twitter google+ facebook

Aftagende El Niño forsinker Stillehavets tropiske cykloner

El Ninos sidste krampetrækninger forsinker sæsonen for tropiske cykloner, som ellers plejer være gået i gang på nuværende tidspunkt.

Stillehavet bliver hvert år hjemsøgt af tropiske lavtryk/cykloner, som kan udvikle sig til tropiske storme eller orkaner. Mest aktivitet er der i det vestlige Stillehav, hvor især Fillippinerne ligger i skudlinjen for de tropiske orkaner, som man i øvrigt på de kanter kalder tyfoner.   

De tropiske storme og orkaner forekommer hele året, men de fleste observeres i månederne august og september, mens der er et minimum i februar.  I år er det første gang siden 2011, at der ikke er observeret nogle tropiske cykloner i maj måned, og fra februar til udgangen af juni er der kun observeret en enkelt mindre og ganske svag tropisk cyklon.

Havtemperaturer i det tropiske Stillehav 30. marts 2016. Det er stadig varmt i den østlige del af Stillehavet og syd for Ækvator. Grafik Fra NOAA
Havtemperaturer i det tropiske Stillehav 2. juni 2016. Temperaturen nærmer sig den normale fordeling og varmen samler sig i den vestlige del. Grafik Fra NOAA

En af de medvirkende faktorer for udeblivelsen af de tropiske orkaner er den unormale fordeling af havtemperaturer i Stillehavet, hvilket tilskrives den meget kraftige El Nino, der toppede sidst på året i 2015.  El Nino har været i aftagende hen over foråret og Inden for de nærmeste uger tyder meget på, at vandtemperaturen og den geografiske fordeling af vandtemperaturen bliver mere normal. Så der er derfor snart udsigt til, at der i Stillehavet kommer gang i udviklingen af tropiske cykloner.

Læs mere om El Niño i tema, som du finder i Værd at Vide til højre.

Historisk El Niño

Den kraftige El Nino har i øvrigt formentlig også været medvirkende til, at 2015 blev det det varmeste år nogen sinde globalt set.

El Nino har indflydelse på for vejret og strømninger rundt om på jorden, og giver derved anledning til nogle afvigelser fra det normale, hvad angår vejr, vind og temperatur. Og det er også tilfældet på Stilehavet her i det forgangne forår den tidlige sommer 2016, hvor der stadig er spor efter el Nino i havtemperatur billedet.

Af Frank Nielsen, kommunikation@dmi.dk

Redaktion Thyge Rasmussen

© DMI, 30. juni 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder