twitter google+ facebook

Tidlig start på Indlandsisens smeltesæson

Varm luft over Grønland har sat skub i afsmeltningen af Indlandsisen

Mellem den 10. og 12. maj 2016 smeltede Indlandsisen så meget, at sæsonen for afsmeltning nu officielt er startet.

Dette placerer sæsonstarten på top-5 over de tidligste sæsonstarter siden 1991, hvor beregningerne af afsmeltningen af Grønlands Indlandsis startede.
Den tidligste sæsonstart i perioden var 29. april i 1996, mens vi i 2015 skulle helt hen til d. 12. juni, før smeltesæsonen blev skudt i gang.

Starten på smeltesæsonen defineres som den første dag af en periode på tre dage i træk, hvor mere end 5% af Indlandsisens areal er udsat for afsmeltning. Afsmeltning er defineret ved, at isen smelter med end 1 millimeter pr dag.

De tre grønlandskort viser, at et så stort overfladeareal af Indlandsisen var udsat for afsmeltning mellem 10. og 12. maj, så kriteriet for starten af smeltesæsonen var opfyldt. Den blå graf til højre viser, hvor mange procent af Indlandsisens overflade som er udsat for afsmeltning. Grafik Ruth Mottram.

Selv om grønlænderne tidligt i april oplevede flere varmerekorder, blev kriteriet for sæsonstart ikke opfyldt. Kulden vendte nemlig hurtigt tilbage og har indtil lige før pinse ligget tungt over Grønland, men tilførsel af varme fra syd har nu sat så meget skub i afsmeltningen, at sæsonen altså officielt er startet.

Af Henning Gisselø, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 17. maj 2016

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder