twitter google+ facebook

Satellitter ser rekordvarm marts

Det er ikke kun ved jordoverfladen, forskerne løbende tager klodens temperatur. De kigger også på data fra satellitter, som sladrer om udviklingen højere oppe i atmosfæren. Nye målinger viser, at der også her bliver sat varmerekorder.

Klodens hedetur fortsætter. Det nyeste punkt på den globale temperaturkurve afslører nemlig, at marts 2016 blev den varmeste marts, der er målt.

Satellitter kom først

Der er dog ikke som normalt tale om temperaturerne helt nede ved Jordens overflade. Denne gang kommer målingerne fra satellitter i kredsløb ca. 900 kilometer oppe. Den dataserie går tilbage til 1979, og vi skal vente endnu nogle dage, inden vi får tal fra de internationale institutioner (NASA/GISS, NCDC og CRU/UEA), som står bag de kurver for klodens overflade-temperatur, der går tilbage til midten af 1800-tallet.

Temperaturafvigelserne fra gennemsnittet 1981-2010 beregnet hos to forskellige institutioner: University of Alabama i Huntsville (UAH) og Remote Sensing Systems (RSS), en videnskabelig forskningsvirksomhed fra Californien. Begge datasæt omfatter den nederste ca. 5 kilometer af atmosfæren. Forskellene mellem de to dataserier skyldes bl.a. forskelle i kalibrering fra en satellit til dens efterfølger, ændringer i satellitbanerne over tiden m.m. Det er dog langtfra ligetil at konstruere homogene temperaturserier fra disse målinger, som ikke oprindeligt var ment til klimaformål. Klik for stor version.

"Satellitterne måler ikke helt det samme som termometrene ved overfladen", forklarer klimaforsker Martin Stendel.
"I stedet for at måle på luften i to meters højde, så ser satellitterne - hvis det er skyfrit - hele regionen mellem sig selv og jordoverfladen. Er det skyet, ser de regionen mellem sig selv og toppen af skyerne".

Satellitterne måler dog ikke direkte temperaturen. De måler intensiteten af stråling. Denne intensitet afhænger imidlertid af temperaturen, som det er muligt at regne sig frem til, hvis strålingsmålingen kalibreres. Forskerne kan desuden kombinere målinger af forskellige bølgelængder af stråling. På den måde kan de beregne temperaturen i dele af den luftmasse, satellitterne ser. Figuren ovenfor viser således temperaturen i de nederste ca. 5 kilometer af atmosfæren.

Uventet høj temperatur

Både i dataserien fra overfladen og i dataserien fra satellitterne var februar 2016 den varmeste måned, der er målt. Men i satellit-dataserien er marts 2016 næsten lige så varm. Martin Stendel påpeger, at det er interessant for forskerne, at begge måneder viser en meget stor temperatur-afvigelse oppe i atmosfæren - altså det meget stor 'hop' op fra den generelle tendens, som ses på kurven ovenfor.

"Det er bemærkelsesværdigt, fordi satellitmålingerne i en periode viste en svagere stigning af temperaturen end overflademålinger. Samtidigt skulle man ikke forvente, at satellitterne ser en lige så stor temperaturstigning under en kraftig El Niño som termometrene ved overfladen", siger han.

Kloden har de seneste år været inde i netop en kraftig El Niño, der er en naturligt forekommende klimasvingning. Under en El Niño stiger udvekslingen af energi mellem oceanet og atmosfæren. Det betyder typisk, at det er regionen helt tæt ved overfladen, der oplever hovedparten af den ekstra varme.

"Det er ikke helt klart, hvordan dette skal tolkes. En logisk konklusion er dog, at meget kraftige El Niño'er er i stand til at opvarme hele den nedre del af atmosfæren", siger Martin Stendel.

Han vurderer, at den ekstreme og usædvanlige varme fra El Niño'en nu er ved at klinge af, og at vi i en periode fremover vil se en smule lavere temperaturer globalt.

"Februar 2016 kommer nok til at stå som den varmeste måned et stykke tid fremover. Jeg forudser, at vi nu får et par år, der globalt er lidt køligere, men derefter begynder temperaturen igen at kravle opad. Selv når El Niñoens fingeraftryk på temperaturkurven er helt viske bort, løber den globale opvarmning ufortrødent videre", slutter han.

Medierne kan kontakte Martin Stendel gennem DMI's kommunikationsgruppe på kommunikation@dmi.dk

Af Niels Hansen

DMI, 7. april 2016

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder