twitter google+ facebook

På arbejde i fjerne områder og i ekstremt vejr

Radarmålinger på Grønlands indlandsis, bådfart foran kælvende gletsjere og måling af havtemperaturer og saltindhold i Nordvestgrønland - DMI var naturligvis leveringsdygtigt, da WMO efterspurgte kvindelige medarbejdere, der arbejder under ekstreme vejrmæssige forhold.  

FN's meteorologiske organisation WMO sætter i anledning af Kvindernes internationale kampdag den 8. marts fokus på kvinder, der arbejder under ekstreme arbejdsforhold.

Medarbejdere, der falder ind under præcis denne kategori, har vi flere af ved DMI. Måske vedligeholder de meteorologiske måleinstrumenter eller satellitteknologi, eller måske er de forskere eller arbejder med klimaservices. Fælles for dem alle er, at de arbejder i fjerntliggende områder eller under ekstreme vejr- og klimaforhold.

WMO har inkluderet flere af DMI’s kvindelige medarbejdere i deres ”Women In Action”-initiativ. Se nogle af dem nedenfor og klik på billederne for at se flere. 

Radar measurements in Greenland


Radarmålinger på Grønlands indlandsis

”En uges radarmålinger blev foretaget på Renland-iskappen i Østgrønland i minus 25 grader celsius. Med snescooter som transportmiddel rundt på isen skulle vi finde det bedste sted at bore en ny is-kerne. Med en ny 584 meter lang is-kerne, kan man bestemme fortidens klima og den atmosfæriske sammensætning ca. 130.000 år tilbage i tiden,” fortæller forsker Iben Koldtoft. 

Weather forecasting in Greenland. Danish Meteorological Institute


På bådfart foran kælvende gletsjere

”Vi udfører forskellige GPS-undersøgelser fra en båd umiddelbart foran en gletsjer. Disse undersøgelser gentages regelmæssigt for at måle hvor meget is, der mistes ved kælvning, sammenlignet med, hvor meget der smelter fra iskappens nedre dele. Vi arbejder i øjeblikket på, hvordan vi bedst muligt får disse processer integreret i vores computermodeller,” fortæller forsker Ruth Mottram.

Glacier fieldwork in Greenland.


Måling af temperaturer og saltindhold i Nordvestgrønland

”Som en del af måleprogrammet ICE-ARC, der handler om konsekvenserne af klimaforandringer i Arktis, og i samarbejde med den danske flåde, udførte vi feltarbejde ved Inglefield Bredning i Nordvestgrønland. Ved at benytte måleinstrumentet CTD målte vi temperatur, saltindhold og andre parametre i fjorden og ud for de omkringliggende gletsjere,” fortæller forsker Ida Margrethe Ringgard. Manden i billedet er Ida’s kollega Jacob Høyer.

Janne Hansen, Anne Groth Grube and Stine Buhl, Danish Meteorological Institute


Hvem laver prognoserne i Grønland?

”Sammen med vores to mandlige kolleger laver vi hovedsagligt prognoser for fly, der skal ind og ud og rundt om Grønland. Grønland har et hurtigt skiftende, og sommetider ekstremt vejr, som gør det til et meget udfordrende og interessant job at være meteorolog i Grønland. Vi laver også udsigter for det danske luftvåben og for forskerne i Summit på toppen af Indlandsisen. Vores udsigter og prognoser er vigtige for samfundet heroppe, hvor de ofte er meget afhængige af lufttransport,” fortæller tre kvindelige meteorologer i Kangerlussuaq, Janne Hansen, Anne Groth Grube og Stine Buhl. 

Se flere kvindelige meteorologer, hydrologer, oceanografer, klimaforskere og hør mere om deres på mange måder grænseoverskridende arbejde på WMO’s flickr-konto.

Af Christian Lietzen og Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk

© DMI 8. marts 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder