twitter google+ facebook

Vital havsatellit sendt op søndag

Danmark skal til lommerne, når vores kyster og havne skal tilpasses det stigende hav. Derfor var DMI’s forskere klar med klaphatten, da den europæisk-amerikanske satellit Jason-3 søndag klokken 19.42 efter planen steg op fra Californien. Jason-3's kerneopgave er nemlig at videreføre den over 23 år lange måleserie af vandstanden i verdenshavet.

Lift-off af en SpaceX Falcon 9 ver. 1.1. ved en tidligere lejlighed. Klik for stor version. Foto SpaceX.
En grafikers vision af Jason-3 i omløb. Klik for stor version. Grafik NASA.

Søndag steg en Falcon 9 ver 1.1-raket op fra Vandenberg Air Force Base i Californien. Om bord havde den en for DMI og Danmark vital satellit: Jason-3. Ifølge den private rumvirksomhed SpaceX, der stod for opsendelsen, gik alt efter planen. Det var en lettelse for alle involverede, for den seneste mission med rakettypen i sommeren 2015 endte i en eksplosion i minutterne efter lift-off.

Højdemålinger fra rummet

Jason-3's kerneopgave er at måle vandstanden i verdenshavet med en radarbaseret højdemåler. Data, der skal bruges af både forskere og meteorologer på DMI, som er Danmarks største aftager af satellitdata.

"Jason er den bedste kilde til vandstandsobservationer både globalt og regionalt; specielt i områder med meget tidevand såsom Nordsøen. På DMI har vi desuden vist, at vi kan forbedre vores prognoser for vandstand, når havmodellen får adgang til observationer fra Jason. Det har stor betydning, når vi f.eks. skal varsle en stormflod, hvor vores vandstandsmålere får hjælp af satellitten, der kan se stormfloden, før den rammer. Jason hjælper os også med at sikre kvaliteten af vores bølgeprognoser", fortæller DMI's Jacob Høyer, som er medlem af Jason-3 Ocean science team.

Systematisk overlap giver sikre data

Hvor kerneopgaven er at måle vandstand, så er kodeordet for Jason kontinuitet. Jason-3 er med meget små ændringer fuldstændig magen til sine to forgængere Jason-2, der blev sendt op i 2008 og fortsat leverer data, og Jason-1, der blev sendt op i 2001 og leverede data frem til 2013. Jason-programmet afløste Topex/Poseidon-havsatellitten, som var i omløb fra 1992 til 2006. De tre tidligere og den kommende satellit overlapper tidsmæssigt hinanden så meget, at de data, de leverer, udgør én lang, sammenhængende og helt ensartet dataserie for, hvor meget havet er steget på kloden i perioden.

"I de snart 24 år siden opsendelsen af Topex/Poseidon i 1992 er verdenshavet steget med lige godt 3 millimeter om året eller samlet set over 7 centimeter. På grund af Danmarks relativt lange kyststrækning og mange havne bliver havstigningen med stor sandsynlighed en af vores udgifter i forbindelse med klimatilpasning, så for Danmark er Jasons data ekstra vigtige", siger DMI-oceanograf Kristine S. Madsen.

Kurve over ændringen i det globale havniveau siden den første hav-satellit blev sendt op i 1992. Grafik CLS/Cnes/Legos.

Jason-3-missionen er et samarbejde mellem det franske rumagentur CNES, det amerikanske rumagentur NASA, det amerikanske meteorologiske og oceanografiske institut NOAA og den europæiske organisation for udnyttelse af meteorologiske satellitter EUMETSAT.

For flere oplysninger kontakt DMI's satelliteksperter via pressetelefonen på 39 15 75 09.

Herover kan du gense opsendelsen af Jason-3 fra Vandenberg søndag klokken 19.42.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 16. januar 2016, opdateret den 18. efter vellykket opsendelse.

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder