twitter google+ facebook

Indlandsis-model i ny og bedre version

Størrelsen af Grønlands iskappe - Indlandsisen - styres af et stort antal processer. Mange af dem indgår i DMI's avancerede model for overflademassebalancen. Foto NASA.

DMI kører en af verdens mest avancerede modeller for isen på Grønland. Den har nu fået en overhaling, så den leverer endnu bedre data i fremtiden - og i fortiden. DMI's forskere har i den anledning beskrevet ændringerne i to engelske nyheder på siden polarportal.dk

Nyhed 1: Ny og forbedret overflademassebalance for Indlandsisen
Et nyt og forbedret overflademassebalance-produkt er netop blevet lanceret på Polar Portal. Denne opgradering til den eksisterende model forbedrer ikke kun den måde, hvorpå snepakken håndteres i modellen, der bruges til at beregne overflademassebalancen, det udvider også dataserien tilbage til 1980 - hvilket giver en længere og mere repræsentativ referenceperiode. Læs mere på Polar Portal (engelsk)

Nyhed 2: Opdateringer til starten af smelte- og ablationssæsonen 
For en uge siden lancerede vi et nyt og forbedret overfladebalance-produkt på Polar Portal. Forbedringerne i den underliggende model omfatter ændringer i detaljerne om, hvordan vand fra smeltet sne perkolerer i snelagene, hvor det enten genfryser i snepakken eller løber af som flydende vand. Islinser i snepakken behandles også mere realistisk. Disse ændringer og det faktum, at vi kunne udvide dataserierne tilbage til 1980 (så vi kan bruge den mere almindelige referenceperiode 1981-2010) har konsekvenser for smeltesæsonen og ablationssæsonen på Indlandsisen. Læs mere på polarportal.dk

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 8. maj 2017.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder