twitter google+ facebook

Koreanske katastrofefolk konsulterer DMI

Der var fuldt hus, da koreanske katastrofefolk gæstede DMI for at lære mere om DMI's beredskabsrolle og klimaforskning. Klik for at se billedet i stor format.
Vicedirektør ved DMI, Anne Højer Simonsen, sammen med Jin-Young Kim, Henry Kim og delegationens tolk. Klik for at se billedet i stor format.

Beredskabsvarsling og klimaforskning: Der var fokus på DMI's rolle i det nationale beredskab, da en sydkoreansk beredskabsdelegation gæstede DMI på Lyngbyvej i København.

Beredskabsdelegation fra Sydkorea besøgte DMI for at få indblik i DMI's beredskabsrolle.

Under besøget den 31. oktober blev der lejlighed til at fortælle om DMI's rolle i det danske katastrofeberedskab, og hvordan DMI leverer data og rådgivning til forskellige myndigheder så som Beredskabsstyrelsen, Politiet og Fødevarestyrelsen.

Delegationen, der gæstede DMI, Korea Disaster Prevention Association (KDPA), svarer allermest til den gren i Beredskabsstyrelsen, som her i Danmark går under navnet 'Samfundsberedskabet', hvis fremmeste opgave er at understøtte og udvikle samfundets samlede beredskab af myndigheder, virksomheder og borgere.

Klimaforskning bringes i spil   

Delegationen var særligt interesseret i at vide, hvordan DMI's klimaviden bringes i spil i forbindelse med tilpasning af beredskabet - ikke kun på landsplan, men også på lokalt plan.

"DMI's forskning i fremtidens klima lægger fundamentet for tilpasningsarbejdet på kommunalt plan. Ude ved kommunerne spiller en kombination af klimaviden og beredskab en afgørende rolle, når der udarbejdes planer for beredskab og klimatilpasning f.eks. i forbindelse med udvidelse af havne eller skybrudssikring under pladser," siger DMI's beredskabschef Knud-Jacob Simonsen.

Vejrmodeller kan meget mere

Beredskabsstyrelsen opdaterer jævnligt listen over de største risici for Danmark, hvoraf DMI er indblandet i langt de fleste.

"DMI varsler, hvis et eller flere farlige fænomener så som orkaner eller skybrud forventes at ramme Danmark, men vores vejrmodeller kan meget andet end forudsige vejret. De anvendes også i forbindelse med f.eks. spredning af smittefarlige sygdomme og kemiske stoffer eller i forbindelse med nukleare ulykker," slutter Knud-Jacob Simonsen.

De sydkoreanske gæster var desuden meget interesserede i klimaforandringer på Grønland. Afsmeltningen af is påvirker nemlig ikke primært  vandstanden nær Grønland, men globalt, f.eks. omkring Sydkorea.

Af Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 1. november 2016

Klik på billedet for at komme direkte til mobilvarsling.dk.


'Mobilvarsling' hentet 100.000 gange         

App'en ’Mobilvarsling' kan advare brugerne med en besked direkte på telefonen, når der sker større ulykker og katastrofer i Danmark. App’en, der blev lanceret den 24. februar i år, er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Rigspolitiet, DMI og Vejdirektoratet, og nu downloadet mere end 100.000 gange.

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder