twitter google+ facebook

Stadig tørke i Californien trods masser af vand

Massiv regn i marts tog nærmest bogstaveligt talt toppen af tørken i det nordlige Californien. Regnen var længe ventet. Normalt giver en igangværende El Niño ekstra regn i området, men den nuværende El Niños regn har ladet vente på sig i den tørkeramte vestamerikanske delstat.

Lake Shasta i det nordlige Californien, den 30. november 2015. Foto fra NASA's Landsat 8-satellit. Klik for forstørrelse.

De store regnmængder fyldte næsten de store vandreservoirer i den nordlige del af delstaten helt op. Faktisk regnede og sneede det så meget, at myndighederne for de to største vandreservoirer var nødsaget til at lukke vand ud for at undgå oversvømmelser.

Lake Shasta fem måneder og en masse nedbør senere. Foto fra NASA's Landsat 8-satellit. Klik for forstørrelse.
Tørkeovervågningen i Californien. Klik for at komme til den aktuelle overvågning.

På de to billeder kan man sammenligne vandstandsniveauet i Lake Shasta. Det øverste billede viser det laveste niveau i november 2015, og billedet under viser vandstanden ultimo marts, hvor reservoiret var fyldt næsten helt op. De lyse kanter omkring søen på det øverste billede er tørlagte områder efter seks års tørke. På det nederste billede er de næsten væk.

Martsnedbøren er en velkommen gæst i Californien, som har været udsat for omfattende tørke siden 2010. De store mængder vand betyder dog ikke, at tørkeproblemerne er slut for californierne. Der er stadig højeste tørketilstand i store dele af delstaten. 

Landbruget i Californien har lidt under den årelange tørke, og nedbøren giver nu håb om, at grundvandsmagasinerne får lidt friske forsyninger, da man igennem tørkeperioden har været nødt til at tære voldsomt på disse reserver.  

Der er mere om den californiske tørke i Værd at Vide til højre.

Af Henning Gisselø, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 8. april 2016

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder