twitter google+ facebook

Rekordstor CO2-stigning i 2015

Atmosfærens indhold af kuldioxid hoppede i 2015 højere end nogensinde tidligere målt. Det rapporterede USA’s Nationale Oceaniske og Atmosfæriske Administration, NOAA, i sidste uge.

For første gang i målehistorien hoppede den årlige stigning af CO2 (kuldioxid) i atmosfæren i 2015 med hele 3,05 ppm, skriver NOAA torsdag. Dermed blev 2015 det fjerde år i træk, hvor den årlige stigning var mere end 2 ppm. NOAA måler og offentliggør gennem Scripps Institution of Oceanography løbende tal for atmosfærens indhold af CO2.

1 ppm svarer til ét molekyle CO2 for hver 1.000.000 molekyler atmosfærisk luft. I februar 2016 var det gennemsnitlige globale atmosfæriske CO2-indhold på 402,59 ppm.

I februar 2016 var det gennemsnitlige globale atmosfæriske CO2-indhold på 402,59 ppm. Grafik NOAA

Naturlige og menneskeskabte variationer

"Det er primært menneskets afbrænding af kul, olie og gas, som de seneste 2-300 år har øget indholdet af CO2 i atmosfæren fra ca. 280 ppm til nu mere 400 ppm. Det er en stigning på 120 ppm eller ca. 44%," siger DMI’s forskningschef Katrine Krogh Andersen.

”I år har CO2-stigningen fået et boost,” siger forskningschefen. ”Det skyldes delvis den El Niño, vi så toppe omkring juletid. Når vejret ændrer sig, så reagerer plantelivet derefter. Det har også en betydning for mængden af CO2 i atmosfæren.”

Den atmosfæriske koncentration af CO2 er steget med ca 2 ppm pr år - og nu senest mere end det.

CO2-indholdet er det højeste i menneskehedens historie, og stigningen i de seneste århundreder skal sammenlignes med, at de største naturlige udsving i hele perioden fra år 1.000 til år 1.800 kun var på ca. 7 ppm. CO2-indholdet i atmosfæren før de nuværende målinger begyndte, vurderes ud fra geologiske arkiver som eksempelvis træers årringe eller iskerner.

Udledningen af CO2 er steget kraftigt over de seneste årtier, men tendensen er nu ved at flade ud. Efter en stigningstakt på 4 % i gennemsnit det seneste årti var stigningen i 2012 og 2013 på 1% og i 2014 kun på 0,5%.

Hawaii

Målingerne af det globale CO2-niveau udføres ved det amerikanske observatorium på Mauna Loa på Hawaii. Herfra er der kontinuerligt og på timebasis er målt atmosfærisk CO2 siden 1958. 

Observatoriet på Hawaii anses af eksperter for at være ideelt til målingerne af atmosfærisk CO2, fordi det befinder sig langt fra forureningskilder, højt oppe på en udslukt vulkan, midt i Stillehavet. Målingerne er drevet af det amerikanske NOAA og påbegyndt af legenden indenfor forståelsen af sammenhængen mellem atmosfærisk CO2 og global opvarmning, Charles David Keeling. 

CO2 - en drivhusgas

CO2 er en såkaldt drivhusgas. Det vil sige, at den tilbageholder varme i Jordens atmosfære, som ellers ville være strålet ud til verdensrummet.

"Effekten af det stigende indhold af CO2 i atmosfæren er en menneskeskabt drivhuseffekt, der får temperaturen til at stige på Jorden generelt. På trods af indflydelsen af naturlige klimavariationer var 2011-2015 således også de varmeste fem år siden starten af de systematiske temperaturmålinger for ca 160 år siden," siger Katrine Krogh Andersen.

CO2-niveauet i den geologiske periode Pliocæn, for mellem 2,5 og 5,3 millioner år siden, var helt oppe på 415 ppm. Med det fulgte også en gennemsnitlig temperatur, som lå 3-4°C højere end vores nuværende og mere end 10°C højere ved polerne. Havniveauet stod deraf også op til 40 meter højere end i dag. Der var dog også andre faktorer, som gjorde sig gældende.

Scripps Institution of Oceanography vurderer, at fortsætter det nuværende høje udledningsniveau af CO2 i atmosfæren, så rammer vi et CO2-indhold på 450 ppm i 2040. 

For yderligere information kontakt Katrine Krogh Andersen gennem DMI’s kommunikationsafdeling, 3915 7509 

Af Bjarne Siewertsen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 15. marts 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder