twitter google+ facebook

Jetstrømmens sommerplage: Kold regn eller varme byger

Ligger vi tæt på jetstrømmen (på den varme side) kan der være fare for skybrud
Ligger vi nord for jetstrømmen, får vi køligt sommervejr med byger - det har været den dominerende situation i sommeren 2017
Bugtninger på jetstrømmen transporterer varme mod nord og kulde mod syd. I dette tilfælde har jetstrømmen form som et græsk Omega (Ω). Dette kan i nogle situationer give ganske stabile vejrforhold og varmt sommervejr i længere perioder

Jetstrømmen er både skurk og helt i det danske sommervejr - mest skurk

Tirsdag bevæger et frontsystem med kraftige tordenbyger og fare for skybrud sig ind over Danmark fra vest.

En nordlig bugtning af den såkaldte polare jetstrøm har placeret varm luft over Danmark. Se øverste grafik til højre. De kraftige byger truer, fordi bugtningen bevæger sig mod øst. Dermed bliver den varme luft i løbet af aftenen og natten skiftet ud med kølig luft i en sydlig bugtning af jetstrømmen.

Det er i overgangen fra varm til kold luft, at forholdene i atmosfæren er særlig gunstige for kraftig konvektion og bygeudvikling. Konvektion er betegnelsen for lodrette bevægelser af luften i atmosfæren.

Jetstrømmen som sommerskurk

Jetstrømme er generelt kendetegnet ved kraftige vinde, der blæser i atmosfæren i ca. 10 kilometers højde - ofte fra vest mod øst. Den polare jetstrøm, der ligger nær Danmark det meste af året, befinder sig på grænsen mellem varm luft mod syd og kold luft mod nord. Lavtryk og tilhørende frontsystemer bevæger sig næsten slavisk langs den polare jetstrøm, så på den måde spiller dens placering en stor rolle for vejrudviklingen i Danmark - denne sommer har den rolle været som skurk.

Meget af tiden i juni, juli og starten af august har jetstrømmen ligget ret stabilt fra vest mod øst og dermed delt Europa. Se midterste grafik til højre. Vi i nord har oplevet køligt vejr med byger, mens de længere sydpå i Europa har lidt under hedebølger og generelt særdeles varmt vejr med varmerekorder flere steder.

Der har ikke været meget stabilt højsommervejr med jetstrømmen placeret langt mod nord i 2017. Foto Günter Rohe.

Opskriften på sol og varme

Hvis vi for alvor skal have sommervarme i Danmark, kræver det, at vi får transporteret varm luft op over landet fra syd. Dette kan ske, hvis der kommer de rette bugtninger på jetstrømmen, så den ender et stykke nord for Danmark. Se nederste grafik til højre.

Hermed får vi transporteret varm luft mod nord og kold luft mod syd. Hvis Danmark ligger centralt placeret på den varme side af en sådan bugtning af jetstrømmen, får vi sol og varme. Er vi desuden så heldige, at positionen af jetstrømmen er nogenlunde stabil, kan vi få en længere periode med varmt sommervejr.

Der er i den nærmeste fremtid ikke tegn på varmt og stabilt sommervejr, men snarere på at vi vender tilbage til den ustadige vejrtype med beherskede temperaturer.

Af Henning Gisselø, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 15. august 2017

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder