twitter google+ facebook

Som vinden blæser

DMI vejrstation.

Har foråret og starten på sommeren i år været mere blæsende end normalt? Sådan spørger mange af DMI’s brugere, og der er noget om snakken.

Brugere af dmi.dk og DMI’s app undrer sig i øjeblikket over, om ikke vores forår og sommer er kommet mere blæsende fra start end ellers. DMI har sat en klimatolog og en meteorolog til at undersøge sagen.

DMI måler vind på ca. 70 vejrstationer jævnt fordelt ud over landet. Vindsensoren, det kaldes et kop-anemometer, sidder placeret øverst i vejrstationens maste i 10 meters højde. Vinden registreres konstant, og hvert 10. minut sendes der en melding til DMI med informationer om det højeste målte vindstød og middelvindhastigheden over de 10 minutter.

For at se om det har blæst mere i år ift. tidligere år, har klimatolog Mikael Scharling kigget dybt i DMI’s klimadatabase og fundet data frem for lufthavne ved Danmarks tre største byer; København, Aarhus og Odense.

Dage med hård vind 2004 - 2017. Grafik: Mikael Sharling, DMI.

Grafen viser, hvor mange dage der har været observeret hård vind (over 10,7 m/s) i perioden april til og med juni. Det fremgår tydeligt, at der er stor variation fra år til år, men også at man i år på alle tre lokaliteter, har oplevet relativt mange blæsevejrsdage. Så der er altså noget om snakken - 2017 har i den undersøgte periode været ganske blæsende. 2013 og 2015 havde også mange blæsevejrsdage, mens fx 2014 og 2016 havde ganske få.

Hvorfor er der så stor forskel fra år til år?
”Tager vi 2017 har året været kendetegnet ved, at vi de seneste måneder har haft lange perioder med fronter og lavtryk, der er trukket ind over Danmark vestfra. Det meget omskiftelige vejr er kun er blevet afløst af kortere perioder med mere stabilt og roligere vejrsituationer. Store blokerende højtryk, der er med til at holde fronter og lavtryk væk fra Danmark, har haft trænge kår i år,” fortæller meteorolog Lars Henriksen.

I 2016 var der mere stabilt vejr og de vestlige vindretninger var ikke specielt dominerende. Det har alt i alt givet færre dage med blæsevejr, konkluderer meteorologen.

Af klimatolog Mikael Scharling og meteorolog Lars Henriksen kommunikation@dmi.dk  

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder