twitter google+ facebook

Løbsk højtryk sender Europa til afkøling

I storbededagsweekenden slår polarfronten knuder på sig selv. Det betyder, at det bliver koldt, når der byttes rundt på den mere normale trykfordeling, som ellers ville give noget lunere forårsvejr i Danmark.

Når polarfronten - grænsen mellem de kølige arktiske luftmasser og de lunere subtropiske luftmasser - flytter rundt, flytter de store tryksystemer med. Azorer-højtrykket, som normalt ligger over, ja, Azorerne ca. 1.500 kilometer vest for Portugal, er på afveje mellem Sydgrønland og det sydlige Island. I stedet har et større lavtryksområde placeret sig tæt på Azorerne.

Højtrykket, der normalt skulle befinde sig nær Azorerne, ligger mellem Island og Sydgrønland. Kold strømning fra nord ned over Skandinavien og Europa. Grafik fra ECMWF

Det har konsekvenser for vejret, fordi det løbske højtryk spærrer for den normale vestenstrømning. Varm luft strømmer igen frem mod Syd- og Vestgrønland, mens Europa får en spand kold, vinterlig luft igen. Kulden bevæger sig fra Nordpolen og Svalbard ned over Færøerne og Skandinavien, og den når i løbet af weekenden syd for alperne til Sicilien.

Temperaturerne i Europa i begyndelsen af næste uge.
Mest sandsynlige fordeling af temperaturen ud fra ca. 50 modelkørsler, sammenholdt med den normale fordeling, der er beregnet ud fra flere end 30 års model output (model-klima). Grafik fra ECMWF.

Lørdag ligger en koldfront lige nord for alperne. Den når søndag syd for alperne, og det ses på temperaturen. Søndag eftermiddag er der langt til temperaurer over 10 grader, og skal man finde dem, så skal man syd for alperne eller langt mod øst.

Det kolde forårsvejr varer nogen tid i det meste af Europa. Modelberegninger for udvalgte byer ses, at det alle steder er rigtig koldt for årstiden, og i de danske rigsfællesskab er det kun Sydvestgrønland, der har temperaurer over det normale (De gennemtrukne røde og lilla, fede streger på figurene). Både hvad angår maksimumtemperaturene (de røde farver) og minimumtemperaturerne (de lilla farver) ligger prognoserne langt fra det det normale de kommende tid.

Af Frank Nielsen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 20. april 2016

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder