twitter google+ facebook

Sådan bliver du forfatter for FN's klimapanel

FN’s Klimapanel, IPCC, planlægger i disse måneder arbejdet af sin sjette hovedrapport om klimaforandringer samt tre særrapporter. Første punkt på dagsordenen: Hvem skal skrive rapporterne?

I de kommende måneder udpeger klimapanelet forfatterholdet, der skal skrive rapporterne. Danske forskere og forskningsinstitutioner spiller en væsentlig rolle i opbygningen af viden om klimaforandringer og deres effekter og ikke mindst om, hvordan vi afværger og imødegår klimaforandringerne.

Informationsmøder

DMI er nationalt kontaktpunkt til IPCC og afholder derfor i samarbejde med DTU og Aarhus Universitet to informationsmøder for at informere om, hvordan man bliver nomineret til IPCC’s forfatterhold, og hvad det indebærer.

  • 26. oktober 2016, kl. 13-15, Aarhus Universitet, Lokale 1520-733, Ny Munkegade 118, 7. sal, Aarhus C.
  • 27. oktober 2016, kl. 13-16, FN Byen Marmorvej, København Ø. Kræver tilmelding: http://www.tilmeld.dk/IPCC-event-UN-City

Målgruppen er forskere og eksperter bredt inden for alle aspekter af klima: klimaforandringer, konsekvenser af klimaforandringer, klimatilpasning, afværgeforanstaltninger, økonomiske aspekter m.v.

Arrangementet informerer om, hvordan man bliver en del af forfatterholdet, og hvad det indebærer. På den måde er ønsker arrangørerne at opnå stor synlighed for den danske ekspertise og forskning inden for alle aspekter af klima: klimaforandringer, konsekvenser af klimaforandringer, klimatilpasning, grønne løsninger og afværgeforanstaltninger, økonomiske aspekter m.v.

IPCC's arbejde

Arbejdet i FN’s Klimapanel er uafhængigt af Klimakonventionen, men samtidig helt centralt for Parisaftalen. Klimapanelets rapporter har altid ligget som en solidt fundament under Klimakonventionen, og den femte hovedrapport var et vigtigt indspil i udformningen af klimaaftalen fra COP21 i Paris.

Parisaftalen beskriver også hvorledes Klimapanelets arbejde skal spille ind fremover. Aftalen opfordrer panelet til at udarbejde en rapport om 1,5 °C global opvarmning. Denne særrapport vil spille direkte ind i konventionens drøftelser af fremdriften mod overholdelse af 2-graders målsætningen. På samme måde vil den kommende hovedrapport være et essentielt indspil i den første af rækken af fem-årige evalueringer af indsatsen. De omfattende høringsprocedurer og godkendelsesprocesser, som er en grundsten i Klimapanelets arbejde, sikrer, at rapporterne har en meget høj grad af integritet og autoritet, som er helt essentiel for at kunne tjene klimakonventionens arbejde.

IPCC's Sjette Hovedrapport (AR6)

IPCC's sjette Hovedrapport (AR6) vil bestå af tre delrapporter og en synteserapport.

  1. WGI – Arbejdsgruppe 1: Den naturvidenskabelige baggrund for klimaændringerne (2021)
  2. WGII – Arbejdsgruppe 2: Konsekvenser og tilpasning (2021)
  3. WGIII – Arbejdsgruppe 3: Afbødning af klimaændringerne (2021)
  4. SYR – Synteserapport: De vigtigste tværgående konklusioner (2022)

Samtidig udarbejdes 3 særrapporter, der hver går mere i dybden med et emne.

  1. 1,5 °C global opvarmning (på opfordring af klimaaftalen fra COP21 Paris) (2018)
  2. Bæredygtig arealanvendelse, fødevareforsyning og ørkenspredning (2019)
  3. Verdens have, gletsjere og iskapper i et ændret klima (2019)

Ligeledes udarbejdes en metoderapport om opgørelse af drivhusgasudledninger, som skal opdatere IPCC’s retningslinjer med den seneste viden (2019).

Spørgsmål kan rettes til det danske kontaktpunkt: Tina Christensen, tic@dmi.dk, 3915 7496

Informationer om processerne i IPCC opdateres løbende på: http://ipcc.vejrblog.dk/

Af Tina Christensen

Redaktion Bjarne Siewertsen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 13. oktober 2016

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder