med maksimal udbredelse. Data:EUMETSAT/AC SAF. Klik for stor version

"Efter ozonhullets størrelse toppede omkring år 2000, har der været en nedadgående tendens som forudsagt af modellerne efter Montrealprotokollens vedtagelse. Effekten af at begrænse udledningen af ozonnedbrydende stoffer er tydelig, men tidshorizonten for den endelige "helingen" af ozonlaget er ikke helt sikker. 
Vi forventer, at ozonlaget er genoprettet omkring år 2050, men der går endnu nogle år, før vi med sikkerhed kan sige, at vi er på rette vej.
Desuden er der fortsat nogle ubekendte faktorer, der kan udsætte helingsprocessen; f.eks. klimaændringer og nye, endnu ukendte ozonnedbrydende stoffer" konkluderer Helge Jønch-Sørensen.

Vil du vide mere om ozonhuller, så se  henvisninger i "Værd at vide"  til højre

Journalister kan kontakte Helge Jønch-Sørensen på 39 15 74 15.

Af Klaus Larsen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 19. oktober 2017.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder