twitter google+ facebook

DMI mod nord: Fastis og føhn i Sydgrønland

Fænomenet føhn har sat smeltningen i gang med et brag i Sydgrønland i denne uge.

Fastisen i Tunulliarfik (Eriksfjord) i det sydligste Grønland har de seneste måneder forhindret bygdeskibenes anløb af blandt andet Narsarsuaq og Qassiarsuk. Omvendt kan den tykke fastis både bære biler og snescootere som de lokale ofte anvender som transportmiddel på fastisen.

Iscentralen i Narsarsuaq måler i løbet af vinteren jævnligt tykkelsen på fastisen i Tunulliarfik. Seneste måling fra 12. marts viste en tykkelse på 70 cm, og isen har formodentligt nået sin maksimale tykkelse denne vinter.

Onsdag og torsdag i denne uge ramte nemlig kraftige føhnvinde det meste af Sydgrønland, og i Narsaq og Narsarsuaq blev der målt hhv. +12°C og +10°C torsdag eftermiddag lokal tid. Samtidig sås store mængder smeltevand ovenpå fastisen ved Narsarsuaq.

Iscentralen i Narsarsuaq overflyver et par gange om ugen de såkaldte indenskærs sejlruter i Sydgrønland, og seneste ismelding fra 14. marts melder om fast vinteris i Tunulliarfik.

Fastisen ved Narsarsuaq 2 dage før de varme føhnvinde ramte Narsarsuaq. Foto Jens Jakobsen. Klik for stor version.
Den 29. januar målte Iscentralens medarbejdere tykkelsen på fastisen til 60cm. Til venstre ses isobservatør Ulrik Fausing Riis og til højre isobservatør Laust Lindskov Vestergaard. Foto Jonas Haagensen. Klik for stor version.
Billede taget over Tunulliarfik på isrekognosceringen den 14. marts. Foto: Jens Jakobsen. Klik for stor version.


Ud over issrekognoscering fra helikopter, kan satellitbilleder kan også være med til at vise udbredelsen af fastis i Sydgrønland, og den 15. marts blev der eksempelvis optaget både et Radarsat-2 billede samt et skyfrit Modis billede over Sydgrønland.

På begge satellitbilleder kan man tydeligt se fastisudbredelsen i Tunulliarfik, mens der i Igaliku Fjorden lige syd for er isfrit. De store mængder ferskvand fra Narsarsuaq elven formodes at bidrage til fastisdannelsen under indfrysningen i de tidlige vintermåneder, da saltvand opblandet med ferskvand har nemmere ved at fryse end mere saltholdigt vand.

Modis-foto. Klik for stor version.
Radarsat-foto. Klik for stor version.


Og onsdag og torsdag i denne uge ramte varme føhnvinde så Sydgrønland, og store mængder smeltevand ligger nu på fastisen, hvilket gør den uegnet at køre på - både i bil og på snescooter.

Føhn er en særlig slags vinde, der i Grønland opstår, når luften blæser op over indlandsisen, så fugtigheden sner ud. Når vinden blæser ned igen, stiger temperaturen kraftigt i den nu tørre luft.

Føhn er noget, der ses markant på temperaturen...
...og på vindhastigheden. Grafikker fra dmi.dk.

Store mængder sne er smeltet onsdag og torsdag i fjeldene ved Narsarsuaq, og samtidig er fastisen nu dækket af et tykt lag smeltevand som umuliggør færdsel på isen. Foto Jens Jakobsen.

Læs seneste ismelding fra Iscentralen her.

Se seneste satellitbilleder over Grønland her.

For at modtage billeder fra seneste isrekognoscering, skriv til Iscentralen på icepatrol@dmi.dk. Iscentralen udsender billeder både via Dropbox og Facebook.

Af Jens Jakobsen, Isrådgiver

© DMI, 18. marts 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder